Kristina Jonäng (C): Västsvenska paketet är inte perfekt

Idag replikerar Centerns regionråd i Västra Götaland Kristina Jonäng i Göteborg-Posten på de insändare som i förrgår svarade på hennes första insändare i lördags. Den här gången konstaterar Jonäng – i samförstånd med de fyra insändarna i förrgår – att “Det västsvenska paketet är inte perfekt i sina detaljer, bland annat måste frågan om utländsk trafik lösas. Utländska fordon ska betala för att köra in i Göteborg, precis som alla andra, enligt min uppfattning.

Men vad Kristina Jonängs uppfattning i denna fråga är saknar dock helt betydelse. Enligt EU:s regelverk kan inte Sverige beskatta utländska medborgare eller fordon. Jonäng påstår i sin blogg att hon diskuterat dessa frågor i 25 år, men tydligen utan att förstå denna omständighet!  Och Vägvalet har vid ett flertal tillfällen berättat vad som gäller utan att ett enda argument från någon endaste debattör påstått motsatsen. Önskningen eller förhoppningen om att det trots detta skulle gå att beskatta utlandsregistrerade fordon dyker ändå upp gång på gång. Den enda slutsatsen är att denna används för att lura väljarna i valtider om att dessa politiker och partier ska fixa detta i slutändan. Då är det förstås bekvämt att i ett senare läge att kunna skylla på EU att det inte gick, då blir det inte Jonängs fel.

Huvudbudskapet från Jonäng är den här gången annars att det Västsvenska infrastrukturpaketet har sina brister och tillkortakommanden.  Och när nu Jonäng själv konstaterar detta, borde det inte väl vara så svårt för henne att förstå folks missnöje med det? Kostar något 34 miljarder är det väl fullt rimligt att begära perfektion?

Paketet är inte den “eviga lösningen” säger Kristina Jonäng. Nej, kanske evig, men under 20-30 år framöver kommer tyvärr regionens andra behov av infrastruktur att blockeras av beslut som fattades 2010. Alla pengar binds upp i storslagna projekt som dagens politiker inte behöver stå till svars för eftersom de gått i pension innan de är klara. Kommer det upp nya behov och nya lösningar om 5-10 år får alla sådana planer skjutas på framtiden. Västlänken måste ju byggas färdig först.

Hela upplägget får mig att tänka på när man planterade 300 000 ekar på Visingsö mellan 1832 och 1842 eftersom man trodde att behoven av sådant virke till skeppsbyggnad skulle bli enormt stort i framtiden. När sedan ekarna efter 60 år var klara för avverkning behövdes de inte alls, eftersom träfartyg hade blivit omoderna.

Läs hela insändaren från Jonäng här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

Läs vår syn på Göteborgs utveckling


budget-2019

Prenumerera