Kommunfullmäktige 22 mars

Kommunfullmäktiges sammanträde blev väldigt långt och 3 interpellationer och inte mindre än 9 beslutsärenden fick bordläggas till nästa månads sammanträde. Vägvalets interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet bordlades också men kommer upp som första interpellation nästa gång. Även beslutsärendet gällande GoBiGas tillhörde de bordlagda ärendena.

Det hör till ovanligheten att kommunfullmäktiges sammanträden drar över efter kl. 22 och anledningen var tunga debatter om äldreomsorg som varvades av interpellationer och motioner, stadsrevisionens årsredogörelse 2011 och stadens årsredovisning 2011.

Stadsrevisionen hade även i år gjort ett väldigt bra arbete som inneburit uppföljningar på sådant som kritiserats, även om resultatet varit sådär för vissa instanser. Kommunstyrelsen fick kritik i form av en erinran. Ärendehanteringen har saknat tydlig koppling till stadsledningskontorets verkställande ledning och det har brustit i intern kontroll och styrning. Trots tidigare diskussioner om LOU:n (Lagen om offentligt upphandling) ansåg stadsrevisionen att det saknas rutiner på ledningsnivå som säkerställer upphandlingar. Det är lite otroligt att ingen riktigt lyckats uppmärksamma detta trots det turbulenta året som passerat. Ingen i ledningen har tagit sig an kommunstyrelsens brister. Men det kanske blir så i avsaknad av en ledare som gång på gång frånskjuter sig ansvaret.

Ja, det saknas ledarskap. Detta kontrade Anneli Hulthén (S) med att det är ett s.k. “kollektivt” ansvar i kommunstyrelsen. Men det är inte riktigt hela sanningen för den rödgröna majoriteten uppbär ledningsansvaret. Hulthén hänvisar gärna hela tiden till de 49 000 anställda som finns inom kommunen. Men en ledare som uppvisar ett svagt ledarskap är också något som slår tillbaka på de anställda tyvärr. Jag köper inte att Hultén inte siktar på att bli bäst i klassen och säger hellre att det är mer eller mindre omöjligt att tillfredsställa stadsrevisionen. En ledare som säger så skickar därmed en signal att saker och ting inte kan förbättras. Ledningens mål måste vara att överträffa målen.

Gårdagens pris togs av Endrick Shubert (S) som ställde sig upp och mer eller mindre skällde ut stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M). Schubert är fruktansvärd självgod då han sa att han minsann varit i denna församling i 20 år och yttrade att stadsrevisionens rapport var trist, ogin och stygg som ger nytillträdda partier som Vägvalet chans att smutskasta Socialdemokraterna. I en replik svarade jag att det kanske är så att det var bra att Vägvalet tagit plats i kommunfullmäktige för att bringa ljus för en desorienterad Schubert. Mycket upprörande inställning varvid jag ställde frågan om majoriteten delar Schubert uppfattning. Jag fick dock inga som helst svar på den frågan av någon.

Man skulle kunna tro att Schubert och resten av (S) på något sätt insett snedsteget i uttalandet, men nej då. Nästa sak som stadsrevisionen borde ha hållit sig ifrån enligt Håkan Persson (S) (ordförande Västra Hisingens stasdelsnämnd) gällde hantering av föreningsbidrag.  Stadsrevisionens riktade kritik att Västra Hisingen inte följt sina egna riktlinjer där Håkan Persson försvarade avsteget. Förvaltningens förslag var att avslå ansökan eftersom föreningens huvudsakliga verksamhet, uthyrning av lokaler, inte bedömdes vara förenlig med de av nämnden antagna riktlinjerna för selektivt föreningsbidrag. Nämnden beslutade dock att bevilja ett ekonomiskt stöd på drygt 1,1 miljoner kronor. Detta trots att förvaltningen föreslagit avslag. Till saken hör även att Håkan Perssons partikollega Jahja Zeqiraj är ordförande i organisationen något som Alliansen halvt om halvt påpekade och bemöttes med att detta var elaka insinuationer.

Got Event AB:s lån på 20 miljoner kr till Västra Frölunda hade också granskats av stadsrevisionen som gått rätt emot ägardirektivet vilket väcker frågan om varför vi överhuvudtaget har dem. Där står det ju klart och tydligt att frågor av större vikt ska underställas kommunfullmäktige men styrelsen för Got Event ansåg sig stå över ägardirektivet. Det är bekymmersamt att  stadsrevisionen konstaterade att bolagsordningen och ägardirektivet ställs mot varandra och skapar en osäkerhet. Jag anser att ägardirektivet i ett kommunalt bolag alltid ska värderas före bolagsordningen vid sådana här situationer.

Lyssna på debatten om Stadsrevisionens rapport här.

Till sist, om vi ska komma närmare en öppenhet i Göteborg så borde kommunfullmäktiges presidium fundera igenom hur de hanterar ordningsfrågor. Vägvalet anordnar ett seminarium om medborgarinitiativet nästa lördag 31 mars och la därför ut en inbjudan utanför kommunfullmäktiges sal. Emmali Jansson (MP), 2:e vice ordförande för kommunfullmäktiges presidium, ansåg att dessa inte fick ligga framme då de var som hon uttryckte det “partipolitisk propaganda”. Till saken hör att Bruno Kaufmann som föreläser om hur vi ska kunna komma närmare medborgaren är Miljöpartist! Även förra året la Vägvalet ut en allmän inbjudan till ett seminarium om alternativ till Västlänken som det inte anmärktes på. Enligt juristerna regleras inte vad som får läggas ut och inte i kommunallagen. Däremot är det en ordningsfråga som inte verkar vara dokumenterad. Efter att frågat Elisabet Rothenberg (M), 1:e vice ordförande, fick jag uppfattningen att det verkar vara från gång till gång och möttes av bortförklaringar som jag endast kan tolka som att ordföranden skulle ha sista ordet. Om inte ens presidiet för Göteborgs kommunfullmäktige har klara riktlinjer om vad som gäller är det då konstigt att nämnderna, bolagsstyrelserna, stadsledningskontoret och kommunstyrelsen inte har det?

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Hej, har ni läst eller lyssnat till Bodströms Lobbyisten. Mycket intressant och vad det som skrivs där liknar detta.
  Sen kan jag inte låta bli att förunnas över hur som stadsledare kan förskjuta sitt eget ansvar till underordnade och påtala att de ska ta ansvaret för det som gäller ens egna ledarskap, som AH härovan påstår vara andras problem. AH är ju den som är stadsledaren och måste se till att ekonomin inom stan ska skötas enligt lagen. Skattebetalarnas pengar ska inte användas felaktigt till vansinnesdåd såsom vägskatter eller en Hagatunnel som inte är nödvändig.

 • Du skriver i din inledning att det var tunga debatter om äldreomsorg. I ditt långa inlägg nämner du inte överhuvudtaget om ni deltog i denna tunga debatt eller inte. Gjorde ni det?

 • @Eva Du är som gubben i lådan. Interpellationerna och motionerna var lagda av Alliansen. Jag vet inte riktigt vad du är ute efter men Schuberts uttalande igår var något av det märkligaste jag hört och att kritisera stadsrevisionen påvisar att han inte tar situationen i Göteborg på allvar. Tyvärr speglar Schuberts utspel det medborgarförakt som finns och tron att politiker vet bäst. Mycket återkommande utspel från Socialdemokrater och rödgrön sida.

  Vad gäller äldreomsorgen så tyckte jag att Alliansen ställde frågor men fick inga svar mer än förakt tillbaka.

  Jag har skrivit om de debatter jag och Vägvalet gick upp i. Och förresten är det väl upp till mig och skriva om det jag vill på denna blogg. Du behöver inte läsa.

  Som sagt jag vet inte riktigt vad du är ute efter.

 • För mig, och jag vet att många håller med mig, är frågan om äldreomsorg bra mycket viktigare än trängselskatt och kommunrevision. Hur mina föräldrar har det betyder oerhört mycket mer för mig än om jag behöver betala några 10:or mer per dag för att åka till jobbet. Visst är det väldigt viktigt att staden har ordning och reda, inte minst för att skattepengar går till bl.a. äldreomsorgen, men jag tror faktiskt inte att den frågan engagerar den vanlige göteborgaren speciellt mycket.
  Jag har i många inlägg, framförallt när ni bildade partiet för två år sedan, efterlyst hur ni ser på de s.k. “mjuka frågorna”. Du har varje gång svarat att ni sätter er in i frågorna efter hand. Det gäller uppenbarligen inte äldreomsorgen, en fråga som berör väldigt många göteborgare.
  Spelar det någon roll vem som lagt interpellationerna och motionerna huruvida ni går upp i debatten eller inte?

 • @Eva Jag tror du lever i egen värld om du tror att folk i allmänhet inte bryr sig om hur en ledande majoritet skiter i vad stadsrevisionen säger. Om de inte kan leva upp till stadsrevisionens kritik hur tror du då de kan hantera en fråga om äldreomsorg. Något som den ledande majoriteten haft 18 år på sig att förbättra utan framgång. Istället har vi en stad med en majoritet som inte bryr sig vad folk tycker i en fråga som trängselskatt, mutor, avsaknad av interna kontroller och uppföljning, ingen koll på upphandlingar, inget ledarskap etc.

  Uppenbarligen engagerade trängselskatten göteborgarna så pass mycket så att Vägvalet fick 5 mandat på en enda fråga. Det innebär att många prioriterade den frågan. Du får det att låta som att Vägvalet gjort något fel i att driva frågan. Jag trodde vi hade demokrati i det här landet?

  Du får väl vänta tills nästa val och se vad Vägvalet har att presentera. Då du också verkar vara ganska opåläst om vad vi har gjort sedan vi kom in så föreslår jag att du läser på följande sidor:

  https://www.vagvaletgbg.se/motioner-och-interpellationer/motioner/
  https://www.vagvaletgbg.se/motioner-och-interpellationer/interpellationer/
  https://www.vagvaletgbg.se/yrkande-yttranden-remissvar/kommunfullmaktige/
  https://www.vagvaletgbg.se/yrkande-yttranden-remissvar/trafiknamnden/
  https://www.vagvaletgbg.se/yrkande-yttranden-remissvar/remissvar/

  Läs även vår budget (den enda vi har hunnit att lägga än så länge och som kommer att kompletteras) https://www.vagvaletgbg.se/budget-2012/

  Du kan ju också passa på och lyssna på alla debatter från kommunfullmäktige från 2010 fram tills idag.

  För övrigt Eva så vet jag fortfarande inte vad du vill egentligen med dina inlägg då du verkar bitter för att ditt egna parti inte verkar klara av kritiken som kommer fram.

  Att du inte kommer att rösta på Vägvalet har vi förstått sedan tidigare. Vem som röstar på Vägvalet överlåter jag med varm hand till medborgarna. Det är de som bestämmer, ingen annan! De får bestämma själva, något som majoriteten inte riktigt klarar av utan föredrar att banka in budskapen i stället. Vägvalet är verktyget för att säga ifrån i en fråga där beslutanderätten tagits ifrån dem av de etablerade partierna. Därför kommer jag och Vägvalet att respektera deras beslut vid nästa val. Vi står redo för vilken utgång som helst. Det tror jag inte de andra partierna gör.

 • Tack för sammanställningen, det var dock inget nytt då jag regelbundet följer er blogg. Jag vidhåller att ni inte kommit med mycket gällande de “mjuka frågorna”. En motion om studentbostäder och avslagsyrkande gällande Alfonshuset är i stort sett det enda jag hittar plus ett avsnitt i er budget om barnomsorg.
  Sedan tycker jag inte om när du lägger ord i min mun. Jag är inte bitter. Var har jag skrivit att det är fel att ni skall driva frågan? Jag gratulerade till er framgång i valet,har du glömt det?

 • @Eva Sammanställningen är från Vägvalets hemsida och inte bloggen. Du förringar alla andra motioner.

  Sedan är det så om du lyssnar på debatterna så har vi gått upp i flera andra debatter därav också äldreomsorg. Du kan börja lyssna på dem på http://www.goteborg.se

  Jag undrar vem som lägger ord i vems mun. Som sagt är du inte nöjd med vår insats så finns det andra att rösta på.

  Att gratulera när man inte menar det är inte så mycket värt.

  Som jag sa så är det medborgaren som bestämmer.

  Om det inte är något mer så väljer jag att avsluta diskussionen med dig nu då vi inte riktigt kommer någonstans mer än att du vill få oss att framstå som ett sämre alternativ än ditt egna parti. (som för övrigt dissat göteborgarna).

 • Du fortsätter lägga ord i min mun. Jag har aldrig förringat era motioner, jag efterlyser bara ert engagemang i mjuka frågor. Kanon om ni deltagit i debatterna, det var det jag undrade i mitt första inlägg.
  Självklart är det medborgarna som bestämmer, jag har aldrig påstått något annat.
  Jag brukar inte gratulera till en framgång utan att mena det, så inte heller denna gången. Jag har tidigare berömt er för ert engagemang, utan att för dens skull dela er uppfattning. Med andra ord så var min gratulation allvarligt menad, annars hade jag inte framfört den.

  • Eva: Jag tror nog du menade allvar när du gratulerade, men samtidigt tror jag du hade varit ännu gladare om Vägvalet aldrig hade bildats. För du är väldigt snar att påpeka våra “brister” när det passar dina syften. Det är ganska vanligt i fullmäktigedebatterna att ett par, tre partier debatterar en motion och att sedan några andra partier diskuterar en annan interpellation. Självklart är det lättare att delta i alla frågor om man har många mandat i fullmäktige och kan ha en talesman för varje ämne. Som du mycket väl vet är antalet mandat Vägvalet har betydligt färre än t.ex. (M) och (S).

   Och försök du att kommentera de rödgrönas brister på http://rodgrontgoteborg.se om du kan! Där har man skapat en blogg som är en envägskommunikation med medborgarna, behövde vi verkligen en sådan till?

 • @Håkan. Dina sista fråga förstår jag inte överhuvudtaget. Jag har aldrig haft synpunkter på bloggen som sådan, enbart på de åsikter ni framför och det är väl bl.a. det bloggen är till för?
  Varför skulle jag varit gladare om Vägvalet inte bildats?
  Självklart är det svårare för er att bevaka alla frågor då ni inte så många men det är ni själva som ett antal gånger på denna blogg sagt att ni kommer att ha ett program som omfattar alla politikområden och det är detta jag efterlyser.

  • Eva: “Varför skulle jag varit gladare om Vägvalet inte bildats?
   Du har med all tydlighet visat vad du tycker om enfrågepartier och partier som Vägvalet som “stör” den rådande blockpolitiken.

   Dina sista fråga förstår jag inte överhuvudtaget.
   Min poäng var att om jag har några åsikter om den styrande majoritetens politik eller blogg så kan jag inte framföra den på deras blogg. Det är ju ett väldigt bekvämt sätt att ducka för kritik/frågor från medborgarna.

   Självklart är det svårare för er att bevaka alla frågor då ni inte så många men det är ni själva som ett antal gånger på denna blogg sagt att ni kommer att ha ett program som omfattar alla politikområden och det är detta jag efterlyser.
   Och varför efterlyser du det om du ändå aldrig kan tänka dig att rösta på Vägvalet?

 • @Eva Vi har presenterat ståndpunkter i flera frågor och du kan läsa budgeten. Sedan får du nog ge dig till tåls tills vi presenterar mer.

  Men jag håller nog med Håkan i sitt inlägg att du gärna vill påpeka brister och det gör du när de rödgröna hamnar i blåsväder.

  Du utelämnade följande motioner:

  2012-01-03 – Motion – Utred Västlänk2021

  2011-10-08 – Motion – ”Göta Ringen” – Göteborgs nya ringled

  2011-09-05 – Motion – Tillsätt en extern kommission för granskning av Göteborgs Stad och dess bolag

  Motion – Lyft fram det förstärkta folkinitiativet

  Motion – Genomför folkomröstning angående införande av trängselskatt i Göteborg

  Och följande interpellationer:

  2012-03-15 – Interpellation om kostnaden för en dubblerad kollektivtrafik

  2012-01-03 – Interpellation om Riksrevisionens rapport gällande det Västsvenska paketet
  Riksrevisionens rapport ”Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28)”

  2011-09-25 – Interpellation gällande inriktning för Trafikkontoret

  2011-10-20 – Interpellation om Egnahemsbolagets ansvar mot sina kunder

  2011-08-15 – Interpellation gällande avtal för förvaltnings- och bolagschefer som tecknats i strid med beslutade riktlinjer och bristande reglering vid brott eller tjänstefel

  Interpellation gällande Trafikverkets felräkning av intäkter

  Interpellation om Lagen om offentlig upphandling

  Interpellation om trängselskatten

  Tycker nog att interpellationen om EgnaHems behandlade av barnfamiljer var en mjuk fråga du efterfrågar.

  Läs gärna lite mer och lyssna på debatterna. Vill du inte rösta på oss så är det ok, ditt val. Men som sagt medborgarna bestämmer.

  “Dina sista fråga förstår jag inte överhuvudtaget.”

  Det är väl klart att du inte förstår, du väljer ju det du vill förstå. Det är ju en av anledningarna till att Vägvalet bildades. För att de andra partierna inte förstod folkets vilja.

 • @Theo. Håller med om att interpellationen om Egna hem kan betraktas som mjuk fråga, ber om ursäkt att jag missade detta.
  Håkan har förtydligat vad han menade med sin fråga, nöjer mig så.
  En sak är vi fullständigt överens om: medborgarna bestämmer.
  @Håkan. Jag är som du säkert förstått politiskt intresserad, av vad alla partier tycker i olika frågor. Vägvalet är inget undantag från detta. Hur skall man kunna debattera i olika frågor om man inte är insatt i vad de övriga tycker? Som sagt, jag respekterar era åsikter även om jag inte håller med.

 • Nu vill Theo att diskussionen skall avslutas!(trots att ni är emot envägskommunikation) visst kan göra så, vi kommer inte så mycket längre denna gången.

  • Eva: Jag fick intrycket att du sammanfattade och avslutade diskussionen rätt bra i ditt förra inlägg?

 • @Eva Precis som Håkan skrev så avslutade du ju diskussionen. Sedan finns det ju ingen anledning att älta sönder en diskussion (vi har annat att göra också, som att t.ex. svara medborgarna på frågor som de rödgröna undviker). Det är ju uppenbart att du har en annan uppfattning och att nu säga att vi skulle vara en envägskommunikation är ju löjligt.

  Tack för dina synpunkter för denna gång.

 • @Eva: tackar för att du identifierade en mjuk fråga som jag själv ligger bakom, nämligen bostäder generellt och studentbostäder speciellt. Behovet av bostäder för studenter är stort, vilket vi lyft och ALLA partier, inklusive Fastighetskontorets direktör, direkt gick till debatt om. Kort sagt en känslig fråga som i mitt utförande är mer mångfacetterad än de andra förstod. Jag adderade integrationsproblematiken och förortens utveckling som faktorer som värdeskapande. Mao, vi ger inte bara studenterna möjligheten att välja dyrt men centralt eller billigare men med underbar natur, men också berikar förorten med mer positiva element i tider då all social service läggs ned, framtidstron hos de unga minskar m.m. Det är mjuka ämnen, och mer kommer. Vilka frågor, förutom äldreomsorgen, saknar du?

 • @Pierre. Dina partikamrater Theo och Håkan har klart deklarerat att diskussionen i denna tråd är avslutad, jag avstår därför att kommentera ditt inlägg.

  • Eva: Löjligt påstående. Det var du själv som avslutade diskussionen. Något du för övrigt valt att göra ett flertal gånger när vi ställt motfrågor till dig. Att demonstrativt skriva inlägg och bara säga att du inte får komma till tals, samtidigt som du bevisligen har all möjlighet att göra det, blir bara fånigt.