Kommentarer från Vägvalet gällande utredning om trängselskatt

Igår presenterades den andra så kallade utredningen om trängselskatt. Där konstaterade man att det inte fanns några enskilda alternativa finansieringar i stället för trängselskatt. Detta var förstås syftet med hela utredningen. Att direktiven från politikerna var helt fel från början förstod nog de flesta.

Göteborgarna har röstat nej till trängselskatt i en folkomröstning med överväldigande majoritet. Budskapet till övriga partier är: Avskaffa trängselskatten!

Att väljarna genom att rösta nej därmed på något underligt sett skulle sagt ja till någon annan slags straffbeskattning som exempelvis extra moms på parkeringsavgifter eller regionalt högre bränsle- eller fordonskatt (som alltså har utretts nu!) är bara påhitte-förslag för att röra till saker och ting och för att leda i bevisning att trängselskatten är den enda åtgärden som är bra. Förutom att ta bort hela trängselskatten, förstås – fast det har man inte heller utrett, man kan ju undra varför?

Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, intervjuades i P4 Göteborg i följande inslag och ger sin syn på den av politikerna redan på förhand regisserade “utredningen”.

Den 7 mars genomförs en demonstration igen. Förra gången tågade mellan 5 000 och 7 000 nedför Avenyn, nästa gång blir vi ännu fler!

Läs om eventet på Facebook här och dela informationen om den till alla era vänner och bekanta!

Du kan ladda ned flygblad om demonstrationen här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Jag är inte förvånad att bilpendlingen ökar med tanke på att kollektivtrafiken till/från en del platser har blivit sämre.

  Det har ju redan tidigare kommit upp att det är försämringar för de som arbetar på Volvo PV men även mer centralt belägna platser som Bifrost har sett indragningar av busslinjer – trots att ett antal nya bostäder har byggts där.

  Trängselskatten ser inte ut att vara något annat än ett finansieringsinstrument. Skulle den vara för att motverka verklig trängsel skulle dessa stationer vara placerade annorlunda och finnas även inne i centrum.

 • I dagens GP finns en debattartikel av Gabriel Lindh och Åsa Österlund som refererar till motståndare mot trängselskatt som en “trojka” och att utslaget skulle blivit annat om inte Västlänken varit med i debatten.

  Ännu ett försök att ogiltigförklara folkomröstningen.

  Trängselskatten tillkom som ett sätt att få medfinansiering till just Västlänken som annars inte skulle bli av.

 • Hur vore det att tvinga fram en Folkomröstning angående “IdiotLänken” ?

  Går dom emot denna Folkomröstnings Resultat visar dom öppet volka Kräk dom är.

  Vägrar dom en Folkomröstning gör dom samma sak.

 • Nu finns det en artikel på GP där det hävdas att kostnaderna för Västsvenska Paketet har sjunkit – innan något större projekt har kommit någonstans. Där gör också Johan Nyhus uttalandet “Det här handlar om motståndet mot trängselskatt och Västlänken och då blir det mycket hittepå”.

  Men några svar på de frågor som ställts angående detaljer kring kostnader har inte kommit upp. Det ser mera ut som om förespråkarna ägnar sin tid till att gräva skyttegravar och bygga barrikader än att komma med tydliga svar.

 • Nu går Anders Högström (Fp, Lilla Edet) ut och säger att det är utsiktslöst att stoppa Västlänken för att den är av riksintresse, och därmed hotar han om att applicera lagen om planföreläggande på Västlänken för att tvinga igenom den.

  Samtidigt så verkar han då bekvämt glömma att Västlänken lades till på begäran från Göteborgs Kommun och att den tidigare har beräknats att vara väldigt olönsam.