Jo då, Hjörne, vi har tänkt och agerat!

Jag läser nu i GP Peter Hjörnes andra lite mer ifrågasättande krönika om utvecklingen av politiken i Göteborg.

Hjörne skriver bl.a.:

“Aldrig någonsin under mina nära tjugo år som krönikör i GP har jag mött ett så starkt och positivt gensvar som när jag förra söndagen skrev om bilfientligheten i Göteborg. Det är helt uppenbart att väldigt många människor är frustrerade och förbannade och känner sig överkörda av politiker och trafikplanerare.”

Detta uppvaknande är ju fantastiskt. Men faktum är att många har känt sig överkörda alltsedan sedan beslutet om trängselskatten togs den 28 januari 2010. Ett beslut som även togs av Folkpartiet och dess Allianskompisar som GP så gärna värnar om. Människor har varit frustrerande sedan 2010 men det är först nu som det fått ett större genomslag. GP har sedan dess haft en ganska flat inställning och Hjörne skrev tidigare att nu kan man inte vänta längre, alla satsningar är viktiga för Göteborgs framtid. Satsningar i Göteborg tycker nog de flesta är välkommet men till vilket pris och framför allt till vilken nytta för göteborgaren? Något Vägvalet har debatterat alltsedan vi bildades.

Hjörne ställer följande frågor:

“Så hur tänkte och tänker ni som har makten över gatorna, köerna och korsningarna när ni skapade korsningen vid Nya Ullevi, kaoset vid Korsvägen, eländet vid infarterna, livsfaran vid Viktoriagatan/Vasagatan? Hur resonerar ni när ni tar bort bilfil efter bilfil utan att först erbjuda fungerande alternativ?

Hur ser ni på centrumhandeln i förhållande till externa köpcentra? Hur ser ni på bilen? Lovligt villebråd eller ett av flera vettiga och nödvändiga fortskaffningsmedel. Vi är många som undrar och vill ha svar!”

Jo, vi tänkte i Vägvalet. Vi var det enda partiet som yrkade avslag på de kommunala åtgärderna, som Hjörne nämner inför trängselskatten 2013. (Södra Vägenstråket, Alléstråket och Linnéstråket). Med votering och reservation! Läs yrkandet här.

Och svar? Det har vi efterfrågat hur länge som helst.

Vidare skriver Hjörne:

“Man gör det alldeles för enkelt för sig om man påstår att den som försvarar bilens plats i staden inte vill värna miljön. Man kan faktiskt göra både och!”

Ja, man kan göra både och. Detta har vi länge sagt i Vägvalet. Det pågår i tysthet ett krig mot bilen som inte är befogat. Detta återfinns klart och tydligt i Trafiknämndens trafikstrategi vilket också avslogs av Vägvalet som enda parti. Med votering och reservation! Vi avslog bl.a. med anledningen av den bilfientlighet som återfinns i trafikstrategin baserat på den rödgröna politiken. Läs yrkandet här.

Så nog har vi tänkt. Men frågan är om Peter Hjörne lyssnat? Och nu när han ändå har vaknat, vad är hans nästa steg?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Bojkotta GP det är ett språk som de förstår, det är på marginalen de tjänar pengarna.
  Så, företag ,privatpersoner säg upp GP och sluta annonsera i tidningen så kanske de ändrar åsikt.
  PS Och så får du lite pengar till trängselskatten, för någonstan måste ju dina pengar tas.

 • Säg upp prenumerationen på nuvarande GP och rösta bort MP+S+V
  2014! 2014 kan vi återuppväcka Göteborg och GP med Peter Hjörne som
  chefredaktör. Utan trängseltullar och kulturbilagor!

 • @Manne och Astrid Lite väl drastiskt kanske 😉 GP publicerar dock många debattartiklar från Vägvalet men de har vaknat lite väl sent tyvärr.

  Viktigast i närtid är att alla namn till GT:s folkinitiativ samlas in.

  http://gt.se/folkomrosta

 • Jag åkte in till jobbet strax före nio idag (E6 norrifrån). Jag slogs då av flera saker:
  1) Det var mindre bilar på E6 norrifrån (och även norrut) i morse, än det var i lördags strax före 2 på eftermiddagen…
  2) Det var trots detta mer kö vid Tingstadstunneln i morse än i lördags.
  Slutsats: det är inte trafiken norrifrån på E6 som skapar köerna i tunneln, utan det är moten på södra sidan tunneln som köar upp trafiken.

  3) I lördags var det mycket mindre trafik på E6 söder om Tingstadstunneln, än det var norr om densamma.
  Slutsats: Norr om Göteborg har man bara shoppingcenter (det var ju lönehelg) som är nåbara via E6. Söder om Göteborg finns många fler alternativ (exempelvis Sisjön). Dvs, de som drabbas hårdast av trängselskatten är de som bor norr om Tingstadstunneln (föga förvånande).

  4) Det var riktigt många lastbilar på E6 strax före nio i morse, gissningsvis vart tjugonde fordon var en lastbil (i huvudsak långtradare). Detta gällde även sträckan från Angeredsbron till Mölndal.
  Slutsats: En ringled (exempelvis Götaringen) skulle kraftigt avlasta E6 genom Göteborg om man förbjuder genomfartstrafik för lastbilar.

  Jag undrar om denna typ av analys gjorts av de styrande i Göteborg eller deras källor???
  – I så fall blir man ju mycket förvånad över att de med vilje skall ha de som bor norr om staden att betala för att de som bor söder och öster om staden inte skall åka bil…

 • Och kl 15 idag så gick det aldrig mer än 12 personbilar mellan lastbilarna. I snitt var det bara sex bilar per lastbil. Två av tre lastbilar var dessutom långtradare.

  Trafikmängden var likvärdig med den strax före nio i morse.

 • Och lustigt nog så var det kl 08.00 imorse fortfarande ca sju personbilar per lastbil på E6. Räknade dessutom i bägge riktningarna (lite jobbigt att hinna med dock).

  Så vad kan man då ytterligare dra för slutsatser av detta?

  – Det är uppenbart så att en stor del av trafiken verkligen skall genom Göteborg, eftersom så många lastbilar vid Tingstadstunneln knappast kommer från/till centrala delar av staden. Dvs en förbifart gör nytta även i rusningstrafik! Om man skulle kunna få bort varannan lastbil från E6 genom staden så skulle det göra riktigt stor skillnad!

  Min definition av en lastbil är att den är byggd på lastbilschassi. Skulle man dessutom räkna in mindre entreprenörers “minibussar” så skulle antalet vara det dubbla ungefär (detta gäller dock enbart i rusningstrafik, under lördagen såg jag nästan inga sådana alls).

  Än en gång kan man konstatera att det inte finns så mycket trafik att leda bort från vägarna. En stor del av trafiken skulle finnas kvar även om man så skulle förbjuda privatbilismen helt!

 • Och här tycker man inte att det är rimligt att man tar ut trängselskatt på en Europaväg. Nu är det ju faktiskt tre europavägar man tar ut trängselskatt på:
  – E6
  – E20
  – E45