Igen, Hjörne, vi har tänkt och agerat!

Förra veckan läste jag i GP Peter Hjörnes andra lite mer ifrågasättande krönika om utvecklingen av politiken i Göteborg.

Idag läser jag hans krönika “Om svar anhålles – igen!”. Förra veckan ställde jag frågan om Peter Hjörne lyssnat och nu när han ändå har vaknat, vad är hans nästa steg? Idag får vi ta del av Hjörnes nästa steg. Det är dags att även övriga företrädare svarar på hans frågor om bilfientligheten i staden!

Det blir lite tröttsamt i längden om bara Vägvalet gör det.

Här kommer svaren jag lämnade förra veckan – igen!

Hjörne skriver bl.a.:

“Aldrig någonsin under mina nära tjugo år som krönikör i GP har jag mött ett så starkt och positivt gensvar som när jag förra söndagen skrev om bilfientligheten i Göteborg. Det är helt uppenbart att väldigt många människor är frustrerade och förbannade och känner sig överkörda av politiker och trafikplanerare.”

Detta uppvaknande är ju fantastiskt. Men faktum är att många har känt sig överkörda alltsedan sedan beslutet om trängselskatten togs den 28 januari 2010. Ett beslut som även togs av Folkpartiet och dess Allianskompisar som GP så gärna värnar om. Människor har varit frustrerande sedan 2010 men det är först nu som det fått ett större genomslag. GP har sedan dess haft en ganska flat inställning och Hjörne skrev tidigare att nu kan man inte vänta längre, alla satsningar är viktiga för Göteborgs framtid. Satsningar i Göteborg tycker nog de flesta är välkommet men till vilket pris och framför allt till vilken nytta för göteborgaren? Något Vägvalet har debatterat alltsedan vi bildades.

Hjörne ställer följande frågor:

“Så hur tänkte och tänker ni som har makten över gatorna, köerna och korsningarna när ni skapade korsningen vid Nya Ullevi, kaoset vid Korsvägen, eländet vid infarterna, livsfaran vid Viktoriagatan/Vasagatan? Hur resonerar ni när ni tar bort bilfil efter bilfil utan att först erbjuda fungerande alternativ?

Hur ser ni på centrumhandeln i förhållande till externa köpcentra? Hur ser ni på bilen? Lovligt villebråd eller ett av flera vettiga och nödvändiga fortskaffningsmedel. Vi är många som undrar och vill ha svar!”

Jo, vi tänkte i Vägvalet. Vi var det enda partiet som yrkade avslag på de kommunala åtgärderna, som Hjörne nämner inför trängselskatten 2013. (Södra Vägenstråket, Alléstråket och Linnéstråket). Med votering och reservation! Läs yrkandet här.

Och svar? Det har vi efterfrågat hur länge som helst.

Vidare skriver Hjörne:

“Man gör det alldeles för enkelt för sig om man påstår att den som försvarar bilens plats i staden inte vill värna miljön. Man kan faktiskt göra både och!”

Ja, man kan göra både och. Detta har vi länge sagt i Vägvalet. Det pågår i tysthet ett krig mot bilen som inte är befogat. Detta återfinns klart och tydligt i Trafiknämndens trafikstrategi vilket också avslogs av Vägvalet som enda parti. Med votering och reservation! Vi avslog bl.a. med anledningen av den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. Läs yrkandet här.

Så nog har vi tänkt.

Läs mera vad Vägvalet gjort och lämnat förslag om på vagvaletgbg.se

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Varför fråga anneli o jonas ,hatet finns i GP-huset .Det är bara att ta Ulf Nyström i örat ,han har fört en politruk kampanj mot bilar och för trängselskatt och värstlänk ,där forna öststats-politruker skulle blivit avundsjuka över det utrymme hans förvirrade åsikter fått ta i tidningen.

  • Hjörne må ha sin åsikt klar men hans medarbetare basunerar ständigt ut sitt bil- och fihetshat i blaskan. Att man endast kan hålla sig med politiskt vinklade vänstermän är ett sänke av sällan skådat slag. Självaste kulturvänsten har slagit en järnring kring den en gång liberala tidningen och driver i mångt och mycket miljöpartiets mest extrema linje.

    .. och oppositionen sitter och nickar och håller med. Överlöpare.