2010-02-12 – Kompletterat överklagan till Länsrätten

Idag lämnade vi in ett kompletterande av överklagan till Länsrätten via vårt ombud Jan A Pressfeldt. Göteborgs kommunfullmäktige bryter mot Miljöbalken som reglerar bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Beslutet saknar helt och hållet en miljökonsekvensbeskrivning som lagen förordar.

Kompletteringen finner ni nedan:

Överklagan komplettering
Bilaga 1
Bilaga 2

Theo Papaioannou och Håkan Andersson