Låt ungdomarna påverka politiken

“Vägvalet vill att ungdomars åsikter ska bli en del av vår beslutsprocess och att ungdomars frågor blir lika viktiga för staden som alla andra frågor, skriver Anders Torwald (VägV) och Frida Westler (VägV).”

Utan ungdomars medverkan tappar vi infallsvinklar som är viktiga för många som dagligen rör sig i Göteborg och de miljöer som vuxna inte alltid har tillträde till.

Unga är aktiva i samhället och vill påverka sin situation. Det engagemang som finns för att påverka är fantastiskt. Dagens unga har en enastående möjlighet att påverka det demokratiska samhället tack vare Ungdomsfullmäktige (UF) i Göteborg. Dessvärre når processen inte hela vägen fram, ett viktigt steg är när förslagen presenteras i kommunfullmäktige (KF)!

Läs hela debattartikeln här.