Idag vill vi uppmärksamma internationella mansdagen

När jag talat med män i vår omgivning visste de inte om att det är den internationella mansdagen idag den 19 november, fast den faktiskt firats sedan 2009. Enligt Wikipedia avser dagen att fokusera på pojkars och mäns hälsa och uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer och ökad jämställdhet mellan könen samt lyfta fram positiva förebilder. I morgon kanske vi får läsa mer om mannen specifikt i media. För idag fann vi ingen tillägnad rubrik till honom. Det är nämligen internationella barndagen i morgon och i samband med den dagen kanske vi kan fira båda könen? Och därmed förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet i vid bemärkelse.

Men just idag vill vi lyfta fram och hylla männen runt om i världen, oavsett ursprung, kultur eller sexuell läggning. För rätten att leva på lika villkor, möjligheter och förutsättningar. Idag är det extra viktigt att belysa att vi inte accepterar orättvisor vare sig på skolor, arbetsplatser eller i samhället. Det finns fortfarande mycket att göra för jämställdhet men vi har kommit en bra bit på vägen.

Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Catarina Pettersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar