Kia Andreasson (MP) vill inte bygga Marieholmstunneln

I tisdags kunde vi läsa en intervju i GT med miljöpartiets Kia Andreasson. På frågan om hon helst skulle vilja försena bygget av Marieholmstunneln (som redan skjutits upp i tre år till 2014) ytterligare, svarar hon:

Ja. Vi har verkligen önskat det. Vi tror att genomför vi de andra åtgärderna som bra kollektivtrafik, bra cykelvägar, den bästa tänkbara cykelstaden, Västlänken och alla de projekten som gör att det blir en bättre trafiklösning, så behövs kanske inte den här tunneln för bilarna.
Vi vill ju få ner antalet bilar. Bygger man stora vägar så ökar biltrafiken. Därför tycker vi – pröva det andra först.

Nu är det faktiskt så att Kia Andreasson och hennes parti ställt sig bakom det infrastrukturpaket som presenterats av regeringen. Att paketet i sig själv bara innehåller luft och inga ökade reella satsningar kan vi för stunden lämna därhän. Det anmärkningsvärda är att Andreasson inte har några problem med att kort tid efter att hon accepterat paketet – på gott och ont, ur hennes perspektiv – inte har några dubier att verka för att plocka sina godbitar ur paketet och lämna kvar det hon inte vill ha i lådan. Men det konstiga är att så fort trängselskatten ifrågasätts – och den är också en del av paketet! – då är det enligt Kia Andreasson helt omöjligt att riva upp något beslut som redan är fattat? Inkonsekvent?

Därefter fick Andreason frågan: Hur är ditt förhållande till bilen och bilismen?
Jag hatar inte bilar! Inte ett dugg. Men bilanvändandet måste minska, bilen ska användas med förnuft. Det är det slentrianmässiga beteende, att man tar bilen till allting, som jag vänder mig mot. Jag träffar fortfarande människor som tror att det inte går att åka kollektivt för att de aldrig har gjort det.

Tänk, i tisdags träffade Kia Andreasson Vägvalets Theo Papaioannou i Lerum för en debatt om trängselskatter och kollektivtrafik för TV4:s räkning. Nu klippte TV-kanalen bort 95% av debatten och i den delen ni inte fick se i TV försökte Theo utan framgång övertyga Kia om hur långt det skulle ta för honom att åka kollektivt till jobbet. Men hon trodde helt enkelt inte på vad han sa. Det kanske bara är så att Kia Andreasson inte lyssnar på de människor hon möter som säger “att det inte går att åka kollektivt”?

Och varför ska Andreasson har några åsikter om vem som åker bil “slentrianmässigt” och vilka som inte gör det? När hennes partikollega Yvonne Ruwaida 1999 avslöjades med att åka taxi för 70 000 kr på skattebetalarnas bekostnad eller när Andreasson själv nyligen i GP konfronterades med att vara det kommunalråd i Göteborg som flugit mest under mandatperioden fick vi höra bortförklaringar som rättfärdigade deras brist på omsorg om miljön. Men vanligt fok har inga giltiga bortförklaringar att ta till, vi åker bil av slentrian.

Intervjun fortsatte: Många som tvingas att ta bilen känner sig jagade av er miljöpartister.
Vi skuldbelägger inte dem som använder bilen, men vi vill visa på att det finns andra sätt. Men det ska vara dyrare om man väljer att använda bilen. Det ska kosta att skada miljön. Bilen är så känslomässigt viktig. Bilen står för frihet och bilen står för status. Hela vårt samhälle är uppbyggt runt bilen. Det är det jag är kritisk mot.

Om det nu ska kosta mer att skada miljön, är det väl tur för Andreasson och Ruwaida att det är någon annan som betalar deras flyg- och taxiresor. Och vem betalar Maria Wetterstrands flygpendling till Finland? När miljöpartister reser räddar de miljön, när vi andra reser förstör vi den.

Läs hela intervjun med Kia Andreasson här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar