Interpellation om Riksrevisionens rapport

På det senaste sammanträdet i Göteborgs kommunfullmäktige besvarades äntligen vår interpellation om Riksrevisionens rapport som klart och tydligt påtalar:

  • det Västsvenska paketet är forcerat
  • medfinansiering ger helt andra effekter än det var tänkt
  • trängselskatten är inte är rätt finansieringsmetod
  • Västlänken är samhällsekonomisk olönsam

Läs Riksrevisionens rapport här och debattartikel i GP ”Inga skattepengar till olönsamma projekt” här.

Interpellationen var nära på att inte att få framställas av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men när både Alliansens och Vänsterpartiet deklarerat att de ansåg att interpellationen skulle få framställas var man tvungna att tillåta den.

Men sedvanligt får vi inga svar utan mest bortförklaringar. Johan Nyhus (S) som besvarade interpellationen skyllde först på den borgerliga regeringens fel att det blivit trängselskatt för att i samma stund säga emot sig själv:

“Göteborgs fullmäktige, ihop med regeringen, Västra Götalandsregionen och region Halland beslutade i en bred politisk enighet att verkställa och medfinansiera det Västsvenska paketet.”

Johan Nyhus (S) ansåg även att göteborgarna inte är kapabla att ta beslutet själva:

“Vi tog också vårt ansvar – även om det för samtliga partier som slöt upp fanns inslag vi visste att alla våra väljare inte skulle gilla, helhetens förtjänster övervägde helt enkelt.”

När argumentet tröt valde Johan Nyhus att hitta på egna och påstod då istället att trängselskatten bars upp av tre ben – restidsförbättringar, miljöförbättringar och trafiksäkerhetsförbättringar. Detta är totalt fel då det klart och tydligt i promemorian från Riksdagen står att det handlar om trängsel, miljö och medfinansiering. På det här sättet väljer nu Socialdemokraterna att blanda bort fakta för att febrilt försvara trängselskatten.

Johan Nyhus (S) sade också en mycket viktigt sak för de som faktiskt röstat på Socialdemokraterna. Principmässigt anser inte det Socialdemokratiska arbetarpartiet att medfinansiering är rätt finansieringsmetod. Enligt Nyhus fungerar det så att man i mars 2013 när Socialdemokraterna har sin partikongress kan påverka deras ståndpunkt i frågan. Fram tills dess gäller det beslut som finns idag. Så för alla er som röstat på Socialdemokraterna, anmäl er till partikongressen nästa år och säg ifrån!

Vidare ut i debatten var Anita Borge (V) som tyckte att vi tjatar och tjatar om frågan och helt förbluffande inte förstod varför vi inte bara går vidare. Hon anser att Vägvalet inte är i majoritet och därför är frågan avgjord. Detta är genomgående för alla rödgröna partier, de anser att de fått godkännandet för trängselskatten i valet 2010. Något Ulf Kamne (MP) valde att spinna vidare på samtidigt som han kallade Vägvalet för rättshaverister. Vad dessa företrädare för de andra partierna inte tycks förstå är att Vägvalet driver samma frågor såväl före som efter valet, eftersom det är i dessa vi fått mandat av våra väljare.

Det är viktigt att syna Miljöpartiets politik i Göteborg då de folkvalda går emot sitt egna partiprogram. På miljöpartiets hemsida kan man läsa:

”Vi anser att när stora och avgörande beslut fattas i ett land bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer.”

Vad är då Miljöpartiet? Demokratihaverister?

Lyssna på hela debatten här och läs Johan Nyhus svar här.

Diskussionerna fortsätter på twittret med Anna Johansson (S) som inte sa ett ord på kommunfullmäktiges sammanträde:

“Hade göteborgarna tyckt detta var viktigaste frågan hade Vägvalet haft egen majoritet. Så funkar en demokrati.”

“Låt mig också påminna om att många länge velat ha trängselavgift i Göteborg, även utan övriga delar i paketet.”

På frågan om vilka dessa många är får vi svaret:

“Både MP och V har t.ex. drivit frågan länge.”

Och när vi pressar på diskussionerna och ifrågasätter att Socialdemokraterna åsidosätter sina väljare och övriga medborgare samt överger en utlovad folkomröstning får vi svar som:

“Vi har betydligt fler frågor vi vill ta ansvar för och driver dem också efter valet. Kompromiss = ta o ge, S fick släppa folkomröstning.”

“Alla fick släppa något för att paketet skulle bli av, för oss var det folkomröstning. Inget märkligt. Förstod inte riktigt din tweet?”

“Nej, men de flesta väljare kan se helheter. Ser inte folk bara som väljare utan medborgare. Vi tar ansvar, är inte populister.”

Ja, till slut är väljarna, medborgarna och Vägvalet populister för att de har en annan åsikt i en fråga där de blivit fråntagna rätten att få avgöra själva. En fråga som kommer att påverka staden i 25 år framöver. Tyvärr är verkligheten ändå att väljarna faktiskt röstat fram Socialdemokraterna även om de inte håller med i frågan om trängselskatten. Men det går att ändra på till nästa val. Värdera därför din röst till valet 2014 för den kommer att bli avgörande för trängselskattens och Västlänkens framtid. Det hade förstås varit enklast om Vägvalet fick egen majoritet, men det kan nog dröja några mandatperioder innan vi når dit. Men om Vägvalet skulle få tillräckligt med röster för att störa majoritetsstyret och bildandet av nya majoriteter kan det räcka långt.

Du bestämmer, ingen annan!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Bra jobbat! Fortsätt läs de olika partiprogrammen, där finns massor som dessa politiker inte själva har en aning om som de ska stå för, har jag märkt.
    Mp, t.ex. vill att samh ska vara så miljövänligt som helst men har gått med på att sätta upp el-reklam-pelare, t.ex. Utan dessa lyxpelare kunde vi minska el-förbrukn, även om det är en mindre del, men alla bäckar små….
    MVH