Kristina Jonäng (C) bemöts med allt annat än gnäll på Fria Ord i GP

Kristina Jonäng (C) valde att 19 mars att skriva på Fria Ord i GP där hon poängterade att man skulle sluta gnälla om trängselskatterna.

Idag kan vi på Fria Ord i GP läsa allt annat än gnäll om trängselskatten. Fyra insändare om trängselskatten med olika perspektiv som definitivt inte på något sätt är gnälliga utan mer ifrågasättande till behandlingen av frågan. Att GP publicerar fyra insändare på en och samma gång tyder på att det har varit många fler som vill replikera på Kristina Jonängs insändare.

Uppmaningen till folk att sluta gnälla har fått motsatt effekt. När vi läser Kristina Jonängs blogg blir det än tydligare att hon lever långt borta från verkligheten. Alldeles för långt borta. När det hettar till i debatten väljer Jonäng att avsluta debatten. Läs och replikera på hennes blogg här.

Insändarna skriver bl.a.:

“Det märkliga med beslutet om trängselskatten  är att det snabbt klubbades igenom över huvudet på medborgarna.”

“Projektet är häpnadsväckande dyrt. Bara administrationen för betalsystemet kräver beskattning på hundratals miljoner årligen.”

“Argumentet trängsel är löjligt, liksom jämförelsen med Stockholm som är fyra gånger tätare bebyggt än Göteborg. Vi vet att den kritiska flaskhalsen i Göteborg är älvförbindelserna. Det behövs inte ett 30-miljardersprojekt för att bygga bort den.”

“Dessutom kommer järnvägstunneln inte att lösa det grundläggande problemet med att det låga antalet invånare per kvadratkilometer ger ganska dåliga förutsättningar för effektiv kollektivtrafik.”

“Tullstationerna är placerade för att maximera skatteintäkterna för att betala för infrastrukturpaket, inte för att undvika trängsel i trafiken.”

“Hade ledande politiker i och runt Göteborg tillsammans med Halland för 30 år sen vågat satsa på en upprustning av LV 156 och en tvärförbindelse via Jordfallsbron till Kungälv hade den nuvarande situationen aldrig uppkommit.”

Läs alla insändare här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Min senaste kommentar på Jonängs blogg gick inte in. Är det bara jag eller har hon fegat ut helt och spärrat nya inlägg?

  Så var det med den kommunikationen med väljarna……

 • Frågan är Kristina Jonäng någonsin var intresserad att föra en diskussion om det här? För min del verkar snarare som hon var mest intresserad av en envägskommunikation – från henne till resten av befolkningen.

  Och den gick i stora drag ut på att alla som framför kritik mot trängselskatten riskerar förstöra hennes arbete under tjugo långa år.

  En mening från hennes senaste (sista?) kommentar säger allt: “Antingen sitter vi kvar i våra bilköer och är emot alla förslag som finns för att få en bra trafikmiljö i Göteborg eller också går man samman och hittar en lösning som de flesta kan ställa upp på.

  Men det är ju precis detta de flesta inte gör! Majoriteten är emot trängselskatten. Men jag tror inte Jonäng syftar på alla medborgarna när hon säger “som de flesta kan ställa upp på” utan på hennes kolleger bland politikerna. De är deras åsikt som är viktigast, inte vad alla vi andra tycker.

 • Hej!
  Benämningen trängselskatt är helt fel! Jag betalat tusentals kronor per år för att besöka våra barn som bor i Mölndal och Kungsbacka.. åker alltså bara på E6. Jag är för trängselskatt där benämningen är relevant.. men inte när man åker på en europaväg förbi Göteborg. Jag förstår varför man valt kontroller på E6 .. pengarna rasar in men borde kallas för vägavgift istället för trängselskatt.