Infrastrukturministern tydlig igen gällande trängselskatt

gp.se kan vi idag (igen) läsa hur infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) ser på trängselskatten och folkomröstning. Svaret föranleds av riksdagsledamoten Lars Johanssons (S) interpellationsfrågor:

“Har finansministern gjort det ställningstagandet att det är möjligt att lokalt folkomrösta om en statlig angelägenhet som trängselskatten i Göteborg?”

“Om en majoritet i Göteborg skulle säga nej till trängselskatt, vad skulle det få för konsekvenser för det västsvenska infrastrukturpaketet?”

Till GP säger Elmsäter-Svärd (M):

“Det är aldrig riksdagen eller regeringen som pekar ut var det skall vara trängselskatt. Grundprincipen är att det måste komma underifrån, från kommuner som bestämmer sig för att man vill ha trängselskatt som ett instrument. Sedan ligger själva beslutet rent formellt hos riksdagen på kommunens underlag.”

Och då vill jag ställa frågan till socialdemokratiska representanter, däribland Anna Johansson, Anneli Hulthén, Mariya Voyvodova, Johan Nyhus med flera:

“Varför säger ni inte som det är?”

Interpellationen besvaras den 17 maj.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • De enda som inte insett att det är detta som gäller är de som försöker komma undan en folkomröstning med argumentationen att man inte längre äger frågan…

  Några “kända” debattörer i olika forum och en som till och med har en egen blogg tappar härmed ytterligare i tilltro…

 • Det går naturligtvis avstå från trängselskatten, skulle tro att regeringen säger ja till en begäran från göteborgs kommunfullmäktige att avskaffa den.

  Den intressanta frågan är hur medfinansieringen ska lösas vid ett nej.

 • Man kan undra hur länge GP ska hjälpa (S) att sprider deras lögner hela tiden.
  Är tidningen köpt av S eller vad? Trodde en tidning skulle vara opartisk.

  Bra att någon åter igen påpekar hur saker och ting verkligen är för de trångsynta sossarna Anna Johansson, Anneli Hulthén, Mariya Voyvodova, Johan Nyhus.