Interpellationer

Läs fullständiga beslutsunderlag här. Välj Kommunfullmäktige och år.

Pågående


Interpellation angående stadens förebyggande arbete mot skadedjur
Inskickad: 2018-01-18

Besvarade och behandlade


Interpellation om att simlyftet inte tillgodoses för alla elever i Göteborg
Inskickad: 2017-11-23
Besvarad: 2018-02-22

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om att Stadsbyggnadskontoret inte upprätthåller lagstadgade handläggningstider för bygglov och andra byggärenden
Inskickad: 2017-11-06
Besvarad: 2018-02-22

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om Vårt Göteborg
Inskickad: 2017-09-14
Besvarad: 2018-02-22 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunikation

Inskickad: 2016-04-21
Besvarad: 2016-11-10 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Fråga om upphandling av tolktjänster

Inskickad: 2014-08-15
Besvarad: 2014-10-09 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Fråga om ränteavdrag för kommunala bolag

Inskickad: 2014-05-18
Besvarad: 2014-10-09 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om bolagsbildning

Inskickad: 2014-03-29
Besvarad: 2014-09-04 på Kommunfullmäktiges sammanträde.

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om skolans budget

Inskickad: 2014-03-15
Besvarad: 2014-09-04 på Kommunfullmäktiges sammanträde.

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om skolans lokalkostnader

Inskickad: 2014-02-04
Besvarad: 2014-03-20 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om stadens inköp av PR-tjänster

Inskickad: 2014-02-04
Besvarad: 2014-03-20 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om elevhälsan

Inskickad: 2014-01-11
Besvarad: 2014-03-20 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation angående uppföljning av den interna kontrollen

Inskickad: 2013-11-08
Besvarad: Vägvalet drog tillbaka eftersom yrkande lades om att kommunstyrelsen skulle återkomma om sex månader gällande återrapportering gällande uppföljning av arbetet enligt granskningskommissionens punkter.


Interpellation om yttrandefrihet för kommunens anställda

Inskickad: 2013-10-16
Besvarad: 2013-05-23 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation angående stopp av Marieholmstunneln

Inskickad: 2013-05-05
Besvarad: Vägvalet drog tillbaka på grund av det ordförandebeslut som hävde bordläggningen.


Interpellation angående Stora Torp

Inskickad: 2013-02-03
Besvarad: 2013-05-23 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om Riksrevisionens kritik gällande Västlänkens tilläggsinvesteringar

Inskickad: 2012-12-10
Besvarad: 2013-03-21 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här. Läs yttrandeprotokollet här från sida 8 och framåt.


Interpellation om hantering av folkinitiativ i Göteborgs kommun

Inskickad: 2012-08-27
Besvarad: 2012-10-11 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om kommunens totala kostnad av trängselskatt för kommunala fordon

Inskickad: 2012-08-06
Besvarad: 2012-09-06 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik

Inskickad: 2012-03-15
Besvarad: 2012-09-06 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet
Riksrevisionens rapport “Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”
Svar från regeringen gällande Riksrevisionens rapport

Inskickad: 2012-01-03
Besvarad: 2012-04-19 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation gällande inriktning för Trafikkontoret

Inskickad: 2011-09-25
Besvarad: 2012-02-23 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om Egnahemsbolagets ansvar mot sina kunder
SP rapport om Putsade regelväggar 2011

Inskickad: 2011-10-20
Besvarad: 2012-01-26 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation gällande avtal för förvaltnings- och bolagschefer som tecknats i strid med beslutade riktlinjer och bristande reglering vid brott eller tjänstefel

Inskickad: 2011-08-15
Besvarad: 2011-10-06 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation gällande Trafikverkets felräkning av intäkter

Inskickad: 2011-02-14
Besvarad: 2011-04-14 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om Lagen om offentlig upphandling

Inskickad: 2011-01-24
Besvarad: 2011-03-24 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.


Interpellation om trängselskatten

Inskickad: 2011-01-04
Besvarad: 2011-02-24 på Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs svar här och lyssna på debatten här.