Kompletterat överklagan till Länsrätten

Idag lämnade vi in ett kompletterande av överklagan till Länsrätten via vårt ombud Jan A Pressfeldt. Göteborgs kommunfullmäktige bryter mot Miljöbalken som reglerar bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Beslutet saknar helt och hållet en miljökonsekvensbeskrivning som lagen förordar.

Kompletteringen finner ni nedan:

Överklagan komplettering
Bilaga 1
Bilaga 2

Theo Papaioannou och Håkan Andersson
info@nejtrangselskattgbg.se

Lägg till en kommentar

  • Hej
    Varför inte dra in EU i det hela. Som förslaget ser ut nu innebär det att rätten till fri rörlighet stoppas. Vi som bor på Hisingen kan till exempel inte lämna ön och Göteborg utan att tvingas betala trängselskatt.

  • Hej!
    jag är lättad över att någon gör något, och håller tummarna att detta rivs upp. Det hade varit på sin plats även, att samtliga ansvariga politiker får någon form av straff. Då det går tvärs över alla partier, så bler det automatiskt rättvist. Man skall inte få komma undan med en sådan maktfullkomlighet. hade det varit personval hade de blivit arbetslösa, allihop.

    Jag önskar vidare att det fanns ett ställe här att skriva på ett upprop, av liknande slag som bensinskatteupproret.