Informationskampanj i Göteborg 24-25 april

I helgen den 24-25 april kommer Vägvalet att att ha informationskampanj om trängselskatten i Göteborg på olika platser enligt nedan. Vägvalet kommer även att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.

Lördag 24 april
09.00 – 11.00  Heden
11.00 – 13.00  Brunnsparken

Söndag 25 april
12.00 – 14.00 Coop Bäckebol
12.00 – 14.00 Coop Backaplan

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • 5% av minst 300.000 innebär minst 15.000namnunderskrifter,ni har en bit kvar. Väntar fortfarande på ert program för hur infrastrukturen skall lösas. Hittills säger ni bara nej!

  • Eva: Göteborg har en befolkning på ca 500 000 vilket innebär att vi behöver 25000 underskrifter. Ja, det är en bit kvar och det är politikerna i Göteborg som har försatt dess invånare i denna situation. Jag tycker du ska läsa debattartikeln i GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.343231-slopa-vastlanken. Där skapar vi ett diskussionsutrymme. Hur finansieras egentligen paketet? Jo, med pengar som ännu inte finns. Budget är inte ens lagd för de pengar som regeringen har utlovat. Vi har aldrig sagt att vi är emot infrastruktursatsningen utan ifrågasätter delarnas enskilda nytta vilket ingen riktigt till dags dato har lyckats att påvisa. Socialdemokraterna lovade en folkomröstning men har lagt sig platt fall och skyller nu på att regeringen pressat fram förslaget. Mycket klent agerande av ett så stort parti.

  • Västlänken handlar inte enbart om att få en station i Haga och Korsvägen utan är en förutsättning för Götalandsbanan, den planerade sträckningen öster om Vättern som bl.a. gör det möjligt med höghastighetståg till Stockholm och tågförbindelse till Landvetter flygplats. Det krävs minst 5 procent av röstberättigade, inte antal invånare, för att krav om folkomröstning skall kunna ställas till kommunfullmäktige.

  • Ok. Då har vi bägge fel för tydligen är det ca 390 000 röstberättigade i Göteborg inför 2010 års val vilket innebär ca 20000 namnunderskrifter.

    För övrigt så får du utveckla vidare VARFÖR en tunnel krävs för höghastighetståg. Dom lär ju inte köra i 320 km/h i tunneln. Sedan kanske du missade påpekningen i artikeln om Lisebergsstationen som redan finns. Varför utökas inte den? Det senaste argumentet jag hörde om varför Västlänken skulle byggas var från representant från trafikkontoret som sa att “Stockholm och Malmö har ju en tunnel”. Allvarligt talat, det finns inga som helst samhällsekonomiska nyttor med denna tunnel mer än visionära och monumentala viljor. Och som sagt så påpekar vi också i debattartikeln varför man inte tar ett projekt i taget. Varför har du en syn som innebär svart eller vitt? Bara för att vi har en åsikt om att stoppa trängselskatten så är vi emot alla infrastruktursatsningar? Vi vill ha bättre alternativ och framför allt genomtänkta sådana med klara analyser och fakta.

  • Fredrik: Intresset vid Bäckebol och på Backaplan var mycket stort. Vi samlade in namn för kravet på en folkomröstning och stundtals var det kö till att skriva på! Många var klart upprörda över hur beslutet fattats.

    Fredrik, du verkar ju oerhört engagerad och insatt i frågan, du vill inte hjälpa till? Vi behöver bli fler så att namninsamlingen går ännu fortare!