Lär av Västerbotten!

Idag skriver statsvetaren Bruno Kaufmann i Västerbotts-kuriren om folkinitiativet som utvecklas i Västerbotten.

Han skriver:

“Det händer det saker i Västerbotten som har med framtidens demokrati att göra. Det bådar gott. Folkinitiativ och folkomröstningar kan göra den representativa demokratin mera representativ, nya kontaktytor mellan väljare och valda skapas.”

“I september är drygt 200 000 västerbottningar inbjudna att ta ställning till folkinitiativet ‘sjukvård för alla’, som har sitt ursprung i upprördheten i inlandet över landstingets ekonomiskt begrundade strukturförändringar. För första gången i svensk historia blir det därmed en folkomröstning på länsnivå. Därmed får Västerbotten en unik möjlighet att visa upp sig som en region där medborgardialog och folkstyret tas på allvar.”

Övriga partier i Göteborgs kommunfullmäktige borde titta på utvecklingen i Västerbotten där man insett att folkinitiativet börjar bli en del av den politiska vardagen. Alliansen och den rödgröna majoritet borde ta sig ur skyttegraven som de klivit ned i tillsammans och finna en väg ut till en konstruktiv dialog med medborgarna igen.

Som Kaufmann skriver:

“Inledningen bådar gott: i veckan genomfördes ett samrådsmöte mellan alla politiska partier och folkinitiativgruppen om själva frågeställningen. Efter en lång och konstruktiv debatt kom man så överens – trots att den utmanade S-MP-majoriteten enligt gällande lag hade kunnat köra över både oppositionen och initiativtagarna från Dorotea och Åsele.”

“Det är en sådan medborgarvänlig attityd och samarbetsanda när det gäller beslutsprocessen som nu krävs för att kunna förverkliga den reformerade grundlagen som instiftades för ett par år sedan – med stöd av alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.”

S-MP-majoriteten väljer alltså att “lyssna” på medborgarna. Men i Göteborg är det tvärtom samma partier som väljer att slå dövörat till. Kia Andreasson (MP) tvärvägrar en folkomröstning och Lena Malm (S) ifrågasätter den. En medborgarvänlig attityd och samarbetsanda borde vara prioritet även i Göteborg, där etablerade partier tappat kontakten med medborgarna.

Kaufmann skriver vidare:

“Som i andra länder är också vårt folkstyre på efterkälken när det gäller att tillvarata den representativa demokratins alla möjligheter. En hel del politiker – och även statsvetare för den delen – påstår ibland att en representativ demokrati är samma sak som en indirekt demokrati, där vi medborgare endast får delegera vår rösträtt i sakfrågor till valda församlingar.”

“Men verkligheten ser annorlunda ut: Sedan genombrottet för snart hundra år sedan har den allmänna rösträtten förstärkts stegvis med bland annat sänkningar av rösträttsåldern, utvidgning till flera befolkningsgrupper och möjligheter till förstärkta personval, folkinitiativ och bindande folkomröstningar.”

“Utvecklingen motsvarar uppfattningen om vad en modern representativ demokrati enligt både Sveriges och EU:s grundlagar går ut på. Nämligen att säkerställa de individuella mänskliga rättigheterna, möjliggöra en delegering av (alltid begränsade) beslutsrättigheter till valda församlingar samt – sist men inte minst – kunna delta aktivt i den politiska processen genom direktdemokratiska verktyg.”

Det är dags att träda in i ett nytt modernt tänk kring vad demokrati innebär och hur vi involverar medborgaren i besluten. Politiker måste sluta att se medborgaren som ett nödvändigt ont och börja prata med dem. Under hela mandatperioden!

Jag avslutar med Kaufmanns formulering:

“Den största utmaningen för vår representativa demokrati är inte att fler och fler människor vågar ge sig in i sakpolitiken genom de nyvunna rättigheterna. Tvärtom så kan de nya kontaktytorna mellan väljare och valda som nu uppstår vitalisera både medborgarnas och politikernas engagemang för att ge sig in i upplysande och respektfulla debatter och dialoger med varandra.”

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Notabelt är att även i Västerbotten försöker politikerna att dribbla med korten. De vill ändra frågan från en fråga med ja-svar till en med nej-svar. Man försöker fördröja omröstningen för att frågan skall tappa aktualitet, osv…

  Men politikerna där är ändå betydligt positivare inställda till folks engagemang än vad de är i Göteborg…

 • Kia Andreasson säger ang. “Häx-skatten”:

  “- Jag vet inte vad man kan göra. Jag känner mig maktlös, säger hon.”

  Men precis.
  Exakt så känner många medborgare det över politikernas beslut om trängselskatten. Kanske hög tid att börja lyssna till och ta till sig vad människor just nu, maktlöst ropar efter..
  Och inte fortsätta med att ha en överlägsen attityd.

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1343180-dekal-med-politiker-som-haxor-sprids

 • Och nu är trafikminskningen genom trängselstationerna rekordliten. Sista fem dagarna i februari, minus 14%. Fem dagar dessförinnan (sportlovet borträknat), 15,5%. Trafiken ökar fortfarande med 1,5-2% per vecka.

 • @JanB
  Hur räknar du ut detta? Antalet passager genom betalstationerna kan jag också hitta hos transportstyrelsen men vad jämför du med?

 • Mikael S, jag utgår utifrån de siffror som finns från Januari i materialet på denna site:
  http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Vastsvenska-paketet/Utvarderingar-och-matningar—Vastsvenska-paketet/

  Jag jämför med v3, eftersom det är den vecka som är mest representativ. Jag har försökt få ut mer material eftersom man enligt den publiceringsplan som finns på siten skall publicera nya siffror varje vecka, men det gör man ju inte. Svaren från trafikverket rörande detta är dock inte så uttömmande. Jag fortsätter dock att terrorisera dem och fråga efter de utlovade siffrorna, trots att jag inte får svar på mina frågor om varför de inte presenteras…

 • @JanB
  Jag hänger inte riktigt med. Trafikverkets siffror avser januari. Hur kan du jämföra trafiken i februari med januari siffrorna? Man bör väl jämföra med trafikvolymen i februari 2012? (Kanske inte rätt forum att diskutera detta på men jag är nyfiken)

 • Mikael S:
  Ja siffrorna rör januari, rapporten från v3 är den sista som kom under januari månad. Det finns inga bättre siffror. Jag har dock jämfört med siffrorna från tidigare år i Stockholm för att försöka förstå hur mycket trafiken ökar under januari och februari och baserat på Stockholms siffror så ökar trafiken en aning, men inte alls så mycket som den ökar i Göteborg i år.

  Jag försöker få ut mer siffror ur Trafikverket, eftersom de lovat siffror varje vecka, men det är svårt. Det kommer dock en månadsrapport för februari snart.