Kommunfullmäktige körde över folket

Igår behandlades frågan gällande folkomröstningen om trängselskatten i Göteborgs kommunfullmäktige. Trots att Vägvalet tillsammans med 23 000 göteborgare och 5 000 invånare från kranskommunerna krävde folkomröstning enligt gällande kommunallag så röstades folkinitiativet ned.

Lyssna på debatten här.

Debatten som skulle handla om den demokratiska rättigheten till att begära en folkomröstning, som är lagstadgad, kom istället att handla mer om hur bra det Västsvenska paketet var och att göteborgarna som hade skrivit på namninsamlingen mer eller mindre inte förstod detta.

I sitt anförande påpekade Vägvalet alla partiernas svagheter i att rösta ned förslaget.

Miljöpartiet
På miljöpartiets hemsida kan man läsa:

Vi anser att när stora och avgörande beslut fattas i ett land bör alla få delta. En beprövad form för detta är folkomröstningar. Fem procent av de röstberättigade ska kunna genomdriva folkomröstningar på alla beslutsnivåer”

Observera orden: ”ALLA beslutsnivåer”

I brist på argumentation på varför ett parti som Miljöpartiet gick emot sitt egna partiprogram valde Kia Andreasson (MP) istället att göra påhopp på Vägvalet som enligt hennes mening bidragit till att lura folket att skriva på namninsamlingarna. Vem lurar vem egentligen? Miljöpartiet går till val på att man vill låta folket vara med och besluta i stora frågor och tydligen är det bara ett tomt löfte!

Vänsterpartiet
I vänsterns värld ska allt vara jämställt. Jämställdheten är viktig. Är inte en folkomröstning viktig för jämställdheten? Är det inte allas rätt att få yttra sin åsikt? Mats Pilhem (V) påstod klichéartat att valet avgjordes i höstens val. Då hade minsann folket röstat ja till det Västsvenska paketet. Vägvalet påpekade att i lådorna med namn fanns 23 000 göteborgare. Vägvalet fick 16 000 röster. Vilken partifärg har resterande?

Socialdemokraterna
Socialdemokraternas Anneli Hulthén sa 2008 att trängselskatten inte kommer att införas utan folkomröstning som säkerligen kan hållas 2010. I Stockholm förordar Socialdemokraterna folkomröstning för förbifart Stockholm. Anneli Hulthén (S) vidhåller att när hon yttrade folkomröstning om trängselskatten fanns inte det Västsvenska paketet. Nu påtsås andra kriterier gälla varvid hon svängt kappan efter vinden.

Alliansen

2006 sa Alliansen nej till trängselskatten, de behövde minsann ingen folkomröstning. Alliansen skulle inte införa trängselskatt. Helene Odenljung (FP) bortförklarade folkomröstningen med att då kan vi ju rösta om mindre dagisköer också. Vägvalet svarade då att det är ju helt fritt fram då denna rättighet finns i kommunallagen. Varför går inte Odenljung ut på gator och torg och samlar in namn? Det verkar som om hon tror det tar en eftermiddag eller så. Det Helene Odenljung också missar är att Alliansens regering förstärker folkinitiativet i grund- och kommunallagen fr.o.m. 1 januari 2011 för att det ska bli mer direktdemokrati i Sverige. Motsätter sig Folkpartiet i Göteborg sin egna regering?

Bortförklaringarna haglade om varför en folkomröstning inte skulle genomföras och framför allt att det var för sent nu. Mest beklämmande var påstående om att det Västsvenska paketet hade diskuterats otaliga gånger. När då och med vem? Är det därför annonser och radiojinglar nu helt plötsligt har dykt upp i media om det Västsvenska paketets förträfflighet? Vem lurar partierna egentligen?

Om vi nu inte kan rösta enbart om trängselskatten så förstår vi inte varför de etablerade partierna inte kom med ett förslag på HUR de kunde tänka sig att en folkomröstning skulle gå till.

Förslagsvis skulle man kunna ställa frågorna:

Vill du ha trängselskatt och Västlänk – JA
Vill du inte ha trängselskatt och därmed ingen Västlänk – NEJ

Vill du ha trängselskatt – JA
Vill du inte ha trängselskatt och därmed vissa delar ur det Västsvenska Paketet – NEJ

I dagens GP kan man läsa om hur remissinstanserna spretar åt olika håll gällande införandet av trängselskatt i Göteborg. Men framför allt bör man beakta några saker.

Johan Lindqvist på Finansdepartementet säger:

“Vi har i huvudsak följt promemorians förslag. Däremot tar vi inte upp frågan om utländska fordon ska betala trängselskatt i Göteborg nu. Den är stor och komplicerad och kräver en speciell utredning. Den är ännu inte tillsatt.”

Vägvalet har flera gånger påpekat att detta strider mot gällande EU-regler. Ovan bekräftas detta och förmodligen rinner utredningen ut i sanden då det inte finns någon anledning att utreda något som inte går att genomföra. I övrigt har alltså regeringen valt att helt ignorera de kritiska remissvar som kommit in, bland annat från Vägvalet (läs här). Och Göteborgs kommun hade förstås inget att invända i sitt remissvar, vare sig om den tjugotvåprocentiga höjningen av trängselskatten från 2015 eller till exempel att Hisingsborna måste betala för att lämna ön (med mindre än att de åker en lång omväg över Angeredsbron/Jordfallsbron). Till vad ska vi ha lokala politiker när de inte ställer sig på sina väljares sida gentemot regeringen?

Driften av de 38 betalstationerna  kostar de första åren mellan 200  och 220 miljoner per år. När vi började diskussionerna om den administrativa kostnaden så talade man om 130 miljoner. Dessa har ökat.

Slutligen kan Vägvalet endast beklaga att Göteborgs kommunfullmäktige ignorerar folkviljan i frågan om trängselskatt, MEN alla har möjligheten att påverka beslutet i kommande regionval genom att rösta på Vägvalet!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Infrastruktur är bra behöver förbättras i Göteborg men trängselskatt är ett stort slöseri med pengar och är mycket orättvis.
  Göteborg har aldrig blivit tvingat av regeringen att införa trängselskatt, ett skatteuttag (regionalt?) genom inkomstskatt hade varit ett mycket billigare och rättvisare alternativ.
  Att de flesta politiker har mörkat debatten och dessutom vägrar medborgarna folkomröstning är stor skandal. / Michael

 • Det är val den 15 maj så än går det att påverka beslutet. Men det är riktigt illa att neka folkomröstningen om trängselskatt.

 • Politiker i Göteborgs Kommunfullmäktige ansåg att de som röstat på Vägvalet varit “dumma”. Jag anser inte att folk är dumma när de har valt ett Vägval och ett alternativ att dels se till alla människorna i Göteborgs stad, dels se till många människors möjligheter att komma till sin arbetsplats, dagis, till sina gamla föräldrar, att handla maten, till en aktiv fritd både för sig själv och sina barn osv.
  Att sätta ett så stort “paket” i ett genusperspektiv skulle ge helt andra bilder än vad de nuvarande bilderna ger av ett framtida Göteborg som politikerna hänvisar till. Det kaos och buller som kommer att finnas i Haga med omnejd i 25 år är inte ett klokt beslut. Dessutom kommer arkeologiska utgrävningar att sinka bygget ett antal år kanske årtionden.
  Sen undrar jag hur många människor som tar en soffa från IKEA på sin cykel? Eller sina tre-fyra barn samt sin gamla mamma och pappa när man ska åka till fritidsaktiviteter eller att julhandla och med en packning. Eller om man ska åka över hela stan för att komma till jobbet med en stor “dra-maten-väska” på sin cykel? Kanske ska jag åka med buss men det tar minst fyra timmar att åka fram och tillbaka på var sin sida om älven eftersom det inte finns några tvärförbindelser. Jag skulle vilja se den politiker som gör detta?
  Att politiker som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige kan kalla göteborgarna för “dumma” är ok, enligt Lagen om åsiktsfrihet men vad säger det om den personen: psykologin säger att den som uttrycker något om andra beskriver egentligen det denne känner igen hos sig själv.
  De göteborgare som har röstat fram fem platser i Göteborgs kommunfullmäktige och skrivit på Vägvalets namnlistor är intelligenta, omtänksamma och framförallt miljömässigt tänkande människor med empati och med ett salutogent helhetsperspektiv.
  Dessa människor som har röstat fram fem platser i kommunfullmäktige har tänkt på hur det kommer att drabba handeln till vardags och julhandeln, de har tänkt på hur det drabbar dem som bor innanför vägskattetullarna och utanför dem och de som måste åka igenom dessa tullar dagligen för att komma till sin arbetsplats. Dessutom har dessa kloka människor tänkt på dem som kör ut varor till de olika affärerna i stan som kommer att lägga på extra kronor på sina varor eftersom det kostar mer att leverera varorna utifrån till innanför tullarna.
  Miljömässigt kommer det att kosta när folk måste köra runt stan i vidare cirklar än nu. Dessutom kostar det miljömässigt att inte utnyuttja befintlig järnväg på Hisingsidan, t.ex. Dessutom är det ett ekonomiskt slöseri att inte köpa in s.k. “duo-spårvagnar” som kan gå både på spårvagnsräls och på järnvägsräls såsom Angeredsspårvagnen nu har gjort sen 70-talet. Varför inte bygga på detta temat i Göteborg.
  Vi behöver inte härma andra städer i landet. Göteborg har alltid gått sina egna vägar sen Holländarna och skottarnas tid men nu -inte alls! Det är kanske så att politiker i Göteborgs kommunfullmäktige saknar kreativitet för att utveckla stan utifrån de förutsättningar som den här stan har. Och inte bygga den på lera utan bygga stan på en berggrund som håller! OCh med det menar jag dels ha en god konsekvensbeskrvning av hela “paketet”, inte att titta på vad andra städer har eftersom deras städer inte bygger på lergrund. Har politikerna kontaktat geologer och frågat dem vad de säger om bygget? Vi har utmärkta Chalmerister i stan MEN det är väldigt tyst från dem, är de mutade måntro?
  Den nya göteborgsandan handlar ju om mutade människor. Alla de pengar som dessa människor har fått av kommunen i mutor som de sitter på Bahamas med just nu och skrattar, borde dessa betala tillbaka till stan så att vi får användning av dem i det här “paketet”. Men även där är det väldigt tyst.
  En KONSEKVENSBESKRIVNING borde vara det första politikerna sätter sig ner och skriver med remissinstanser för att få så många synpunkter som möjligt från olika håll för att politikerna ska kunna vara säkra på att inte slösa med folks inbetalda skatter som de arbetat hårt för. Vi som tjänar bara en bråkdel av politikernas lön måste få veta att våra pengar inte slösas med. Det var en politiker som ansåg att det var “löjligt” med en konsekvensbeskrivning. Den personen och det partiet kommer inte jag att rösta på.
  Sist men inte minst: Vart tog förslagen från 60 och 70-talen med språvagnslinje till Rannebergen och Backa vägen? //Anneli

 • Politiker i Göteborgs Kommunfullmäktige ansåg att de som röstat på Vägvalet varit “dumma”. Jag anser inte att folk är dumma när de har valt ett Vägval och ett alternativ att dels se till alla människorna i Göteborgs stad, dels se till många människors möjligheter att komma till sin arbetsplats, dagis, till sina gamla föräldrar, att handla maten, till en aktiv fritd både för sig själv och sina barn osv.
  Att sätta ett så stort “paket” i ett genusperspektiv skulle ge helt andra bilder än vad de nuvarande bilderna ger av ett framtida Göteborg som politikerna hänvisar till. Det kaos och buller som kommer att finnas i Haga med omnejd i 25 år är inte ett klokt beslut. Dessutom kommer arkeologiska utgrävningar att sinka bygget ett antal år kanske årtionden.
  Sen undrar jag hur många människor som tar en soffa från IKEA på sin cykel? Eller sina tre-fyra barn samt sin gamla mamma och pappa när man ska åka till fritidsaktiviteter eller att julhandla och med en packning. Eller om man ska åka över hela stan för att komma till jobbet med en stor “dra-maten-väska” på sin cykel? Kanske ska jag åka med buss men det tar minst fyra timmar att åka fram och tillbaka på var sin sida om älven eftersom det inte finns några tvärförbindelser. Jag skulle vilja se den politiker som gör detta?
  Att politiker som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige kan kalla göteborgarna för “dumma” är ok, enligt Lagen om åsiktsfrihet men vad säger det om den personen: psykologin säger att den som uttrycker något om andra beskriver egentligen det denne känner igen hos sig själv.
  De göteborgare som har röstat fram fem platser i Göteborgs kommunfullmäktige och skrivit på Vägvalets namnlistor är intelligenta, omtänksamma och framförallt miljömässigt tänkande människor med empati och med ett salutogent helhetsperspektiv.
  Dessa människor som har röstat fram fem platser i kommunfullmäktige har tänkt på hur det kommer att drabba handeln till vardags och julhandeln, de har tänkt på hur det drabbar dem som bor innanför vägskattetullarna och utanför dem och de som måste åka igenom dessa tullar dagligen för att komma till sin arbetsplats. Dessutom har dessa kloka människor tänkt på dem som kör ut varor till de olika affärerna i stan som kommer att lägga på extra kronor på sina varor eftersom det kostar mer att leverera varorna utifrån till innanför tullarna.
  Miljömässigt kommer det att kosta när folk måste köra runt stan i vidare cirklar än nu. Dessutom kostar det miljömässigt att inte utnyuttja befintlig järnväg på Hisingsidan, t.ex. Dessutom är det ett ekonomiskt slöseri att inte köpa in s.k. “duo-spårvagnar” som kan gå både på spårvagnsräls och på järnvägsräls såsom Angeredsspårvagnen nu har gjort sen 70-talet. Varför inte bygga på detta temat i Göteborg.
  Vi behöver inte härma andra städer i landet. Göteborg har alltid gått sina egna vägar sen Holländarna och skottarnas tid men nu -inte alls! Det är kanske så att politiker i Göteborgs kommunfullmäktige saknar kreativitet för att utveckla stan utifrån de förutsättningar som den här stan har. Och inte bygga den på lera utan bygga stan på en berggrund som håller! OCh med det menar jag dels ha en god konsekvensbeskrvning av hela “paketet”, inte att titta på vad andra städer har eftersom deras städer inte bygger på lergrund. Har politikerna kontaktat geologer och frågat dem vad de säger om bygget? Vi har utmärkta Chalmerister i stan MEN det är väldigt tyst från dem, är de mutade måntro?
  Den nya göteborgsandan handlar ju om mutade människor. Alla de pengar som dessa människor har fått av kommunen i mutor som de sitter på Bahamas med just nu och skrattar, borde dessa betala tillbaka till stan så att vi får användning av dem i det här “paketet”. Men även där är det väldigt tyst.
  En KONSEKVENSBESKRIVNING borde vara det första politikerna sätter sig ner och skriver med remissinstanser för att få så många synpunkter som möjligt från olika håll för att politikerna ska kunna vara säkra på att inte slösa med folks inbetalda skatter som de arbetat hårt för. Vi som tjänar bara en bråkdel av politikernas lön måste få veta att våra pengar inte slösas med. Det var en politiker som ansåg att det var “löjligt” med en konsekvensbeskrivning. Den personen och det partiet kommer inte jag att rösta på.
  Sist men inte minst: Vart tog förslagen från 60 och 70-talen med språvagnslinje till Rannebergen och Backa vägen? //Anneli

 • @Anneli i Kärra. Efterlyser fakta från dig gällande följande punkter.
  – “Den nya göteborgsandan handlar ju om mutade människor. Alla de pengar som dessa människor har fått av kommunen i mutor som de sitter på Bahamas med just nu och skrattar, borde dessa betala tillbaka till stan så att vi får användning av dem i det här ”paketet”. Men även där är det väldigt tyst”.
  – “Vi som tjänar bara en bråkdel av politikernas lön måste få veta att våra pengar inte slösas med.”
  – “Politiker i Göteborgs Kommunfullmäktige ansåg att de som röstat på Vägvalet varit ”dumma”. ”
  -” Det kaos och buller som kommer att finnas i Haga med omnejd i 25 år är inte ett klokt beslut.”

  “Sen undrar jag hur många människor som tar en soffa från IKEA på sin cykel? Eller sina tre-fyra barn samt sin gamla mamma och pappa när man ska åka till fritidsaktiviteter eller att julhandla och med en packning. Eller om man ska åka över hela stan för att komma till jobbet med en stor ”dra-maten-väska” på sin cykel? ” Hur ofta handlar du soffor på IKEA? När du gör det så kan du väg göra det på helgen så slipper du trängselavgiften eller så kanske du har råd den gång det handlar om. Hur ofta har du fritidsaktiviteter på dagtid? Hur ofta julhandlar du och gör du det på dagtid?

 • Många lever som Annelie i Kärra beskriver det, och vem är du Eva att knäppa henne på näsan och tala om för henne att hon gör fel val i sin vardag. Ha respekt för att alla inte kan leva så som du vill att de ska göra, alla har olika förutsättningar pga familjesammansättning, bostad, jobb, hälsa mm mm. Respekt utan pekpinnar vore klädsamt.

 • @lindström.
  – “Många lever som Annelie i Kärra beskriver det”. Har jag påstått något annat?
  – “tala om för henne att hon gör fel val i sin vardag. ” Var har jag skrivit det?
  – “Ha respekt för att alla inte kan leva så som du vill att de ska göra”. Var jag skrivit hur jag vill att alla skall göra?
  -“alla har olika förutsättningar pga familjesammansättning, bostad, jobb, hälsa mm mm”. Självklart är det så. Har jag påstått något annat?
  -“Respekt utan pekpinnar vore klädsamt.” Vilka pekpinnar? Var i mitt inlägg hittar du bristande respekt?
  Anneli undrar i sitt inlägg hur många som tar cykel till IKEA för att köpa en soffa. Svaret på den frågan är väl tämligen enkel(nämligen ingen), även om en del cyklar eller åker kollektivt och får sin soffa hemkörd. Min poäng var att soffa är inget du köper speciellt ofta(i alla fall inte i min familj) och för min del så antingen väljer jag att åka på en helg eller sen kväll eller så anser jag mig att ha råd med de max 36:- det skulle kosta(vet att det blir något dyrare 2015) ytterligare, förutom vad bensinkostnaden och själva soffan kostar.

 • Annelis i Kärras inlägg är ett av de bästa inlägg jag har läst på länge. Hon beskriver hur människor i vårt samhälle uppfattar hela denna fars. Håller helt med henne.

 • @Anneli i Kärra och Mallan.
  Saknar fortfarande fakta på Annelis påståenden som jag listat i tidigare inlägg.
  “De göteborgare som har röstat fram fem platser i Göteborgs kommunfullmäktige och skrivit på Vägvalets namnlistor är intelligenta, omtänksamma och framförallt miljömässigt tänkande”.
  Jag betvivlar inte ett ögonblick detta. Jag är också övertygad om att de som röstade fram resterande 76 platser är intelligenta, omtänksamma och miljömässigt tänkande.

 • Informationen om infratrukturpaketet har dåligt gått ut till medborgarna. Möter än idag människor som inte har en susning om detta. Det var kort tid innan valet, så man hoppades på att det skulle lyckas att tiga om frågan. Men det lyckades ju inte riktigt, för ett nytt parti kom in på banan och ruskade om rejält. Hade Vägvalet haft längre tid på sig hade de tagit fler av de 76 platserna.

 • @Mallan.
  “Det var kort tid innan valet, så man hoppades på att det skulle lyckas att tiga om frågan. ”
  Fakta på detta påstående tack.
  Det har stått artiklar om infrastrukturen många gånger under årens lopp, inte minst i G-P. G-T och Metro läser jag inte så vet inte hur mycket de skriver om dessa frågor.
  Hur tycker du att informationen skulle gått ut?

 • Fakta som du frågar efter är att många människor inte hade kunskap om detta vansinniga infrastrukturpaket. Då har man inte informerat medborgarna på rätt sätt. Det var VV, som ända parti, som var ute och informerade om detta.

 • @Mallan. Vad menar du med detta vansinniga infrastrukturpaket?
  Tycker du det är kul att sitta i bilkö? Jag gör det inte. Tycker du att det är vettigt att det sitter i snitt 1,4 personer i varje bil? Jag tycker inte det. Tycker du att det är OK att ha kvar säckstationen, dvs. att inte tillåta tågtrafiken att expandera? Jag gör det inte.

  • Eva: OK, du tycker inte det är kul att sitta i bilkö. Det finns de som inte gillar att betala kanske 8 000:- extra i skatt om året. Tycker du det är “kul”? Jag gör det inte.

   Vad har du med att göra hur många som sitter i respektive bil?

 • Eva!
  Jag sitter inte i bilköer, åker heller inte tåg. Kör moppe. Men jag tycker väldigt synd om mina medmänniskor som måste betala dessa otroligt höga trängselavgifter i 25 års tid, för att ta sig till sina jobb för att finansiera en västlänk som de aldrig kommer att använda.

 • @Mallan. “för att ta sig till sina jobb för att finansiera en västlänk som de aldrig kommer att använda.”
  Nu skall ju inte trängselskatterna enbart finansiera västlänken utan vara en delfinansiering av ett paket. De som du värnar om(vilket samtliga partier i fullmäktige också gör) uppskattar säkerligen att Marieholmstunneln byggs, att en ny Göta Älvbro byggs, att kollektivtrafiken byggs ut(leder till att de som måste ha bil får kortare köer).
  Jag har läst igenom yttrandeprotokollet från fullmäktige och hittar inte ett enda yttrande från någon politiker om att de betraktar de väljare som röstat på Vägvalet “dumma”. Det påstod Anneli i Kärra och eftersom du höll med henne så kanske du kan svara på vad som menas med detta påstående. Jag undrar också vilka det är som fått mutor och sitter på Bahamas och skrattar. Det är väldigt lätt att skriva populistiska
  inlägg men det måste finnas substans bakom också. Det efterlyser jag.

 • En Marieholmstunnel och en Götaälvbro skall vi ha så klart och de skall betalas av ALLA. Även av de som cyklar runt i Haga. Om det var Bahamas eller Rivieran är strunt samma. Står alla politikers uttalande i protokoll?? Är man inte dum om man lyckats bli lurad? En fråga till dig, Eva? Vad tycker du om att man inte genomförde folkomröstningen?

 • @Mallan. “Står alla politikers uttalande i protokoll?? ”
  Nej, i normalfallet är det inte så men när det gäller fullmäktige i Göteborg så upprättar de yttrandeprotokoll och där finns allt som sägs under mötet med.
  “Är man inte dum om man lyckats bli lurad?” Nej, det tycker jag inte. Jag antar att du syftar på Kia Andréassons inlägg om att Vägvalet “lurat ” sina väljare. Däremot så låg det inte i Vägvalets intresse att informera sina väljare vad som händer om trängselskatter inte införs(i all den stund som de inte, i motsats till övriga partier, tror att paketet är en helhet). Jag har full förståelse för Vägvalet i detta, så gör nog alla partier. Fokomröstning i denna fråga stödjer jag inte, av flera anledningar: Göteborg är inte ensam part i detta, trängselskatt är en del av ett paket, hur skall finansieringen ske annars?

  • Det var Socialdemokraterna som lovade – och svek – en folkomröstning. En folkomröstning kan förstås hållas i hela regionen, eller i Gbg + kranskommunerna. Skälen Eva anger för att inte hålla en folkomröstning är identiska med den officiella linjen som (S) numera säger. Sånt som (S) hittade på i efterhand när kritiken mot löftesbrottet kom.

   “hur skall finansieringen ske annars?”
   På något annat sätt förstås. Vad är problemet? Tänk om folkomröstningen om kärnkraft inte hade blivit av för att (S) på förhand sagt: “Vi kan inte ha en folkomröstning om kärnkraften, för tänk om väljarna skulle rösta för en avveckling, hur ska vi då kunna producera el?

 • Politiker skall vara oerhört benägna att lyssna till sina väljare. Det är deras främsta uppgift, faktiskt. Här ville en stor mängd ha en folkomröstning i en väldigt viktig fråga. Men man ville inte veta vad de tyckte. (Eller så visste man hur utgången skulle bli). Det borde vara en medborgelig rättighet att, har man samlats så många namn som krävs enl. lag skall man HA en folkomröstning. SKAM, SKAM, SKAM

 • Fattar inte att det ska införas trängselskatt i utkanten av stan. Hänger inte med på era inlägg och resonemang, men ska man vara tvungen att betala från angered till möldal för att det inte finns snabbare väg att komma dit än den som är nu.

  Ska man vara tvungen att försöka kringgå trängselskatten genom att köra omvägar genom mölnlycke till mölndal för att slippa betala extra, för att kunna komma till tandläkare i mölndal. Finns inga andra vettiga vägar att ta sig dit. Det är inte som i Stockholm precis då det finns vägar att komma runt trängselskatten, på ett vettigare sätt.

  Finns det inga andra bättre alternativ att fixa så det inte blir så mycket trafik i stan om det är det som ska minskas ned eller om det är utsläppen det är frågan om. Hänger inte med på varför trängselskatten överhuvudtaget ska införas i Gbg/införts i Stockholm.

  Vem gynnar trängselskatten? Blir det bättre?, hur då. Vem drabbas av den?

  Ska alla helt plötsligt börja åka kommunaltrafiken med buss och spårvagn för att slippa dessa skatter. Den kommunala trafiken med spårvagn och bussar är inget bekvämt, trevligt färdsätt och allt som oftast väldigt ljudlig resa.

  • Miaa: Du frågar varför trängselskatten ska införas i Göteborg. Det enkla (och viktigaste) skälet är att man vill ha in mer pengar i skatt. Skatten går rakt in i statskassan och sedan är det meningen att pengarna ska återvända till Göteborg med omnejd i form av infrastruktursatsningar (broar, vägar, m.m.). Den allra största delen kommer dock att gå till Västlänken – en tunnel för pendeltåg – som ska gå under Göteborg. Den är planerad att kosta 20 miljarder och blir tidigast klar om knappt 20 år. Vägvalet vill stoppa detta skrytbygge som inte tillför speciellt mycket för de som bor i Göteborg.

   Precis som du skriver tvingas man betala trängselskatt om man exempelvis åker bil från Angered till Mölndal. Du kan förstås åka en lång omväg via Mölnlycke, men hela tullzonen är placerad så att det inte kommer att löna sig för de flesta att försöka kringgå stationerna.

   Ja, ett sätt att slippa trängselskatten är att åka buss och spårvagn. Men då förlorar du sannolikt restid istället.

   Om du vill kan du höra av dig till de som beslutat att Göteborg ska införa trängselskatt och göra din röst hörd den vägen:
   Anneli Hulthén (S): anneli.hulthen@stadshuset.goteborg.se
   Jonas Ransgård (M): jonas.ransgard@stadshuset.goteborg.se
   Kia Andreasson (MP): kia.andreasson@stadshuset.goteborg.se
   Mats Pilhem (V): mats.pilhem@stadshuset.goteborg.se
   Helene Odenljung (FP): helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se