Idag fyller Vägvalet 3 år

Idag fyller Vägvalet 3 år! Vi firar med tårta och tre ljus.

Då 2010 samlades vi kring tre frågor: Stoppa trängselskatten, slopa Västlänken och folkomrösta om trängselskatten. Dessa tre är aktuella än idag.

 

I förra årets budget för Göteborgs stad formulerade Vägvalet ställningstaganden i en mängd andra frågor:

Ekonomi
– att skatteuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet
– sänka skatten med 10 öre för att anpassa Göteborg till riksgenomsnittet
– inte medverka till medfinansiering av statlig infrastruktur
– att korrekta samhällsekonomiska kalkyler används i planeringen
– förbättra företags- och boendeklimatet i Göteborg
– att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt
– att staden blir huvudansvarig för budgetprocessen och att denna blir öppen och tillgänglig för samtliga fullmäktigeledamöter
– kraftigt reducera investeringsplanen
– minska antalet bolag och koncerner
– skärpa kraven på offentlig upphandling i staden

Trafik
– slopa den planerade tågtunneln till Haga
– genomföra utredningen av Västlänk 2021
– avskaffa trängselskatten
– att Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik
– tillföra 200 miljoner kr för att förbättra underhållet av stadens infrastruktur
– avveckla projektet Trygg Vacker Stad
– genomföra en utredning av Göta Ringen
– att Göta Älvbron planeras för 10 meters höjd

Barnomsorg
– tillföra 100 miljoner kronor för att förbättra barnomsorgen
– att öppettiderna ska vara mer flexibla med fler ”nattis” och barnomsorg på helgerna
– att det ska vara max 15 barn per grupp och max 5 barn per pedagog
– alla barn upp till 13, oavsett var i Göteborg de bor, ska erbjudas plats i ett fritidshem eller i en fritidsklubb
– staden i större utsträckning samarbetar och stöttar föreningslivet i framtagandet av aktiviteter som kan erbjudas barn och ungdomar

Stadsdelsnämnderna
– avveckla stadsdelsnämnderna

Skolan
– att den obligatoriska skolan ska ge alla elever relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar

Äldreomsorg
– att alla äldre i Göteborg blir betraktade som myndiga medborgare och att de får en värdig ålderdom

Studentbostäder
– utreda byggnation av studentbostäder i  t.ex. Angered

Kultur
– att möjligheterna ska öka för alla barn, ungdomar och vuxna att själva vara med och skapa kultur utifrån sina förutsättningar
– att det fortfarande ska vara kostnadsfritt för barn och ungdomar att besöka kulturella institutioner
– att kulturskolan skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla barn och ungdomar
– att verksamheten för de lokala biblioteken ska utvecklas
– att kulturhistoriska byggnader i Göteborgs stadsmiljö ska bevaras

Medborgarinflytande
– utveckla medborgarperspektivet

Miljö
– vill att återvinning (glas, plast, metall, papper, kartong) hämtas vid bostaden, både för flerfamiljshus och villor samt att antalet fria besök på återvinningscentralerna ska ökas från 6 till 12 per år
– att avfallskvarn i köket tillåts
– att trädgårdsavfall ska hämtas i den kompost som redan idag hämtas vid bostaden

Årets budgetförslag kommer att innehålla fler och fördjupade ställningstagande.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Några korta frågor om budgeten bara:

  Hur ska ni finansiera skattesänkningen, jag ser bara förslag på ökade utgifter, inga minskade?

  Vad menar ni med ” att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt”. Går utvecklingen för fort eller långsamt idag? Vilken utveckling syftar ni på?

 • @JanB

  Tack själv!

  @Jonas Jag föreslår att du kollar i budgeten där det står mer ingående vad vi menar. Sedan finns även tabellverk uppställda gällande budgeten som visar alla kostnader. I princip tas dessa pengar från kommuncentrala poster som ligger under kommunstyrelsen.

  Utveckling i lugn takt syftar på en övertro om regionförstoring.

 • @Jonas Som jag skrev finns det en övertro på regionförstoring. Länken visar på samma tro som på 60-talet. Västsvenska handelskammarens lobbyistiska ansatser kan ställas mot Svenskt näringslivs undersökning som visar på sämre siffror för företagens etablering i Göteborg. En lugn takt innebär inte att sluta växa men att vi hanterar den. Om den kommer. Satsa i etapper och lägg inte allt i en korg. Vi har inte sagt sluta väx, det är du som säger det.

 • @Jonas Det mesta brukar hänga ihop. Att utveckla staden i lugn takt innebär också att vi tar hand om staden som vi har idag. Att använda korrekta beräkningar är avgörande för att vi inte ska hamna fel i våra slutsatser.

 • @Jonas Jag får nog hålla med Håkan där. Kom och träffa mig i samband med någon tillställning så ska jag berätta mer. Avslutande kort på din fråga. Jag tror att vi ska fundera på hur förorterna integreras mer i staden. Jag tror inte t.ex. att Centrala Älvstaden löser det. Visionerna får inte bli så stora så att man glömmer av resten.

 • Håller med visionera mindre och bygg mer, vi behöver bebygga de öde ytorna i centrala staden! Synd att ni inte ville fortsätta diskussionen.

 • Det ska jag absolut göra, för jag lyckas inte förstå vad ni menar! Dock gäller det få tillfälle till det, nätet är tillgängligt för det mesta!

 • @Jonas Det står rätt mycket och förtydligat på vår hemsida och på denna blogg. Om du inte håller med så är nätet inte optimalt att diskutera. Men du får göra dig tid. Vi har har inte heller den tid som behövs för ta alla diskussioner på nätet.

 • Jag har letat på er hemsida, men jag hittar inget om hur ni vill att Göteborg ska utvecklas. Vad anser ni om stadsplanering? Hur ser ni på miljöfrågor? Hur ska vi få till en utveckling där högskattande personer väljer att bosätta sig och skatta i staden, inte Härryda eller Kungsbacka?

  • Jonas: Återigen, fast kanske mer tydligare; Vägvalets ståndpunkter publiceras löpande på hemsidan och denna blogg. Vi kan inte formulera om dessa, eller utarbeta förtydliganden i enskilda frågor så som du efterfrågar, bara för att du vill ha svar.
   Förutom att du ställer specifika frågor är du på samma gång väldigt allmän eller generell. Att ställa en fråga om hur Vägvalet “vill att Göteborg ska utvecklas” är förstås inte lika lätt att svara på som det är för dig att formulera frågan. Men om du hade läst bland det som redan skrivits, kunde svaret kanske ha handlat om ämnen som demokrati, medborgarinflytande/dialog, öppenhet m.fl Dessa är också utvecklingsfrågor, även om du kanske inte resonerar så instinktivt.

   Jag instämmer i att det är viktigt att Göteborg är/blir en attraktiv stad att bo i, men inte bara för höginkomsttagare, utan för alla. Att vi genom någon magisk åtgärdsplan ska kunna få de som lever ett gott liv i kranskommunerna att vilja flytta till Gbg tror jag är lite naivt. Det finns förstås flera anledningar att folk väljer att bosätta sig där. Några av dessa är sannolikt att de vill bo just där de bor.

   Jag förmodar att du fått uttömmande svar på dina frågor från övriga partier när du haft dialog med dem?

 • Tack för svaret Håkan!
  Jag börjar med din sista fråga, andra partier har vanligen ett betydligt mer utförligt partiprogram så att man tydligare vet vad de har för inriktning i fler frågor. De har också varit verksamma betydligt längre så att man vet hur de resonerar genom att titta bakåt.

  Trevligt att ni vill att Göteborg ska bli attraktivare att bo i, vad är era främsta recept för det? Du nämner medborgardialog, men tror du på allvar att det är något som gör att någon vill flytta till Gbg? Hur ställer ni er till byggande och stadsplanering, hur ska vi få fart på byggandet? Det är akut bostadsbrist sedan många år. Nästa fråga blir sedan hur ni vill bygga? Jag vet att ni reserverat er bl.a. mot en idé om överdäckning av Götaleden och mot förslaget om kvartersbebyggelse istället för lamellhus på Lindholmen, men jag har inte lyckats finna någon information varken i bloggen eller på er hemsida som kan ge någon indikation på hur ni tänker i stort (eller för all del om de aktuella ärendena heller) i dessa frågor, men jag kan ha missat det och ni får gärna länka dit.

  • Jonas: Min tidigare kommentar försökte förmedla budskapet att du inte kan begära (eller få) svar på alla frågor, bara för att kanalen är öppen. Din respons blev då att direkt ställa 5 nya frågor på samma tema som tidigare. Om du nu är så klarögd vad andra partier tycker och tänker om dina frågor, samtidigt som du verkar missnöjd med hur staden utvecklats, kanske det vore idé att även kontakta de som sitter på den reella makten i Göteborg? Försök diskutera de här frågorna med den rödgröna majoriteten på deras blogg.

   Reservationen om överdäckning av Mårten Krakowleden motiverades. Pengar saknas. 1 miljard kronor kan användas till mycket annat. Detta beslut (och många andra) ligger helt i linje med våra tidigare ståndpunkter om att man ska hushålla med skattebetalarnas pengar.

   Vägvalet är en liten organisation och vi tvingas prioritera vår tid även på annat än att vara allmän frågelåda.

 • Grattis Vägvalet och ett stort tack till Håkan och Theo, m.fl. för ert arbete och engagemang under dessa tre år. Vi är många som följer er och ser hur hårt ni jobbar. Det är verkligen uppskattat!