Ibland går det nästan

På kommunfullmäktiges möte i torsdags den 8 november behandlades Vägvalets motion om att låta Göteborgs Stad bli initiativtagare för nybyggnation av studentbostäder utanför de centrala delarna av staden.

Motionen byggde på:

 • att uppdra de kommunala bostadsbolagen att utreda byggnation av studentbostäder i Angered
 • att stå som ekonomisk garant för byggnationer i Angered
 • att utreda förslag på fler ytterområden där byggnation är möjlig för målgruppen studenter

En tanke med motionen är att på ett konstruktivt sätt faktiskt blanda upp vår stad med olika bostäder och människor. Det är inte helt genomtänkt att all universitetsverksamhet ska finnas i centrala stan. Lindholmen är ju ett exempel på hur man kan göra istället.

Vi fick stöd av Alliansen för den första och tredje att-satsen något vi ansåg rimligt varvid vi yrkade bifall till deras yrkande. De rödgröna däremot yrkade på att motionen skulle anses besvarad. Utan att ens ha gett uppdraget till de kommunala bolagen om utredning. Så vad var besvarat egentligen? Vid ett tillfälle ansåg Ulf kamne (MP) att Angered inte var tillräckligt attraktivt för studenter att bo i. Det summerar egentligen MP:s syn på staden: Alla ska bo centralt och stadsdelarna runtomkring bryr vi oss inte om. Voteringen föll på målsnöret 41 mot och 38 för. Ibland går det nästan. (lyssna på debatten här)

På detta möte diskuterades även delårsrapporten per augusti 2012. Kostnaderna ökar snabbare än inkomsterna, den obligatoriska verksamheten i stadsdelarna visar underskott, de uppsatta målen uppnås inte och den ekonomiska buffert som skapades med den senaste skattehöjningen försvinner gradvis. Rapporten är ofullständig och oklar och ger ingen klar bild av kommunens ekonomi. Därför anser Vägvalet att den inte kan godkännas, möjligen antecknas till protokollet. Vägvalet valde därför att inte delta i beslutet.

Ett annat intressant ärende var hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att utge ekonomiskt stöd/bidrag till föreningar, organisationer eller enskilda i syfte att stimulera stadsnära odling. Ibland blir vissa politiska ställningstagande väldigt fiffiga och man försöker blanda bort korten och låta nämnderna hantera saker som egentligen strider mot kommunallagen. Med hänvisning till denna motsättning yrkade Vägvalet avslag men hemställan röstades igenom.

Till sist behandlades ägardirektiv för Göteborgs Energi. I detta fall yrkade Vägvalet på alliansens (M, FP, och KD:s) yrkande om återremiss. Framför allt eftersom det blir för lösa regler om var Göteborg Energi får investera geografiskt. Ingen gräns är satt. Det fanns även oklarheter hur egentligen Göteborg Energi ska ses som riskbolag. Hur mycket får egentligen riskeras med skattebetalarnas pengar. Jag kan ju bara hänvisa till det olönsamma projektet GoBiGas som behandlades tidigare i år. Beslut om återremiss bifölls.

Och som jag skrev i tidigare blogginlägg. På nästa sammanträde den 6 december behandlas Vägvalets motion om att utreda av Västlänk 2021.

Passa på och häng med då. Kom ned till Börsen på Östra Hamngatan 21 kl. 16.30. Har du inte möjlighet så lyssna på Närradion 94,9 Mhz eller följ med på twitter (hashtag #kfgbg).

I slutändan är det du som bestämmer över Göteborgs framtid!

Alla debatter kan du lyssna på här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1

Lägg till en kommentar

 • Intressant, i de flesta andra städer så både bor och studerar studenterna utanför centrala staden, varför skulle inte det fungera i Göteborg?

  De styrande i Göteborg måste ju ha en intelligens långt över vad vanligt folk har, för jag och många andra verkar ju inte kunna inse det genialiska i deras sätt att styra staden…

 • Glömde förresten påpeka att många av mina vänner bodde i Biskopsgården, Länsmansgården, Hjällbo, Bergsjön osv när de studerade på Universitetet och på Chalmers, allt för att hitta någonstans att bo och för att få ned kostnaderna under studietiden, men det kan alltså inte dagens studenter tänka sig. De skall alltså bo dyrt och centralt, eller inte alls…

  • Pacman42: Notera att det är ledande politiker i Göteborg som påstår att studenter inte kan tänka sig att bo utanför centrum. Misstänker att många studenter skulle bli glada för att överhuvudtaget bli erbjudna en lägenhet även om den ligger lite längre bort.

 • Hela gbg’s kommun genomsyras av galenskap och inavlad lekstuga. När ska gbgarna kasta oket av vansinne från sina axlar och rösta fram nytt blod?

  Aldrig så länge nuvarande dinosaurier sitter kvar.

  Kommunen är på väg åt skogen, snabbt.

  Opposition – lär av andra kommuner, t.ex. grannkommunen norrut som också haft röd/grönt-styre i evigheter. Nytt ungt blod kom in i oppositionen med en tydlig plan och sopade mattan med de trötta maktfullkomliga styrande 2010. Har sedan gått från klarhet till klarhet. Det fanns mycket att ta tag i, mycket lågt hängande frukt.

  Samma förhållande råder i gbg.

  2014 kan bli året då den friska fläkten når även gbg, året då pragmatiska partier som VV stärks och arroganta partier slängs på skräphögen.

  Problemet är att ingen vill se förändring, alla är nöjda, förutom ett parti. Tänker man så, ja då byts den friska fläkten så många väntar på mot en unken bris av “jaha?”.

  Att likt MP säga att en viss plats inte är fin nog utifrån ideologi är ett exempel på total galenskap.

  Det finns mycket lågt hängande frukt i gbg – vem ska plocka det första äpplet?

 • Det största problemet för studenter att bo i Angered, Tynnered eller långt ut på Hisingen är att månadskortet är för dyrt. På studiemedel räcker inte pengarna till, och då är kanske en hundring extra på hyran mot att man kan gå/cykla till skolan värt mycket. Ytterligare ett problem är möjligheterna att äta medhavd lunch, och då är det värt en hel del att hinna hem och äta lunch mitt på dagen.
  I dag ligger Universitet och Chalmers mitt i staden, och då behöver studenterna bo i närheten. Fler bostäder på Chalmers campus, ett studentboende uppe vid Humanisten och några våningar på Pedagogen. Ytterligare studentboenden på Medecinareberget och ett kvarter till på Lindholmen skulle vara riktigt bra för Göteborgs studenter.

  • Lilla Blå: Även om det inte passar dig att bo längre bort från skolan, kanske det passar andra. Hyran i ett ytterområden skulle rimligtvis kunna bli lägre och därmed kompensera för vad ett månadskort kostar. Det finns många andra än studenter som vill bo centralt, men som av olika anledningar inte kan göra det, bl.a. pga att det är för dyrt. Varför ska studenter som en grupp vara friskrivna från den verklighet som alla andra möter?

 • När jag bodde i Bergsjön (delade en trea med en kompis) så var min hyra 3000kr lägre per månad än i mina kompisars studentbostäder på Johanneberg. Den skillnaden räckte till många spårvagnsresor och till mycket öl…

 • I sin “iver” att framhäva hur “nyttig” en dyr pendeltågstation på en Vä(r)stlänk vid Haga är, så är ju ett av huvudargumenten att “alla” studenter kommer att ha nytta av den.. (sic!)

  Men, dels om det nu är som MP säger att studenter INTE vill bo i ytterområdena utan mycket hellre i centrum så faller ju detta argument för en station vid Haga platt till marken..

  För VEM skall då använda och få nytta av denna station?

  Nej, när det gäller MP med tillskyndare så vet nog den ena handen INTE vad den andra handen säger och gör!