Kia Andreasson angriper “stadens tidningar”

Kia Andreasson (MP) går nu ut och öppet anklagar “stadens tidningar” för att “kampanja med vinklad faktabakgrund“. Det är ganska allvarligt när en ledande lokalpolitiker attackerar den fria pressen på det här sättet. Om hon till exempel hade gått i clinch med en ledarredaktion hade det förstås varit helt OK, men nu angriper hon tidningarnas rätt att skriva vad de själva önskar. Kort sagt: Det har hon inte med att göra!

På de rödgrönas blogg skriver Andreasson:

Först driva och få politisk majoritet för förslag som leder till förändringar, vilket tar många år. Därefter få politiker i förvaltningar och bolag att följa majoritetsbesluten som kan ta flera år. Därefter ska tjänstemän utföra och förstå innebörden av besluten, vilket kanske går långsamt. Men om nu alla stegen fullföljs och full demokratisk insyn och information till allmänheten sker kan ändå det hända som nu sker i Göteborg.
Mediakampanjer iscensatta av stadens tidningar i avsikt att förändra skeendet.

Uppgivenheten tycks vara överväldigande. Här har Kia Andreasson kämpat för en sak så länge och hårt och ändå är tidningarna så fruktansvärt orättvisa mot henne. Att de bara understår sig att informera om konsekvenserna av besluten som Kia Andreasson är delansvarig för.

Men när Andreasson börjar prata om att “full demokratisk insyn och information till allmänheten” skett, går skam på torra land. Tror Andreasson att alla de som nu skriver på GT:s krav på en folkomröstning håller med om den beskrivningen? Är folk upprörda för att de är vilseledda av “stadens tidningar“? Det är svårt att tro på.

Slutklämmen från Kia Andreasson är också avslöjande:

Att nå ut till alla medborgare med fullständig information är nu det stora politiska arbetet. Eftersom vi varken är journalister eller äger någon tidning eller Tv-kanal känns det som en rejäl uppförsbacke som tar energin från andra viktiga arbetsuppgifter som ska utföras.

I mer än två och ett halvt år har övriga partier i stort sett vägrat diskutera trängselskatten. Informationen till medborgarna har varit lika knapphändig. Man tog beslutet först utan att tillfråga väljarna. Men först nu ser Kia Andreasson behovet att ge medborgarna “fullständig information“. Och detta arbete, som egentligen borde vara självklart och lustfyllt, ser Andreasson som något som tar energi från andra viktiga uppgifter. Vad kan vara viktigare än att informera väljarna? Men tyvärr, det kommer tre år för sent och under galgen.

Läs hela Kia Andreassons blogginlägg här.

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vi som bor i GBG lever i en diktatur där folk inte har en chans yppa sig, och sen alla dessa mutor som kors och tvärs går igenom kommunen.
  Man undrar vems plånbok dessa trängselavgifter gynnar mest, det är väl någon höjdare som fått ett tjockt kuvert under bordet.

 • Jag antar att Kia även tycker att GT är orättvisa när de påvisar att förslaget rörande trängselskatternas placering ändrades efter senaste valet?

  Om folk skall ha förstroende för politikerna så måste de vara öppna med vad de gör.

  För övrigt tycker jag att:
  – Kungälv skall införa trängselskatt på passagerna över Nordre älv för att finansiera en utbyggnad av Bohusbanan
  – Härryda kommun skall införa trängselskatt på RV40 för att minska trycket på Landvetter
  – Kungsbacka kommun skall införa trängselskatt på E6 söder om Onsala för att få pendeltåg från onsala till Göteborg
  – Partille skall införa trängselskatt på E20 för att kunna sänka kommunalskatten

  Inser inte politikerna hur absurt det blir?

 • Varför inte höja banavgifterna som tågoperatörerna betalar för att köra på spåren för att finansiera Västlänken?

  Per år betalar tågoperatörerna i hela landet ungefär hälften vad bilisterna kommer att få betala per år i trängselskatter i Göteborg så något utrymme borde finnas.

  Sedan kan man undra om det finns någon stad i världen som är så beroende av fordonsindustrin som Göteborg där befolkningen har röstat in en så rabiat bilhatare som Kia till en så central maktposition?

 • I en demokrati så får faktiskt politikerna tåla “lite” kritik! Annars är de ju sandlåda på mellanstadienivå!

  I totalitära stater och “demokraturer” är media makthavarnas lydiga megafoner och skriver vad makthavarna vill … Och håller tyst om annat!

 • Det är inte bara “ganska allvarligt”.. Det är MYCKET allvarligt!
  Demokratin måste ständigt och jämnt återvinnas !

 • Nedvärderande ord om tjänstemännen från Kia, “Därefter ska tjänstemän utföra och förstå innebörden av besluten, vilket kanske går långsamt.”. Skrämmande…

  Man kan undra vilken demokratisk insyn och information hon talar om. De styrande har ju gjort allt för att mörka, undvikit att debattera, samt framför mantrat “finns inget att debatterat, det är klubbat och klart”.

  Intressant att hon tror att motståndet är iscensatt av media. Man häpnar!

  Man borde kunna kräva mer från förtroendevalda.

 • Och nu erkänner Jan Hallberg (M) och Göran Johansson (S) i GP att trängselskatten bara handlar om finansiering av paketet.

  Vilket hävdat redan från början av bland annat VV, men har argumenterats emot med miljöskäl mm av politikerna i allmänhet och Kia i synnerhet…

 • Och de pensionerade politikernas uttalande stärker alltså det godtycke och den orättvisa som många uppfattar pga att skatterna optimeras på inkomst.

  De som inte får en vettig kollektivtrafik skall betala flera gånger om och sponsra för de som får. Allt hänger på om arbetsplats och bostad passar ihop enligt Västtrafik linjedragning…
  …Och vissa, som jag, får försämringar i kollektivtrafiken när trängselskatten införs. Detta godtycke är helt oacceptabelt av beslutsfattarna!

 • Finns det något sätt att anmäla den människan på så hon försvinner från sin position? Hon är alldeles för farlig för att ha mandat att delta i beslutsfattande. Hon saknar uppenbarligen basala kunsakper inom många områden, det bevisade hon om inte annat när hon påstår att man kan höja biltullarna om kostnadena ökar. I hennes värld kan man nog höja tullarna i all evighet. Men det kan man inte. Vid en given gräns kommer människor och företag att flytta ut från Göteborg och lägga sig i kranskommunerna. En slags motsats till urbanisering.

  Fast frågan är om inte det sker redan när vi börjar få 30 meter djupa diken att trilla ned i och en bulldozer sätter igång med att ödelägga Liserbergsteatern, Rondo, Lisebergshallen och spegeldammen. Jag har hört av mig till Länsstyrelsen i VG-län och frågar om huruvida man kan begära att i varje fall Lisebergsteatern och Rondo kan kulturminnesskyddas då byggnaderna har betytt oerhört mycket för både kultur- och nöjesliv i Göteborg sedan 40-talet. Förhoppningsvis kan en sådan process stoppa eländet.

  Ställer ni alla upp på en namninsamling för att stoppa rivandet av Liseberg?

 • Märkligt att en ledamot av kommunstyrelsen tycker att det är en “rejäl uppförsbacke” när man nu måste informera medborgarna. Samma dag dök det upp en jättestor banner på goteborg.se som leder till just denna “uppförsbacke”. Kia kanske borde sätta sig in i vilka informationskanaler som finns innan hon gnäller på sin blogg.

 • Och nu fortsätter moderaterna (i artikeln på GPs sida om trängselskatten) att positionera sig för att kunna bryta överenskommelsen om trängselskatten (om nödvändigt). Det kommer att bli svårt att undvika en folkomröstning för S, då de hamnar i ett läge där de måste välja mellan att förlora makten i Göteborg eller att ge med sig om folkomröstning (och ändå kanske förlora valet, men ändå ha en chans att vinna det).

  Och i Kungälv så positionerade ju sig S (Miguel Ohdner) mot trängselskatten, för att ha en chans att vinna tillbaka makten där.

  Trängselskatten blir en valfråga i kommunerna i och runt Göteborg oavsett om vissa politiker vill det eller ej, vilket gör att de som riskerar att förlora på detta kommer tvingas att acceptera en folkomröstning…

 • Hej!
  Min fråga är , kan en kommun skattebelägga en statlig väg som är färdigfinansierad. Jag tänker då på genomfartslederna E 6,20,45, eller står kommunen för dessa vägars underhåll. Om det får utkrävas extra skatt på statliga vägar öppnar det väldigt stora möjligheter för andra kommuner längs dessa vägars sträckning att hitta på projekt som behöver finansiering. Vidare känner jag mig orättvist behandlad efter som utländska fordon slipper betala ??? det är ju en punktskatt och inte skatt som enbart svenska medborgare betalar, punktskatt har vi på tobak alkohol och momsen var från början en temporär skatt som permanentades alltså en punktskatt. Frågan blir således slipper utländska medborgare även att betala dessa skatter i framtiden eller kommer dom att införlivas i detta ofantliga paket, och varför lägger man inte på 0,05% på alla cyklister det skall ju byggas mängder av cykelbanor.
  MVH/
  BOCA

 • Till Bo Carlsson. Tricket man gör för att kunna ställa upp betalstationer efter vilken väg som helst är att det inte är en avgift knuten till kommunen utan en statlig skatt. Det är detta kryphål som dock gör att utländska bilar passerar gratis. I Europa så finns det avgifter på många ställen men de är knutna till en väg eller bro, de går inte direkt in i statskassan, vilket EU inte godkänner.

 • Det som är värst av allt är att trängselskatten är ämnad att finansiera västlänken som är en utopisk dröm för politiker. Problemet är att västlänken inte ger någon kapacitetsökning alls, såvida man inte bygger ut spåren från Göteborg till 4 spår och det kommer att kosta minst det dubbla.
  Om vi slutar att åka till stan, vilket vi kommer att göra eller hur, så kommer dom bara att utöka tullområdet och öka kosten + att vi kommer att ha skatten resten av vårat liv, utan att se någon som helst förbättring.

  Den värsta kommentar jag hört var Hultens kommentar att “om vi inte gör detta så kommer vi att få leva med 3 timmars försening till Stockholm”.
  Vad hon inte tar i beräkning är dom 3 timmarna försening per dag vi kommer att få leva med resten av livet.