Kollektivtrafikens dilemma

I söndags kunde vi läsa i Göteborgsposten om de olika problem som kollektivtrafiken i Göteborg har och står inför. Sammanfattar man läget kort så är den alldeles för långsam och kommer alltför ofta för sent.

Värst är det för spårvagnstrafiken som går hiskeligt långsamt genom centrala stan – det går nästan lika fort att gå! Problemet sägs vara att gatorna är för trånga och att bussar och spårvagnar stoppar upp för sig själva när de allihop möts i Brunnsparken. Därför hjälper det inte heller nämnvärt att ha tätare turer; det blir helt enkelt för trångt och trafiken stoppas upp. Känns det igen från biltrafiken? Man kanske skulle införa trängselskatt också för kollektivtrafiken? 😉

Så hur ska det överhuvudtaget gå att åka kollektivt 2013 när massor av bilister ställer bilen?

Kent Lindahl på Spårvägen säger: “Än så länge har vi inte infrastrukturen att köra snabbare och bättre och locka över dem. Det finns visioner, men man drar på saker så himla länge här i Göteborg. Nu säger folk ‘Jag har inte tid att åka kollektivt i dag, jag tar bilen’. Det måste bli mer som i Stockholm, där folk säger tvärtom.

Låt oss då upplysa om att i Stockholm har man en snabb tunnelbana som inte ens spelar i samma division som Göteborgs spårvagnar. Det är som att jämföra Premier League med korpfotboll. Hur det ska gå att snabba upp kollektivtrafiken i Göteborg – eller, om man är mer konspiratoriskt lagd, se till att biltrafiken går långsammare – förtäljer inte artikeln. Vad vi vet är att Trafikkontoret planerar omvandla många mil av bilfiler i Göteborg till reserverade bussfiler. Det är också ett sätt att hålla myten om trängseln i biltrafiken vid liv, när den i verkligheten kommer att minska 2013.

Och visst är det en smula symptomatiskt att det pratas vitt och brett om höghastighetståg till Göteborg, när den verkliga proppen är inne i Göteborgs centrum. Inte ens en tågstation i Haga för 20 miljarder lär råda bot på att bussar och spårvagnar utgör en alltför stor andel av restiden för många.

Samtidigt varnas det nu för än värre trafikkaos nästa vinter eftersom marknaden då “öppnas för fler aktörer inom tåg- och bussektorn“. Är det någon som tror på att situationen förbättras av att belasta detta trafikslag ännu mer? Det finns risk att det vi idag kallar trafikkaos då kommer att ses som en mild västanfläkt.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar