Jan Hallberg: Det är en ödesfråga att skapa ett sammanhållet Göteborg

Valbloggen på GP har gått ingång ordentligt nu. Men det verkar som att Anneli Hulthén (S) och Jan Hallberg (M) har missuppfattat att det inte är en envägskommunikation, utan att man kan faktiskt svara på kommentarerna som skrivs.

Jan Hallberg skriver i ett blogginlägg följande:

“Jag har många gånger poängterat att det är en ödesfråga att skapa ett sammanhållet Göteborg. Idag är Göteborg i flera hänseenden en delad stad. Segregationen är tydlig mellan väster och nordost.”

Jan Hallberg har pratat sig varm om detta tidigare och vi har ifrågasatt vad han menar med detta egentligen då han själv tagit beslut på att barrikadera hela Göteborg via trängselskatten. Hur går detta resonemang ihop?

Vidare skriver Hallberg:

“Av GP:s uppgifter att döma skall socialdemokraterna ha lovat att bryta segregationen om man får fortsatt mandat. Skammens rodnad borde istället färga kinderna på socialdemokraterna.”

Skammens rodnad?!? Det måste ju gälla även Moderaterna och Hallberg själv eftersom man accepterade trängselskatten trots att man var emot den innan valet 2006. I inläggen på Hallbergs valblogg ställs återkommande frågor om trängselskatten, men det kommer inga svar.

Nej, skammens rodnad borde färga kinderna på Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och dess ledare som kör över göteborgarna och sedan undviker debatten och svamlar om allt annat mellan himmel och jord.

Vägvalet
Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar