Jan Hallbergs replik “Mest rättvist” i GP 2010-04-13

I GP den 13 april replikerade Jan Hallberg på en insändare där han säger att trängselskatten är det mest rättvisa skattesystemet. Läs repliken här.

Jan Hallberg är inte ärlig mot Göteborgs invånare. Det som är på väg att införas i Göteborg är trängselskatt, inte vägavgifter. Det är en dold skatt som inte kan rivas upp på 25 år som vanliga skatter, vilka kan påverkas varje år under mandatperioderna. I Stockholm överstiger kostnaderna fortfarande intäkterna. Varför har Göteborgs kommun lagt sig platt fall för regeringen och gått med på en så stor medfinansiering? I Malmö är t.ex. medfinansieringen för Citytunneln endast 20% jämfört med Göteborg som ska medfinansiera 50%.

Jag förstår inte Hallbergs jämförelse med att alla göteborgare skulle få betala två gånger om man höjer landstings- och kommunalskatten då gamla inte kör bil. Ska familjer med barn straffas att betala mer utöver bilskatten för att de använder bilen? Vi betalar alla skatt för sjukvård som inte utnyttjas av alla, ska de slippa skatten då?

Att utländska bilar på sikt ska vara med och betala är ett antagande som inte behandlas i propositionen från regeringen. Den handlar endast om lagändring som möjliggör att Göteborg får införa trängselskatt. Den historiska satsningen på 61 miljarder som Hallberg uttrycker glädje över är pengar som fortfarande inte är budgeterade, alltså pengar som inte finns, men som utlovas av sittande regering. Hallberg är ofta mån om den kommande generationen, men jag som tillhör den håller inte med om den grunden som Göteborgs politiker håller på att lägga. Den är alldeles för dyr och osäker!

Stefanos Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar