Idag vill vi uppmärksamma internationella kvinnodagen

Kvinnor runt om i världen har länge kämpat för sina rättigheter och det var inte länge sedan kvinnan ansågs omyndig i Sverige. I slutet av maj 1919 fick kvinnor efter en lång kamp allmän rösträtt i vårt land där kvinnor över 23 år hade möjligheten att rösta. Två år senare, 1921 fick kvinnan rösta för första gången och samma år valdes fem kvinnor in i riksdagen. Idag är ungefär hälften av riksdagsledamöterna kvinnor.

Idag vill vi lyfta fram och hylla kvinnor runt om i världen, oavsett ursprung, kultur eller sexuell läggning. För rätten att leva på lika villkor, möjligheter och förutsättningar. Idag är det extra viktigt att belysa att vi inte accepterar orättvisor vare sig på skolor, arbetsplatser eller i samhället. Det finns fortfarande mycket att göra för jämställdhet men vi har kommit en bra bit på vägen.

Vägvalets värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Internationella kvinnodagen firas idag runt om i världen med en enda grundtanke; kvinnor kan.

kvinnodagen

Viktiga årtal:
1893 – Nya Zeeland är först med att ge kvinnor allmän rösträtt.
1903 – Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt bildas av folkinitiativ och var öppen för alla oavsett politiska åsikter.
1919 – Beslut togs och kvinnor fick allmän rösträtt i Sverige.
1921 – Första valet i Sverige där kvinnor fick vara med att rösta genomfördes.
1947– Kerstin Kock blir första kvinnan i regeringen.
2011 – Sista landet i världen att ge kvinnor rösträtt. (Saudiarabien)

Maria Berjaoui
Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar