Idag får vi en förhandstitt på trafikkaoset

På Övre Husargatan har man nu påbörjat ett av de busstråk som ska byggas i Göteborg inför trängselskatten. Vi var där och kollade.

Ja, vi kan ju skapa trängsel om vi vill, viket förmodligen kommer att ske på Övre Husargatan där ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 %, men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så osäkra prognoser kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan. Ni kan själva avgöra genom att titta på filmen nedan.

Andra platser som är på gång är utöver Hagastråket är Alléstråket, Nordstan-Drottningtorget och Södra vägen. Mer om detta finns att läsa i GP:s pappersutgåva med mycket bra grafik. För samtliga har Vägvalet yrkat avslag som kan läsas här.

Det kommer att bli väldigt påfrestande för invånarna i Göteborg då man gör allt bakvänt istället för att lyfta fram alternativa transportmöjligheter. Ska vi förändra våra vanor så bör väl alla vara med på det?

Läs även kommenterar från passerande i GP här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Lägg till en kommentar

  • Ibland undrar man hur vissa tjänstemän och politiker tänker. Vem som helst kan ju räkna ut att minskar man tillgänglig kapacitet med 50% så kommer man att få problem, stora problem. Detta kommer inte att hålla, man borde omedelbart sätta halt och finna andra lösningar som inte påverkar existerande trafik på detta extremt kraftiga sätt. Varför skapa trängsel om man nu anser trängsel vara ett problem? Och varför göra gator med fungerande trafikmiljö bullrigare och osäkrare?

    • Lars: Jag tror de förstår problematiken, men struntar bara totalt i den. Allt handlar om att utföra saker som är bestämda av någon överordnad.