Kommunfullmäktige 8 september 2011

Kommunfullmäktige startade med interpellation av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande angående utveckling och förbättring för våra äldre i Göteborg. Anna Johansson (S) hävdar fortfarande bestämt att det inte blir bättre om LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) införs i staden. Hon talade sig varm för “Göteborgsmodellen” i hemtjänsten men tyvärr höll inte alla med om detta. Argumenten spretar då vårdvalet verkar fungera bra men inte att få välja i hemtjänsten. Tom Heyman (VägV) påpekade att det råder ovilja att låta folk bestämma själva, något som borde vara en självklarhet. Anna Johansson valde att försvara sin linje med att hänvisa till SNS forskarrapport. Dock påpekar SNS själva att de saknar underlag för att egentligen dra någon slutsats. Detta påtalades även av Tom Heyman som sa att utredningen är inget som kan användas för att hävda motsatsen.

“Flera undersökningar pekar på att kundnöjdheten är något högre hos dem som valt privata alternativ. Vi kan dock inte säga om detta beror på skillnader i mer svårmätbara kvalitetsfaktorer eller det faktum att den som gjort ett aktivt val tenderar att vilja försvara det. Studier från andra länder visar samtidigt att valfriheten tenderar att främja segregation, då resursstarka och välinformerade individer bäst lär sig att utnyttja systemet. Det saknas dock underlag för att konstatera om så skett i Sverige, undantaget är skolan där en viss sådan effekt går att belägga.”

I grund och botten speglade debatten från (S) en ren ideologisk uppfattning istället för vad som förväntas av medborgarna.

Vidare blev det är stor debatt när avfallsplanen skulle diskuteras. Något “sopigt” vill jag nog påstå. Jag önskar att göteborgarna var lite mer närvarande för att höra vad som diskuteras i kommunfullmäktige. Jag kan konstatera att om vi staplade ledamöternas utskickade avfallsplaner (ca 2 cm tjocka) på varandra så skulle de kunna utgöra en mindre julgran.

Motionen av Ann Catrin Fogelgren (FP) om att skapa en strategisk plan för att förebygga suicid bifölls. Annat var inte att vänta om en så viktig fråga.

Sist ut var motionen av Cecilia Dalman Eek (S) och Diako Sheik (S) om att smycka Göteborgs cirkulationsplatser med konstverk. Denna motion avslogs i Trafiknämnden och till råga på allt var det en miljöpartist som diskuterade friskt om varför den skulle avslås. Ett varv senare i kommunstyrelsen så ändrade sig givetvis Kia Andreasson (MP) och motionen bifölls. Jag påpekade att det kan inte vara rätt att vi diskuterar att smycka rondellerna när vi saknar 250 miljoner till underhållet av våra vägar. Även om pengarna tas från Kulturnämnden. Vad är det för signaler vi skickar till göteborgarna om vi fokuserar på fel saker. Motionen bifölls trots påpekanden om trafiksäkerhet och slöseriet med pengar.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar