Kommunen får underkänt av revisionen

Idag kan vi läsa resultatet från rapporten när externa revisorer granskat Göteborg Stad.  Nio av tio kommunala verksamheter och bolag behöver förbättra sina rutiner och kontroller. Detta är nedslående fakta.

I januari i år påpekade Vägvalet i en interpellation att Lagen om Offentlig upphandling (LOU) borde finnas med i handlingsplanens som togs fram för att förstärka den interna kontrollen och öppenheten inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Svaret vi fick då av Robert Hammarstrand (S) var att “LOU nämns inte som begrepp i handlingsplanen men det ska inte råda några tvivel om att LOU är en central del i inköps- och upphandlingspolicyn som tas upp i handlingsplanen under rubriken ‘Riktlinjer och Policies’. Det är stort fokus på LOU i denna policy.”

Det vi konstaterar nu är att det fokuset inte finns.

Kommunstyrelsens representanter är inte heller direkt handlingskraftiga och helst inte som när kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) säger:

“Nu har vi en bild av hur det ser ut. Det viktigaste är att åtgärda de brister som finns. Vi kan inte enbart ägna oss åt kontroller.”

Vad är detta för handfallen signal som skickas? Självklart ska bristerna rättas till men att förkasta kontrollerna är ju rent ut sagt vansinne. Antingen så får kommunstyrelsens ordförande ta sitt ansvar och leda staden eller kanske börja fundera på om hon är lämplig för den rollen.

Med enkla medel och utan revisioner kan vi konstatera att ett av de viktigaste verktygen för att bidra till att inköp görs på ett kontrollerat sätt är Lagen om offentlig upphandling grundläggande.  Det vi också ser idag är arvet från Göran Johanssons (S) Göteborg där LOU:n skulle undantas för kommunens förvaltningar och bolag.

Läs interpellationen och svaret här och lyssna på debatten här.

Läs i GP Revisorer om kommunen: Många får klart underbetyg.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Det är en otäck kultur som rullas upp i exempel på exempel. Börjar man lista några av dem så är det
  * Gamla Ullevi – hur dyrt blev inte det projektet – vem hade koll och vem beslutade?
  * Muthärvor i staden med trappnosar och tegel till privatpersoners hur – vem hade koll och vem beslutade?
  * Ingen kontroll i 90% av de kommunala bolagen – vem hade koll och vem beslutade ?
  * UPP-projekt – vem hade koll och vem beslutade?
  * …

  När vi sedan lägger till forceringen av det västsvenska paketet – på rekordtid – bakom lyckta dörrar och utan ifrågasättande så ser man en tråkig och farlig bild och mentalitet sprida sig.

  Slöseriet med skattepengar är enormt där egentligen alla andra projekt är småpotatis jämfört med VV-paketet. Ändock känns det som kulturen och inställningen som gör att det ser ut som det gör. Man frågar sig MYCKET oroligt vilka krafter och motiv det egentligen finns bakom besluten.

  Nej, en ordentlig städning, framför allt av POLITIKERNA är det som behövs. Dags att låta kvasten gå och få fram personer som lyssnar på invånarna och värnar om deras pengar. Slöseri, mutor och mygel skall inte finnas i en svensk kommun – utan effektivt användande av våra gemensamma korvöre och i en dialog med medborgarna.

  Dax att vakna upp Göteborg!

  //

  GOD JUL och en förhoppning om ett gott NYTT år!

Läs vår syn på Göteborgs utveckling


budget-2019

Prenumerera