Ja-sägarna har blivit nej-sägarna

I torsdags behandlades Vägvalets motion om Västlänk 2021 i kommunfullmäktige, ett alternativt förslag på lösning i form av en pendeltågsslinga vid centralen, till Västlänken.

Debatten blev lång och intressant då de etablerade partierna både från de rödgröna och alliansen totalt valde att dissa förslaget. De rödgröna tog dock priset då de i sitt yrkande valde att göra en hemsnickrad “egen” bedömning varför alternativet inte kunde genomföras. Det var ju det som motionen efterfrågade: En utredning för att ta ställning till förslaget. Inte en utredning från Kia Andreasson (MP) baserat på hennes egna bedömningar.

Rädslan för att utreda är ytterst märkligt eller så påvisar det hur skakigt det har blivit då Västlänken, det Västsvenska paketet och trängselskatten kommit att ifrågasättas från alla håll och kanter. Framför allt har Vägvalet dragit in debatten i Göteborgs kommunfullmäktige vilket visar sig störa etablissemanget. Man kan inte längre omfamna varandra likt en Grammis-gala utan kritik.

Skrämmande är de rödgrönas totala ignorans gällande Västlänkens kostnader och dess nettonuvärdeskvot som pekar på ca -10 miljarder kronor. Likt en envis åsna väljer flera representanter från den rödgröna sidan att försvara detta med flera påhittade effekter som inte framgår av utredningen. Det är väldigt enkelt, finns de inte i utredningen så existerar de inte! Att påstå effekter som inte är utredda är en vårdslös politik som kan komma att få betalas av nästkommande generationer. Något som de etablerade partierna gärna säger sig värna om.

Den ende som var ärlig i debatten och sa varför de avslog motionen var Mats Pilhem (V). Han sa till slut att han ville inte ha lösningen. Men å andra sidan är V:s starka sida inte ekonomi.

Kia Andreasson (MP) valde som vanligt att svamla runt om hur viktig tunneln till Haga är för miljön och att det var för sent att komma med egna “hemmasnickrade” lösningar. När jag påpekade att det var på gränsen till medborgarförakt blev Andreasson sur:

“Vi har inget medborgarförakt. Västlänken är till för medborgarna, för att människor ska kunna ta sig fram även utan bil. Vi har presenterat detta förslag för medborgarna. Vägvalet vill dela upp i ett vi och ett dom. Jag går inte med på den beskrivningen.”

Javisst, allt är Vägvalets fel. Det är alla andras fel. Inte en uns av självkritik finns hos Kia Andreasson. Samma person som går emot sitt egna partiprogram och nekar en folkomröstning. Det är medborgarens fel som inte förstår. Absolut!

Anneli Hulthéns (S) återkommande argument är att det är fem parter i överenskommelsen om det Västsvenska paketet.

“Jag tror inte att Västra Götalandsregionen eller Halland är så intresserade av betala en vändslinga vid Göteborgs central.”

Var är medborgarna i denna överenskommelse? De rödgrönas bästa försvar för detta är att Vägvalet burit medborgarnas röster som var emot i valet 2010. Jag anser att det är att lura sig själv att använda Vägvalet som en indikator för hur mycket makt man fått. Vägvalets förutsättningar vid valet 2010 var långt under de etablerade partiernas, inte minst ekonomiskt.

Det råder inte bara ekonomiska osäkerheter kring Västlänken. Det finns osäkerheter om regionförstoring, folkomröstning och valet 2014. Att utreda alternativ borde vara en självklarhet då de etablerade partierna vet om detta. Annars finns det en stor risk att Göteborg står utan lösning vid ett politiskt haveri bekostat av de rödgröna och alliansen.

Göteborg har långt kvar att återupprätta förtroendet till medborgarna.

Motionen avslogs efter votering med 74 emot och 4 för.

Läs mer om motionen och tjänsteutlåtandet samt lyssna på debatten här.

Läs även GP:s artikel gällande avslaget här.

Även dagens ledare i GP sluter sig till skaran som väljer att bortse från att Västlänken är ett osäkert och dyrt projekt. Lika vårdslöst som politikerna i kommunfullmäktige väljer ledaren att utan utredning förkasta andra alternativ som pendeltågsslingan.

”En överväldigande majoritet i Göteborgs fullmäktige sa vid förra veckans sammanträde nej till en vidare utredning av detta alternativ. Det skedde på goda grunder. Som talarna från en rad partier framhöll har förslaget visat sig vara behäftat med klara brister.”

”Faktum är att Västlänken utretts under tio års tid för att möta framtidens krav på utveckling av staden. Många alternativ har granskats utan att uppfylla kraven. Och det börjar bli dags att Göteborg går från planering till handling.”

Att Västlänken också begravdes eftersom den var olönsam första gången väljer givetvis ledaren att inte nämna. Nej, nu är det viktigt att springa vidare och då får det kosta precis hur mycket som helst. Goda grunder? Knappast.

Ledaren skriver vidare:

”Hårdast i sin kritik var Mats Pilhem (V) som underströk att centrala staden skall vara trivsam och tillgänglig, inte ha ett jättemeccano högt upp i luften. Kjell Björkqvist (FP) ställde frågan vilka som vill bygga bostäder på platser där tåg går ovanför husen.”

Ledaren har uppenbarligen dålig koll på att hela området förblir ett ormbo av ramper då Trafikkontoret inte kan lösa säkerheten för trafiken runt Nils Ericssons terminalen utan dem. Hela bangården kommer att vara kvar eftersom fjärrtågen fortfarande ska angöra till samma gamla säckstation. Och en stor överfart (bangårdsviadukten) á la meccano är också planerad tvärs över bangården. Jag tror inte det är aktuellt att bygga ett enda hus på det aktuella området.

Ledaren missade också att motionen begärde en utredning varvid nedan påstående faller platt:

”Vägvalets Theo Papaioannou hade flera tillfällen att besvara kritiken i sak. Den sakdiskussionen avstod han från och upprepade bara gång på gång kravet på utredning.” 

Det verkar som att ledaren väljer att slå dövörat till då ett av det viktigaste argumentet för att utreda ett alternativ är Västlänkens olönsamhet på 10 miljarder kr. Något som jag påpekade ett antal gånger under debatten.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Ja, Kia ÄR tydligen väldigt “snarstucken” och “ilsk” om man inte har samma åsikt som henne och hon inte har några “argument” att komma med…!

  För att nu inte tala om de utsläpp av CO2 (som ju är en av MP:s käpphästar) när det gäller byggandet av Värstlänken!
  Det kommer att blimånga 100-tusentals ton det under den långa, långa byggtiden på säkert minst-20 år..

  Men att kunna räkna har ju väl aldrig varit MP:s starka sida..

 • att bilar inte är välkomna till centralstationen verkar ju uppenbart . varför ha kvar fjärrtågen där då ? dom som bor i stan kan ju likagärna ta pendeln till mölndal eller partille mm

 • Om 20 år är Hulthén 73 år och Kia 84 år och vad de andra är vet jag inte och varfär dessa då låter bygga något som kostar våra ungdomar en massa kommunala skatter och dyra lån!

  De beslutsfattare som är kloka, intelligenta och vågar ändra sig i sitt beslut är de som kommer att vinna mest i nästa val.
  Folk är kloka, intelligenta och mogna människor som vet att man alltid kan ändra sig för ett bättre val för att få en bättre genomför verksamhet eller konstruktion som ger dem fortsatt kredit inför framtiden.

  Tänk om ALLA beslutsfattare förstod detta enkla resonemang!

 • Örjan:
  Jag kan tillägga att när man har tittat på de bilder som finns på framtiden runt centralstationen så framgår det att det kommer att bli ännu värre att ta sig dit med bil. Man planerar en jätterondell runt tunnelmynningen (som idag ungefär) som både bangårdsviadukten och Hisingsbron skall ansluta till. Dock så skall det vara en ny busserminal mellan jätterondellen och järnvägsstationen/Bangårdsviadukten. Till den bussterminalen skall en av uppgångarna från Västlänken komma. Mellan bussterminalen och järnvägsstationen skall det också finnas två rondeller, där den hamnar öster om den som finns idag vid bussterminalen och den andra hamnar mellan dagens rondell vid bussterminalen och Göta Älvbron vi har idag.

  Lösningen som sådan är inte ens optimerad för spårvagnar, då de även i frotsättningen måste gå genom Brunnsparken på de spår som går längs Nordstan, för konstruktionen är inte ens förberedd för att man skall kunna köra spårvagn på Bangårdsviadukten, då denna är förskjuten från Hisingsbron.

  Planerna ger inga som helst förbättringar på området som sådant. Det blir precis lika illa som idag. Dock så skall man nu dessutom dra in ännu fler resenärer i området, utan att för den skull särskilt mycket förbättra möjligheten att åka vidare därifrån till andra delar av staden (läs Hisingen).

  Hela konstruktionen är helt enkelt ett praktexempel på hur man totalt ignorerar behoven av effektiva transporter för resenärer vidare till andra delar av staden än centrum/Haga/Korsvägen. Effektiva transporter för övriga Göteborg är uppenbart inte viktigt. Vi som inte skall till centrum skall uppenbarligen köra bil, betala och hålla käft!

 • Ju mer man läser om Trängselskatten och Västlänken så funderar jag hur i all sin dar detta får fortsätta. Det kvittar vem man talar med även de som har olika åsikter politiskt så kommer frågan upp Vem i allsindar har startat upp detta och hur kan de politiker som sitter i styret idag tillåta att hela stan skall grävas upp. Och hur kan man ha betalstationer så många på Hisingen och så få söder och Västerut. Skriver man på politikernas webbsidor som vanlig medborgare så får man inga svar??? Konstigt att de ej vågar svara på mina inlägg. Har också haft mailkorrenspondens med Harry H han verkar ej heller intresserad?? Tur att vi har Frida Boisen och Theo samt alla ni som skriver och kommenterar. Gött fortsätt bara med detta.

 • GP är en tidning som starkt lierat sig med makteliten i Göteborg. Det har under den långa och stundtals hätska debatten om Västlänken inte kommit en enda ifrågasättande mening från det hållet. Man tycker tydligen att allt är ok . Att Göteborgarna skall få en uppgrävd stad i minst 10 års tid till en gigantisk kostnad som ingen idag kan överblicka.Jag tror det är många som börjar tappa förtroendet för tidningen. Finns det ingen i redaktionen som vågar ifrågasätta Västlänken eller är det satt munkavle på dom med avvikande mening ?

 • Nils B: Christer Löfqvist gjorde i GP ett mycket bra och analyserande reportage om vansinnet med Västlänken. Han var själv positiv innan han började sätta sig in i det hela, men blev allt mer ifrågasättande ju mer han lärde sig.

  Men förutom Christer, så finns inte mycket negativt från GP rörande Västlänken. Hjörnes är dock negativ mot bilfientligheten i Göteborg också, men där tar ifrågasättande av politikerna slut (vilket normalt sett är mediernas uppgift).

  Trafikreportern på GP, Ulf Nyström, är dock som en megafon åt politikerna iom att han aldrig ifrågasätter pressmeddelanden eller annan information. Och i sina analyser så har han i princip aldrig kritiserat politikerna. Kritiskt granskande är han i alla fall inte…

 • i västnytt idag kan vi höra att yngre inte tar körkort .. hur ska västsvenska paketet betalas när allt mer körkortsinnehavare pensioneras? får mp genom differentiering lär lastbilarna ta vägen förbi skene bla.

 • Örjan:
  Körkort är en förutsättning för de flesta arbeten (eller för att ta sig till många andra arbeten). Många som vill vara arbetslösa i framtiden alltså…

 • det är därför man sagt upp GP, och tydligt motiverat varför!
  Bara för andra att göra samma sak, ekonomi brukar de i alla fall förstå…

  🙂