Ibland kan man ha otur

Och det hade Daniel Bernmar (V) i gårdagens chatduell med Vägvalets Theo Papaioannou på GP.

I debatten om trängselskatten och Västlänken förekommer det från ja-företrädarna ett antal mantran som lyfts fram gång på gång: “Trafiken mellan Kungälv och Göteborg går numera flera minuter snabbare“, “backaborna slipper trängselskatt“, “cyklingen har ökat“, “låginkomsttagare kör inte bil“, “kritiken mot Västlänken bygger på myter” – listan kan göras lång. Det spelar sällan någon roll om uttalandena är representativa eller ens sanna. I vissa fall förutspår man att det kommer att bli på ett visst sätt, som exempelvis om undantaget i Backa. Att det sedan inte händer eller (i bästa fall) tar oerhört mycket längre tid än vad som utlovats spelar ingen roll. Det viktigaste är att få ut budskapet i media – och helst innan val/folkomröstning genomförs.

Ett annat mantra som utlovats i fem år nu är att “Utlandsregistrerade bilar ska också betala trängselskatt“. Ni minns säkert alla detta påstående som pumpades ut i media inför folkomröstningen förra året. Utredningen om utlandsregistrerade bilar innehöll i själva verket så många reservationer att det var högst tveksamt om det överhuvudtaget skulle fungera att få in några pengar till statskassan, men det spelade ingen roll. Media köpte det grundläggande budskapet som var att “nu är det klart” – vilket det förstås inte var. Men politikerna på ja-sidan verkade bara läsa tidningsrubrikerna och använde sig obehindrat av denna påstådda sanning i valrörelsen.

I gårddagens chatduell gav så Bernmar följande svar på just denna fråga: Bernmar gpchat 20150225Svaret kom förmodligen reflexmässigt från Bernmar. Det satt i ryggraden. Men vilken maximal otur han hade!

För bara minuter tidigare hade nyheten om att Transportstyrelsen inte klarar att hitta de utlandsregistrerade bilarnas ägare i någon större utsträckning publicerats på GP.

Ägarna till två tredjedelar av de utländska fordonen som passerade betalstationerna i januari slipper förmodligen att betala trängselskatt. Transportstyrelsen hittar dem inte.

GP fortsätter: “I januari passerade utlandsregistrerade fordon betalstationerna i Göteborg vid 350 000 tillfällen under betaltid. Det ledde till 11 000 skattebeslut men debitering av endast 324 000 kronor.

Ja, ni läste rätt: 324 000 kronor. Utslaget på ett år motsvarar det cirka fyra miljoner kronor, vilket i sin tur motsvarar cirka 4 promille av vad trängselskatten drar in i Göteborg. Svenskregistrerade bilar betalar alltså 9 996 kronor och utländska 4 kronor. Utslaget på antal invånare i Göteborgs kommun bidrar dessa pengar med en bit under tio kronor per person (brutto)! Blev trängselskatten rättvis tack vare detta?

Dessutom ska man komma ihåg att detta är förväntade bruttosiffror. Hur mycket Tranportstyrelsen i själva verket får in för januari månad vet vi först i början av april. Och hur stor den administrativa kostnaden för att driva in dessa pengar med hjälp av utländska bulvanföretag har inte heller offentliggjorts. Rimligtsvis är den rejält mycket högre än motsvarande kostnad för bilägare boende i Sverige.

Skulle slutsumman hamna på minus har vi en ny skandal och nytt sviket vallöfte till de numera luttrade väljarna. I så fall kanske Bernmar får en ny chans att förklara sig på GP:s chat?

Hela soppan påminner starkt om sketchen “Tödde och Mödde” signerad Tage Danielsson och med Georg Rydeberg och Anders Ek.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Idag skyller man i GP på att bensinpriset gör att folk kör mer och att det ökar trafiken genom Göteborg trots att trängselskatten höjts. Mycket snack…
  …den stora drivkraften för ökad trafik är att för de som bor utanför god kollektivtrafik så centraliseras mer och mer av servicen (till centrala och distribuerade centra), vilket driver än mer trafik även för de som har en god kollektivtrafik, om inte kollektivtrafiken når dessa centra.

  Detta tydliggörs ju väldigt tydligt i det förslag till ny stadsplan som lagts fram för Backaplan. All sällanköpshandel och storköpshandel försöker man driva ut därifrån med en tät stadsbyggnad och lite parkeringsplatser. Jag säger inte att det är fel, men vart skall denna handel placeras istället? Bäckebol? Utan att man har en kollektivtrafik som hanterar detta så driver det mer biltrafik. Jag tycker att biltrafiken på Hisingen ofta är värre på helgen än under rusningstrafik under vardagarna…

 • käre gab som vanligt läser du bara bråkdelar av informationen du erhåller och drar egna paralleller.. Vi blev lovade att utländska bilar efter nyår skulle få betala i samma utsträckning som svensk registrerade fordonsägare.. Detta var således ett löfte man inte kunde hålla då endast två tredjedelar går att finna och ytterligare åtgärder för att driva in denna skatt saknas…. Därmed har man per definition misslyckats med att hålla sitt löfte om att alla utlandsregistrerade fordon ska vara med och betala…

  Vad jag undrar är om de som inte står att finna blir ålagda med 500:- i påläggsavgift och sedermera kommer att efterlysas för skatteflykt nästa gång de passerar Svensk territorialgräns??

 • En annan intressant frågeställning när det gäller utlandsregistrerade bilar – hur många av dessa bilar används av personer som faktiskt är bosatta permanent här?

 • Det skall också bli intressant att se om någon av dessa förare väljer att bestrida kravet. Man kan ju absolut fråga sig med vilken rätt Sverige beskattar ett utländskt skattesubjekt. Skulle inte förvåna mig om det hamnar i EU-domstolen till slut.

 • NH: många. Jag ser samma polska, vitryska, bulgariska osv bilar nästan varje dag när jag åker till/från jobbet. Jag har en granne som kör en brittiskregistrerad bil…

 • Hej

  Det är konstigt att ett land som Norge klarar av att hitta fordon utomlands. Hela året jag arbetade i Norge så fick jag betala vägtull. Dessutom har de system med dosor som gör genomfarten snabb, korrekt och utan risk för att utländska skyltar stjäls. Kontant eller dosa – Lätt som en plätt!
  För övrigt har de en regel att man inte får använda utländkregistrerade bilar mer än ett år i landet. Sedan tillkommer en svindyr registreringsavgift för att få Norsk skylt.
  Har sett massor med parkerade utländkregistrerade bilar och skruttiga utländska släpvagnar. Det hederliga Svenskarnas sätt att mygla sig undan IDIOTISKA skatter!

 • Intressant är den respons som Wannholts debattartikel fick i GP.

  Vet inte kommunstyrelsen vilka siffror som finns? Är det någon som inte vågar presentera detta för kommunstyrelsen av någon anledning – eller vad händer? Att som Ransgård inte se någon anledning till att ta in en granskningskommission känns oroande. Om det inte finns något att dölja så skulle en granskning välkomnas eftersom en chans att slå undan benen på Vägvalet och Wannholt knappast skulle överges.

  Det handlar knappast heller om att någon är ohederlig, utan snarast att ingen vågar komma fram med dåliga nyheter.

 • NH: De flesta kostnaderna som Wannholt presenterar är ju kommunala kostnaders om får bäras av de kommunala förvaltningarna och bolagen. De har ju ingen som helst relevans på budgeten, som fortfarande håller.

  Även i sagan om “kejsarens nya kläder” så höll ju budgeten, men vad fick kejsaren för pengarna?

 • Notera att första stycket i mitt föregående inlägg var markerat som ironi, men markeringarna föll bort tyvärr…

 • Nu kommer en ny artikel av Anders Högström i GP där han beskyller motståndet mot Västlänken och Trängselskatten för Skrämselpropaganda.

  Påståendet om att Västlänken är förberedd för avstickare mot Hisingen känns något absurd med tanke på att Västlänken ligger lagd så att det är sämsta möjliga läge för utbyggnad mot Hisingen.

  Det enda som Högström lyckas med är att aktivera motståndet mer!

  @pacman42: Jag insåg ironin. Det som är tydligt är att för medborgarna har man inte presenterat hela kostnaden utan maskerar de tillkommande kostnaderna under täckmantel för andra verksamheter som då antagligen måste spara in på annat.