Lyssna på fullmäktigedebatten om folkomröstningen på torsdag!

På torsdag kommer namninsamlingen som kräver en folkomröstning upp för beslut i Göteborgs kommunfullmäktige.

Passa på att lyssna på denna debatt på, antingen på plats på läktaren i Börshuset vid Gustav Adolfs Torg (ingång Östra Hamngatan 21) eller via radio Göteborgs närradio 94,9 MHz. Mötet börjar 16.30, men motionen om folkomröstning behandlas tidigast ett par timmar senare (ärendet är placerat sist på dagordningen).

Vi kommer att få höra diverse svepskäl från övriga partier till varför de inte vill ha en folkomröstning. Den verkliga anledningen är ju att de inte vågar låta folket rösta i frågan.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Ska bli intressant att höra debatten och vilka officiella skäl som anges till att neka folkomröstningen. De verkliga skälen vet vi ju redan – rädslan för resultatet om folk får säga sin mening om trängselskatten.