Kommunfullmäktige 24 februari

Kommunfullmäktige mötet i torsdags den 24 februari blev väldigt livad eftersom vår interpellation om trängselskatten besvarades. (Se interpellationen och svaret här). Interpellationsdebatten varade i cirka 2 timmar och jag uppmanar alla att lyssna på den här!

Detta var andra gången vi fick komma till tals i frågan och många ville sätta oss på plats. Vi fick höra alla möjliga argumentationer om hur fel vi hade. Jag ska försöka summera de främsta bortförklaringarna som kom fram i debatten.

Trots att Owe Nilsson (S) svarade att trängselavgift är en felaktig benämning envisades Roland Rydin (M) med att hålla fast vid sin tolkning att det är en avgift. Det är ju klart, Moderaterna tycker ju inte om skatter.

Vi efterfrågade medborgarperspektivet. Detta dribblades gärna bort i sammanhanget eftersom valet redan har varit. Medborgaren har medvetet röstat fram den eniga politiska församlingen. Som Owe Nilsson (S) uttrycker:

“Bara upplysningsvis så är det 93 procent av väljarna i Göteborg som sagt ja till partier som röstat igenom det västsvenska infratrsukturpaketet.”

Men den siffran stämmer inte eftersom de etablerade partierna i fullmäktige i realiteten fick 86,36% av rösterna.

Vi fick höra att vi skulle nu acceptera det beslut som tagits i kommunfullmäktige och inte lägga kraft på formaliteter så som om det är en avgift eller skatt. Men någon formalitet är det inte, eftersom helt olika regler gäller för vilka vägar man får avgifts- och skattebelägga. När argumenten tröt ville de flesta veta exakt vad vi ville göra istället. Som vi alltid har sagt; vi vill se fler och rättvisa alternativ.

Medan debatten rasade för fullt läste jag följande på Twitter från en journalist som följde debatten:

“En av arkitekterna bakom västsvenska infrastrukturpaketet lutar sig tillbaka och äter godis i #kfgbg. Ännu inget inlägg av Jan Hallberg M”

Det säger väl allt om den ignorans som finns bland de etablerade partierna?

Mest beklämmande var i alla fall när Marie Lindén (V) ansåg att jag skulle sprida budskapet om hur bra det Västsvenska paketet är. Jag skulle också acceptera mitt öde som politiker och sålla mig till denna förträffliga skara som röstat igenom infrastrukturpaketet. För annars är ju Göteborgs framtid dödsdömd. Suverän klapp-på-huvudet-politik, som säkert går hem hos väljarna.

Det som var mest skrämmande i denna debatt var den totala frånvaron och förståelsen för medborgarens uppfattning bland debattörerna. Helt bortblåst! Var är öppenheten som alla pratar om? En av anledningarna till interpellationen och som tappades bort i debatten är som jag skriver i början av den att en medborgare har fått vilseledande svar.

Jag tycker följande citat från en åhörare på Twitter säger allt:

“Har sällan känt mig så förminskad som medborgare.”

Många i de andra partierna valde att feltolka vad vi sa. Abbas Zarrinpour (S) började raljera om översvämningar i Bangladesh och hur viktigt trängselskatten var för Göteborg för att förhindra detta. Anna Irving (VägV) besvarade med att jämförelsen hör lika lite hemma i debatten som att vi ska sluta föda upp kor som också bidrar till koldioxidutsläppen. Detta vantolkades ju givetvis med att Vägvalet anser att vi inte ska äta kött!

Vi efterfrågade gång på gång alternativ för att ge medborgaren något att jämföra med. Då uppstod det en diskussion om varför inte en kommunal skattehöjning hade redovisats som ett alternativ. Trångsyntheten och viljan att skjuta på Vägvalet tolkades därför som om Vägvalet vill ha skattehöjningar. Men senare i diskussionen sa vi att det kan lika gärna handla om en regionskattehöjning eller att staten skjuter till mer pengar. Vad Vägvalet menar och hela tiden har sagt är varför inte mer rättvisa förslag har diskuterats. Varför ska t.ex. inte hela regionen vara med och betala om det nu handlar om s.k. regionförstoring?

Anna Irving sa också att en trängselskatt inte är en effektiv skatteindrivning då 100 kr kommunalskatt kostar 50 öre att driva in och 100 kr trängselskatt kostar 36 kr att driva in.

Vi rekommenderade alla ledamöter att komma på vårt seminarium den 26 mars och lyssna på alternativ till Västlänken, men det skrattades väl mer eller mindre bort eftersom man redan hade ett beslut. Så mycket för viljan till att lyssna och hålla en dialog.

Jag avslutade med att säga att om man inte röstar igenom folkomröstningen och genomför den i samband med regionvalet så gör Vägvalet regionvalet till en folkomröstning. Jag uppmanar er alla att lyssna på debatten och skapa er en egen uppfattning. Protestera genom att rösta på Vägvalet i regionvalet!

Jag rekommenderar även att ni läser våra tidigare blogginlägg om ouppnåeliga mål som framkommit om K2020:

Vidare i kommunfullmäktige ifrågasatte vi varför handlingsplanen för intern kontroll inte innehåller något om Lagen om offentlig upphandling. Här fick vi ett svävande svar om att det kanske man borde ha haft. Vi kommer att återkomma till detta då Vägvalet lämnat en interpellation.

Man ville slå samman Stadsbyggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden, vilket vi egentligen inte hade några större synpunkter på. Däremot ifrågasatte vi varför lokalen måste flyttas till Chalmers, till en så kallad samhällsbyggnad. Om man vill behålla medborgarperspektivet, bör lokalen ligga kvar i centrum. Vägvalet yrkade därför på avslag.

Vägvalet stödde Alliansens yrkande om återremiss för Uppdelning av Göteborgs Gatu AB – Huvudmannaskap för affärsområde (AO) Teknisk Service eftersom det är oklart varför Göteborgs Stad ska driva dessa tjänster i egen regi.

GR (Göteborgs kommunalförbund) ville ändra i sin förbundsordning, t.ex. att vara navet för samverkan mellan kommunerna samt regionala och nationella organ. Det råder oklarheter vad detta innebär och därför stödde vi de Rödgrönas förslag om återremiss.

Nästa punkt handlade om förslag till delegation till kommunstyrelsen och där ifrågasatte vi varför förslaget till finanspolicy för Göteborgs Stad inte gällde alla bolag. Märkligt nog står det i förslaget att Framtiden AB “bör” följa finanspolicyn. Vad betyder detta och varför finns det inte en gemensam policy för alla bolag? Vi yrkade därför på återremiss och framtagning av en Finanspolicy som gäller alla bolag inom Göteborgs Stad.

Ni kan lyssna på alla debatter här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar