Jan Hallberg försvarar trängselskatten

Moderate Jan Hallberg var ju en de politiker som deltog i beslutet om att rekordhöja skatten för mängder av västsvenskar. Han har en “egen” blogg på gt.se, men där har han inte bemödat sig att bemöta kritiken mot trängselskatten speciellt mycket. Därför är det något förvånande att när han väl uttalar sig i frågan gör han det via moderate Joakim Olinders blogg. Där säger han bland annat:

Regeringen har beslutat att om vi vill ha del av statliga anslag till stora väg-, bro eller järnvägsprojekt så får vi räkna med att delfinansiera själva. Vi har nu ett paket med 30 miljarder som snart är i hamn, bl a till en ny Marieholmtunnel, en ersättning för Götaälvbron med en bangårdsviadukt, en pendeltågstunnel under Göteborg och ett helt nytt och robust kollektivtrafiknät. Detta har ingen regering historiskt kunna få fram tidigare. I det läget har vi accepterat att ta in 12 miljarder under 25 a 30 år på trafikavgifter. För mig är det ett sätt att finansiera vår del av uppgörelsen med staten. Skulle vi säga nej så står ett antal städer på kö för att ta hand om den statliga delfinansieringen.

Regeringen som Hallberg hänvisar till är som bekant ledd av moderaterna. Klart att Hallberg inte vill stöta sig med dem, men att reta upp väljarna i Göteborgsregionen är inte alls lika allvarligt. Vi är ju bara de som får betala för det klena förhandlingsresultatet i Stockholm! Malmöpolitikerna var som vi visat tidigare avsevärt bättre förhandlare. Anneli Hulthen, Hallberg & Co kanske borde åka söderut på en kurs i hur man förhandlar?  

Observera också att Hallberg redan förlängt trängselskattens överlevnad från 25 år till upp till 30! Är det någon som tror att det håller?

Läs Hallbergs hela försvar för trängselskatten här.

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg

Lägg till en kommentar