Kommunfullmäktige debatterar trängselskatten på torsdag

I morgon torsdag 25 november kommer Trafikverkets senaste förslag till trängselskatt upp till beslut och debatt i Göteborgs kommunfullmäktige.

Som brukligt i det här ärendet har man bråttom. Vilket till exempel avspeglas i att de bilagor man refererar till beslutsunderlaget – som är tänkta att innehålla yttranden från övriga parter – ännu inte finns tillgängliga. I flera fall misstänker Vägvalet att de inte ens existerar ännu.

Allmänheten kan sitta med på århörarläktaren (Börsens sidoingång som vetter mot Östra Hamngatan) mötet börjar 16.30.

Här kan ni läsa beslutsunderlaget inför kommunfullmäktigemötet.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Läste igenom beslutsunderlaget lite snabbt. En fråga till alla er som vet bättre… Hur kan det bli kortare restider med trängselskatt? För de som åker bil och betalar kan jag förstå att man tjänar nån minut men för de som åker kommunalt istället för bil förlorar ju normalt sett ganska mycket tid per dag.

  //daniel

 • Hej Daniel!

  Det enda jag hittade om detta i beslutsunderslaget var följande: “Betalstationen på Älvsborgsbron är samhällsekonomiskt effektiv. Den leder till vinster för samhället (medborgare och näringsliv) avseende förkortade restider”. Är det detta du syftar på?

  Jag tror hur som helst att det är precis som du säger, dvs att det är bilresorna som förväntas flyta lite bättre med kortare köer och restider som följd. Om fler åker kollektivt borde det rimligtvis sänka hastigheten på kollektivtrafiken, speciellt spårvagn och buss inne i centrum.

  Och du har en poäng i att man lyfter fram kortare restider som ett argument för trängselskatt, samtidigt som man förtiger att många andra faktiskt får längre restider. Ska tipsa fullmäktigegruppen om detta inför morgondagens debatt!

 • Det jag tänker på är den samhällsekonomiska kalkylen där kortare restider är en stapel som ligger åt plushållet (s13). Det står dock inte hur man kommit fram till detta.

  Och jag undrar om man bara ser till de som fortfarande åker bil eller om man även ser till de som får 30-60 minuters längre väg till jobbet iom att de måste åka kollektivt. Kan det vara så att dessa personer kanske inte finns alls eftersom de flesta i denna situation “glatt” betalar och kör då således också snabbare till jobbet eftersom det är mindre trafik?

  //daniel

 • Tack för klargörandet. Jo, det är precis som du observant påpekar. I den samhällsekonomiska kalkylen räknas tydligen bara den ena sidan av myntet.

  Ja, de allra flesta kommer förstås även i fortsättningen att köra bil. Men ett antal procent kommer att tvingas byta transportsätt. Så visst finns dessa personer. Men övriga partier politiker vill förstås inte höra talas om dem. Tydligen inte heller Trafikverket när man är ivrig att presentera friserade siffror.