Lär av Kennedy, Ransgård!

Den 12 september 1962 höll president John F Kennedy sitt berömda tal där han annonserade att USA bestämt sig för att skicka en människa till månen innan slutet på decenniet. Han sa: “Vi väljer att åka till månen under detta decennium och göra de andra sakerna, inte för de är lätta, utan för att de är svåra.

Under måndagens GP-chatt med moderatledaren Jonas Ransgård fick han flera gånger frågan om hur han ställer sig till en folkomröstning om trängselskatten. Ransgård svarade då: “Ska en folkomröstning hållas måste det som jag ser det vara tydligt vad som kommer att hända vid JA resp NEJ“. På en liknande fråga löd svaret: “Det bör vara klart i förväg hur ett nej ska tolkas: samma paket men annan finansiering, mindre paket eller avvakta ändrad statlig hållning t ex.

Vad menar Ransgård egentligen? När det kommer till att flytta Backa-stationerna så ställer han ju inte motsvarande krav på “sitt” utspel. Istället kastar han fram ett förslag om att utreda om stationerna kan tas bort eller flyttas, utan att ha en aning om konsekvenserna eller vad som är möjligt.

Men låt oss då också problematisera Ransgårds utspel. Om stationerna tas bort hur ska då trafiken hanteras som kommer att köra via Backa för att nå Lundbyleden för att slippa trängselskatt? Om stationerna flyttas, vart ska de flyttas? Drabbar de inte någon annan? Går de att flytta? Hur ska andra likartade stadsdelar som drabbas hanteras? Vem ska då istället betala den uteblivna inkomsten av trängselskatten? För att använda sig av Ransgårds eget resonerande: Detta borde ju vara klart i förväg hur det ska tolkas.

Varför krångla till det mer än nödvändigt? Är det för att undvika och säga ja till en folkomröstning där alla kan vara med och bestämma? Eller för att travestera Kennedy: “Vi väljer att säga nej till en folkomröstning för att det inte är lätt, utan för att det är så svårt.

Ransgårds inställning är alltså att det måste finnas en färdig handlingsplan som i detalj beskriver konsekvenserna av ett Nej i en folkomröstning. Det kan handla om att man i förväg har bestämt en annan finansiering av samma paket som idag eller att man förhandlat fram ett annat, mindre, paket i god tid innan folkomröstningen.

Vad är det då som hindrar Jonas Ransgård från att ordna detta? Om han verkligen vill ha en folkomröstning, varför sätter han inte igång med detta omedelbart? En anledning är säkert att han ser svårigheten att komma överens med alla övriga partier om detta. Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén (S) har hittills avvisat alla krav på en folkomröstning. Vidhåller dessa partier den linjen kan de förstås inte sätta sig i förhandlingar med andra partier om hur man ska hantera ett Nej i en folkomröstning som man inte ens vill ha.

Att idag få till stånd en sådan uppgörelse om ett nytt paket är nog en övermäktig uppgift för de borgerliga partierna, något som Ransgård & Co rimligtvis också inser. Därför känns detta argument för att neka göteborgarna en folkomröstning som något som är bra att ta till om man egentligen inte vill ha en sådan, och kanske samtidigt kunna skylla att en sådan uppgörelse inte kunde fattas på övriga partier.

För om man verkligen tagit intryck av folks alla åsikter om hur beslutet fattades och hur konsekvenserna blev – då är beslutet att stödja en folkomröstning egentligen rätt så lätt. Det är bara att trycka på rätt knapp i kommunfullmäktige. Då blir det en folkomröstning.

När en sådan är genomförd och om det blir ett Nej, tvingas alla partier till det förhandlingsbord som Jonas Ransgård redan nu vill fylla. Det måste vara enklare att diskutera fram ett nytt paket under sådana premisser.

Egentligen är det här en mycket enklare uppgift än skicka en människa till månen. Men om Kennedy för drygt femtio år sedan hade sagt att det inte går, hade nog Neil Armstrong aldrig landat där. Är det bristen på vilja som hindrar Ransgård?

Se och hör Kennedys tal här.

Och läs chatten med Jonas Ransgård här.

Och se inslag från Västnytt här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Herr ransgård & Co lär nog få behöva se sig om efter “alternativa sysselsättningar” efter 2014 om de “krånglar till” eller rent av motsätter sig en folkomrösning!

  Frågan i folkomröstningen är enkel och klar! Antingen ett JA till en trängselskatt eller ett NEJ till en dito!

  DÄREFTER får man ta i tu med frågorna om nödvändigheten med en ev. “Vä(r)stlänk” som Riksrevisionen dömt ut som extremt samhällsekonomiskt onödig eller om de stora pengar denna skulle kosta kunde göra större nytta någon annanstans!

 • Varför har transportstyrelsen och trafikverket slutat rapportera statistik från trängselskattens verkningar?

  Transportstyrelsens senaste rapport är från den 30:e januari:
  http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/Statistik/Statistik-for-trangselskatt-i-Goteborg/

  Trafikverket skulle via VSP rapportera utvecklingen varje vecka, men förra veckan kom det inte ut någon rapport:
  http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Vastsvenska-paketet/Utvarderingar-och-matningar—Vastsvenska-paketet/

  Jag har tidigare felanmält rapporteringen på transportstyrelsen en gång och då kom siffrorna inom 10 minuter och de hörde av sig. Jag har nu felrapporterat igen och då behagar de inte ens att svara på anmälan…

  Är trafikutvecklingen så dålig att de inte längre vill rapportera?

 • @JanB En mycket bra fråga. Jag har själv undrat varför det är så. Imorrn är det Trafiknämnd och då tar jag upp frågan 😉

 • JanB. Har också letat och det vore intressant att se siffrorna. Nu tror jag mer att problemen beror på teknisk inkompetens än censur, men ändå.
  Trafiken har ju ökat med 10% sedan vägverket triumfartat basunerade ut att trängselskatten minsann minskat trafiken mer än beräknat (resultatet visade sig bero på att det var studiedag i skolorna).

 • @Theo, Tack.

  Jag försöker nämligen följa upp detta noggrannt och har bland annat noterat att trafiken över “kommungränsen” minskat med mindre än 3%, korrigerat för den trafik som nu bara kör på andra sämre vägar.

  Vad man med detta indirekt innebär är att man har gjort E45, Röde Orm, Landvettervägen, samt till viss del Bergsjövägen och Hisingsleden till en ringled som trafiken leds ut på. Inte fel att trafiken väljer dessa vägar, men då borde man satsa på att bygga om mer av dessa vägar också. Vilket den troligen hade gjort ändå om man byggt ut flaskhalsarna redan innan…

 • Nu är ni i och för sig politiska motståndare och då kanske det är normalt att misstolka och förvanska motståndarens förslag men detta inlägg var nästan komiskt. Läser jag vad Ransgård har sagt så har han föreslagit en utredning av situationen i Backa just för att veta i förväg innan man fattar några beslut om att t ex flytta betalstationer vad detta får för konsekvenser. På samma sätt anser han att man innan en folkomröstning bör veta vad alternativen innebär. Verkar fullkomligt rimligt och konsekvent.

  • Thomas Meyer: Ransgård & Odenljung kastar fram mer eller mindre seriösa förslag för att lugna backaborna. Är det någon som tror att Backas situation kan lösas till innan sommaren? Och utan riksdagsbeslut? Och, som Odenljung föreslog, att via undantag i bilregistret ska de som bor inom ett viss område skulle slippa trängelskatten, skulle inte det riskera att folk skrev sina bilar på sin kompisar i Backa? Det orealistiska delarna i förslagen är således ganska uppenbara om man tänker efter. Men det hindrar inte dessa partiers företrädare att ändå göra dessa utspel.

   Men när det gäller att ta ställning till ett folkinitiativ om en folkomröstning ska få äga rum eller ej – som vore ett tydligt ställningstagande för demokratin, ett enkelt ja eller ett nej – då ska det minsann problematiseras. Då vill man ha garantier innan man uttalar sig. Garantier som inlägget diskuterade är svåra eller omöjliga att få. Varför agerar man så olika? Varför vill Ransgård inte ha en “utredning” om hur en folkomröstning ska hanteras?

 • Håkan: Att göra undantag via bilregistret för personer i vissa områden och för vissa betalstationer låter som ett förslag som är värt att utreda. Det låter inte speciellt troligt att många personer skulle skriva sin bil på någon annan för att slippa betala trängselskatt vid en betalstation man inte bor i närheten av. Dessutom avskräcker det nog att man riskerar problem med försäkringsbolaget om någon annan står som ägare för bilen och olyckan är framme. Men det där får väl utredningen titta på.

  Nog vore det bra att veta vad konsekvensen blir av ett ja eller nej i en folkomröstning, vad är annars poängen med att ha en folkomröstning? Din fråga om varför Ransgård inte vill ha en “utredning” om hur en folkomröstning skall hanteras har jag inget svar på men frågan om hur folkomröstningen skall hanteras är onekligen intressant. Vem är det som formulerar alternativen i en folkomröstning? Är det kommunfullmäktige?

  • Thomas Meyer: Poängen som jag försöker få fram är att Ransgård & Co agerar på ett sätt när han vill något och på ett annat när han ställs inför något som han inte vill göra. Ja, kommunfullmäktige fattar alla beslut om en folkomröstning och hur den ska utformas. Men det står i förarbetena till lagen att man ska samråda med initiativtagarna.

   Att göra undantag i trängselskattesystemet är dyrt och höjer det administrativa svinnet i systemet ytterligare. Och vem ska betala den uteblivna skatteintäkten? Återigen frågor och omständigheter som Ransgård väljer att inte problematisera.

 • Håkan: Ok, jag förstår poängen med Rangsgård men han är ju politiker och då vill man få sin vilja igenom. Ibland kommer argumenten efteråt.

  Det här var intressant…”Men det står i förarbetena till lagen att man ska samråda med initiativtagarna.” Menar du att kommunpolitikerna skall sitta ner med GT´s redaktionsledning och diskutera hur folkomröstningsfrågan skall formuleras? Låter inte som en optimal situation… eller helt ärligt det låter som ett skämt.

  • Thomas Meyer: Den nya lagen (2011) om det förstärkta folkinitiativet går i flera avseenden ut på bättre dialog mellan valda politiker och medborgarna. Tanken är t.ex. att man som medborgare inte ens alltid ska behöva ta till en namninsamling för att kunna ändra ett fattat beslut, det är snarare det sista alternativet. Istället ska det finnas forum där båda parterna möts och gemensamt kommer fram till en bra lösning. Så är det åtminstone tänkt i teorin.

 • @Thomas Meyer,
  Att göra undantag är ingen bra idé. Hur gör man när man byter bil? När bilen är på verkstad? När man har leasingbil som inte omfattas av att leasingföretaget tar på sig TS?

  Det finns så många specialfall så det är inte värt besväret. I Stockholm så gjorde man så att Lidingöborna fick gratis passage om de körde genom zonen, men i Göteborg är det inte en zon, det är en bläckfisk med armar. Detta gör att den Lidingömodellen inte fungerar. Tyvärr, då det är en enkel lösning, men även den har brister. Exempelvis så fungerar den inte om skyltavläsningen misslyckas (vilket skett i 25% av passagerna för mig i januari) i en station, då åker man på betalning i alla fall…

  Man kan inte få ett rättvist TS-system, man kan bara fixa de värsta problemen i det. Vill man ha ett rättvist system så avskaffar man TS helt. Det nästa bästa är att bara ha TS i centrala stan och inte på genomfartslederna.

 • @Thomas Att du ser lagen som ett skämt är ju inte direkt bra. Ska vi se lagen om allmänna val som ett skämt likaså?

  Lagen har kommit till för att vara ett verktyg för medborgaren mellan de allmänna valen. Tanken med ett förstärkt folkinitiativet är att komplettera den representativa demokratin för att de förtroendevalda ska ta bra beslut i nära förankring med medborgarna. Det ena utesluter således inte det andra. Och varför skulle politikerna i kommunfullmäktige veta bäst?

  http://www.nejtrangselskattgbg.se/2012/06/20/namninsamlingar-och-vad-som-gar-att-gora/

  GT:s folkinitiativ ställer frågan om trängselskatten ska vara kvar efter valet 2014. Faller trängselskatten som finansieringskälla så måste också paketet ses över. Paketet och dess delar är inte självklara och det märks ju i bl.a. Riksrevisionens kritik.

  Det finns redan föreslagna alternativ:

  https://www.vagvaletgbg.se/fragor-och-svar/ett-alternativ-till-det-vastsvenska-paketet/

  https://www.vagvaletgbg.se/fragor-och-svar/gota-ringen/

  https://www.vagvaletgbg.se/fragor-och-svar/wp-content/uploads/2012/01/Motion-Utred-V%C3%A4stl%C3%A4nk-2021.pdf

 • Theo:Möjligen var jag otydlig i min kommentar eller så har du lätt för att misstolka. Jag menar inte att lagen är ett skämt. Däremot är situationen där GT’s redaktionsledning skall vara med och påverka utformningen av folkomröstningsfrågan ett skämt. Hur skall tidningen kunna utföra ett normalt journalistiskt granskande arbete om man själv är direkt inblandad?

  • Thomas Meyer: Rent formellt är det tre privatpersoner som står som initiativtagare på namnlistorna. Oavsett vem som startar ett folkinitiativ, så har politikerna att förhålla sig lagen så som den är formulerad. Hur GT ska “kunna utföra ett normalt journalistiskt granskande arbete om man själv är direkt inblandad” får du fråga GT om. Men den frågan har egentligen inget med att göra hur frågan ska bemötas av ansvariga politiker.

 • Håkan:Visst, rent formellt är det 3 privatpersoner som står bakom namninsamlingen, redaktionschefen, nyhetschefen och fotochefen eftersom lagen inte godkänner juridiska personer som initiativtagare. En ur demokratisk synvinkel inte helt lyckad skenmanöver från tidningens sida.

  Men nu är vi där vi är och jag håller med dig om att detta inte får påverka hur själva folkomröstningsfrågan skall hanteras av politikerna.

 • Jag läste på Ransgårds twitter att han välkomnar vägtullsutredningens förslag om att utländska bilar ska betala trängselskatt.

  Ransgård skriver “mer rättvist Fler delar”. Att han tar ordet rättvisa i sin mun om trängselskatten är ett hån mot alla dem som drabbas.

  Moderaterna ser alltså trängselskatten som en ren finansieringsfråga och tycker att det blir mer rättvist om fler delar. Varför då inte finansiera via skattsedeln?

 • För oss som är emot trängselskatten så är det naturliga att vi får alternativen Ja eller Nej. Åsikten att vi måste ha andra alternativ bygger kommer från dem som är för TS och är därför partisk. Tydligen tror man att det går lättare att få igenom TS om man har flera alternativ. Jag är lite kluven inför detta. Eftersom jag är emot Västlänken i nuvarande utformning så är det bra om vi får rösta om det också men samtidigt är jag lite rädd för att vi får manipulerande alternativ som ska försöka få oss att rösta ”rätt”. Alternativ typ ljusblått eller mörkblått blir inte bra.

  Kanske Ja eller Nej till TS och Västlänken var för sig vore ett bra alternativ. I bästa fall blir det nej i båda frågorna och då får politikerna tänka om.

 • Thomas Meyer: Jag förstår inte ditt problematiserande kring att tre personer från GT rent formellt står bakom namninsamlingen. Det intressanta är väl att 55 000 göteborgare har skrivit under namninsamlingen? Hade det inte varit ett demokratiskt problem om de inte getts möjlighet att göra det?

  Det som ur demokratisk synvinkel inte är helt lyckat, minst sagt, är att alla sju etablerade partier (S, MP, V, M, Fp, KD, C) tycker samma sak i trängselskattefrågan.

 • Lars N: GT/Expressen är ett företag som ingår i Bonnierkoncernen. Vi har alltså nu en situation där ett privatägt vinstdrivande företag driver en fråga om folkomröstning. Det finns ju en anledning varför det heter folkinitiativ. Det skall vara en möjlighet för vanliga enskilda människor att göra sin röst hörd. Inte en möjlighet för företag att driva sina egna intressen. Att det dessutom är en tidning som förväntas ha ett journalistiskt uppdrag gör saken än värre.

  Jag kan inte förstå varför det är ett demokratiskt problem att flera partier har samma uppfattning i en fråga? Finns det tillräckligt många väljare som har en annan uppfattning så får man bilda ett nytt parti, t ex Vägvalet.

  • Thomas Meyer: Du har, enligt min åsikt, en konstig uppfattning om hur demokratin är tänkt att fungera. Om alla partier går ihop och gör upp om stora beslut som gäller över flera mandatperioder har man kraftigt begränsat folks möjligheter att i valen uttrycka vad de anser om beslutet. Väljarna blir maktlösa, eftersom det bara finns partier som företräder en åsikt. Det kan inte vara meningen att man som väljare ska behöva bilda ett nytt parti bara för att kunna få en opposition mot ett politiskt beslut. Politikerna är folkvalda, då ska de också kunna lyssna och ta till sig vad folk vill och inte bara kunna köra på som om de levde i en bubbla helt frikopplade från verkligheten. Det är en mycket farlig väg som du stakar ut, där politiker per automatik blir omvalda i nästa val för att det inte finns några alternativ att rösta på. Har du hört termen “politikerförakt” förut?

   Lägg därtill hur tågordningen har varit i just denna fråga, dvs att (S) lovade folkomröstning inför valet 2006 och de borgerliga partierna var bestämt emot varje form av trängselskatt. Sedan ändrade båda dessa “block” inställning under mandatperioden och svek sina tidigare löften och tog beslutet om trängselskatt bakom ryggen på väljarna. Det finns som du säkert vet ingen möjlighet att få in ett nybildat parti mitt i en mandatperiod.

   Och sedan gör du samma fel som Ransgård & Co: I och med att du är emot en folkomröstning väljer du att problematisera olika delar i den processen. Jag kan i och för sig hålla med om det finns en konfliktrisk i och med GT:s kampanj och hur de riskerar hamna snett i sitt journalistiska uppdrag, men i sammanhanget – med tanke på hur stort det demokratiska underskottet är i denna fråga – ser jag det som ett mindre problem. Och det är framför allt ett pressetiskt problem. En mycket viktigare fråga du borde ställa dig är hur tre privatpersoner annars skulle kunnat nå ut till allmänheten för sitt folkinitiativ så att det lyckades. Hur stor chans tror du att någon skulle lyckats samla in 42 000 underskrifter i Göteborg i någon valfri fråga? Är inte det ett mycket större problem? Pekar inte det på att det är väldigt svårt att lyckas med det som lagen föreskriver utan stöd från media? I en mindre kommun är det säkert lättare men i en stor stad krävs det helt enkelt extremt mycket resurser (pengar eller frivilliga personer).

 • Håkan: Jag ger dig rätt, det är ett demokratiskt problem om partierna gör upp om stora beslut utan att väljarna får chansen att göra sin röst hörd. Man kan i och för sig tänka sig frågor som oväntat dyker upp under mandatperioden där beslut måste tas eller att förutsättningarna har ändrats vilket gör att tidigare givna löften inte kan hållas. Är detta en sådan fråga? Jag vet inte.

  Jag är inte emot en folkomröstning däremot är jag i alla fall ännu så länge för trängselskatten.

  Att det är svårt att få ihop tillräckligt antal underskrifter, är det ett tecken på att reglerna kring folkomröstningar är för snäva eller är det ett tecken på att åtminstone trängselskatten inte är en fråga som engagerar tillräckligt många? Jämförelsen kanske haltar men på 1970-talet lär protesterna mot ett parkeringsgarage under Kungstorget ha samlat in 100 000 namnunderskrifter. Det kanske säger mer om skillnaden i tidsandan. Från unga engagerade revolutionärer till feta och nöjda medborgare som litar på att politikerna fattar rätt beslut åt oss.

 • @Thomas Du skrev att det var ett skämt inte jag. Jag förhåller mig till två lagar där du väljer att förkasta en som inte passar dina syften. Du svarar inte heller om vi ska skippa de allmänna valen som också är reglerade i lagen.

  GT har ställt en fråga som varit den fråga som 55000 (plus alla kranskommuner) skrivit på. Att ändra den nu är att manipulera det som folk skrivit på. Det skulle kunna jämföras med att alla som i ett allmänt val t.ex. röstade på S egentligen röstat på M.

  Det vi nu står inför är en folkomröstning och ett val 2014. Vägvalet välkomnar bägge delarna och anser att folket är kapabla att fälla ett avgörande i en folkomröstning likväl som de kan rösta på ett parti. Eller ska vi även på partisedlarna skriva konsekvenserna om vad som kan komma att ske om respektive parti blir valt? För det brukar man ju annars tala om i en valkampanj. Varför gäller inte det folkomröstningsfrågan? I kampanjen får konsekvenserna beskrivas från respektive sida.

  Att problematisera folks kunnande och förmåga att avgöra olika frågor är inte ett första steg för att skapa dialog mellan politiker och medborgare.

 • Theo: Har du precis gått en kurs i oärlig debatteknik? Mitt förtydligande den 7 feb kl 14:49kan knappast missförstås. Jag kan därför bara anta att du medvetet förvränger det jag har skrivit.

 • @Thomas Oärlig och förvrängning?

  Du skrev:

  “Det här var intressant…”Men det står i förarbetena till lagen att man ska samråda med initiativtagarna.” Menar du att kommunpolitikerna skall sitta ner med GT´s redaktionsledning och diskutera hur folkomröstningsfrågan skall formuleras? Låter inte som en optimal situation… eller helt ärligt det låter som ett skämt.”

  Genom detta har du poängterat att lagen är ett skämt något du sedan säger du inte anser. Så började denna diskussion. Lagen finns och tanken är som det står att frågan ska samrådas med initiaitivtagarna. Oavsett om detta är tre personer som arbetar på GT eller inte.

 • Theo: Ingenstans i mitt inlägg som du citerar skriver jag att lagen är ett skämt. Det är helt och hållet din egna fantasifulla tolkning som du därmed får ta ansvar för själv. Om du hade läst mitt förtydligande från den 7 februari kl 14:49 hade vi inte behövt fortsätta diskutera vad du anser att jag anser. Det blir lite barnsligt.

  Jag gör det enkelt för dig och upprepar det här.

  “Theo:Möjligen var jag otydlig i min kommentar eller så har du lätt för att misstolka. Jag menar inte att lagen är ett skämt. Däremot är situationen där GT’s redaktionsledning skall vara med och påverka utformningen av folkomröstningsfrågan ett skämt. Hur skall tidningen kunna utföra ett normalt journalistiskt granskande arbete om man själv är direkt inblandad?”

  Om du fortfarande efter detta på allvar tror att jag anser att lagen som sådan är ett skämt, ja då kan jag tyvärr inte hjälpa dig.

 • @Tomas Igen, du anser att det är skämt att GT:s redaktion ska utforma frågan. Lagen säger att vem som helst får väcka ett folkinitiativ. Hur kan jag tolka ditt uttalande så fantasifullt som du uttrycker det? Det är ju du som säger att det är ett skämt.

  Faktum kvarstår ju även om du inte tycker att lagen är ett skämt att du anser att initiativtagarnas rätt till att formulera frågan är ett skämt.

  Om du kanske missat så är frågan redan formulerad och 55000 har skrivit under med just den formuleringen. Det finns ingen egentlig anledning att formulera om. Det är de etablerade partierna som vill det. Folk har skrivit på initiativet som det är.

  Att problematisera frågeställningen är att dumförklara folk som om de inte förstod vad de skrivit på.

 • Rätt! Jag anser att det är ett skämt att GT, ett vinstdrivande företag är initiativtagare till en folkomröstning och att detta företag skall vara med och aktivt påverka demokratiska beslut. Det var knappast lagstiftarnas avsikt med det förstärkta folkinitiativet.

  Folkomröstningsfrågan är inte formulerad. Det står klart och tydligt i lagen att det är kommunfullmäktige som formulerar frågan och svarsalternativen.

  Jag vill påstå att problematisera frågeställningen är att ta ansvar för resultatet av en eventuell folkomröstning. Du skriver själv här nedan att “Faller trängselskatten som finansieringskälla så måste också paketet ses över”. Bör inte detta framgå i folkomröstningens frågeställning?

 • @Thomas Du verkar inte läsa mina inlägg så jag får upprepa:

  “Det vi nu står inför är en folkomröstning och ett val 2014. Vägvalet välkomnar bägge delarna och anser att folket är kapabla att fälla ett avgörande i en folkomröstning likväl som de kan rösta på ett parti. Eller ska vi även på partisedlarna skriva konsekvenserna om vad som kan komma att ske om respektive parti blir valt? För det brukar man ju annars tala om i en valkampanj. Varför gäller inte det folkomröstningsfrågan? I kampanjen får konsekvenserna beskrivas från respektive sida.”

  Det är väl ganska givet att trängselskatten är medfinansieringskällan till det Västsvenska paketet och då får väl de etablerade partierna förklara detta under kampanjtiden. Jag tror att gemene man förstår det. Man kan förstärka frågan genom att lägga till t.ex. “Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014…med konsekvensen att det Västsvenska paketet får göras om”. Men mer än så ska man inte ge sig på.

  Frågan för initiativet är formulerat och det är just den som 55 000 skrivit under för. Kommunfullmäktige ska i största mån undvika att manipulera frågan. Frågan ska återspegla folkinitiativet.

  Jag tror inte vi kommer längre i denna diskussionen. Vi får avvakta och se vad kommunfullmäktige väljer att göra och vad en eventuell rättsprocess kommer fram till.

 • Man behöver inte sträcka sig så långt som till USA för att hitta förebilder för Ransgård, i rubriken skulle det lika gärna kunna ha stått:

  Lär av Papaioannou, Ransgård!

  Granska majoritetens beslut kritiskt, ifrågasätt, invänd, rösta emot, och kritisera! Kliv ut ur tryggheten med konsensusbesluten. Våga särskilja dig och ditt parti!