Lyssna på Vägvalets partiledare i radio och läs tidningsintervju

Se filmklipp när Vägvalets partiledare, Theo Papaioannou, gästade Morrongänget där han berättar om Vägvalets bakgrund och breddning av sitt politiska program.

 

I en ny, lång intervju i tidningen Offentliga affärer intervjuas också Theo, där han pratar om öppenhet, dialog och den kommande folkomröstningen om trängselskatt. Här följer ett kort utdrag ur artikeln:

Theo Papaioannou beskriver Sverige som ett koncensusland där den styrande makten fattar beslut och där oppositionen sedan rättar sig i ledet. Det är, menar han, en modell som gjort Sverige framgångsrikt, men också förklaringen till att frågan om trängselskatten fått en sådan sprängkraft i Göteborg. Medborgarna fick inte komma till tals, trots att det fanns motsättningar bland såväl allmänheten som inom det politiska etablissemanget. Theo och Vägvalet talar mycket om öppenhet och delaktighet, men vad innebär det egentligen?

“I grund och botten handlar det om att dialogen måste bli bättre mellan politiker och medborgare. Som det är nu tar man i många fall beslut först och frågar invånarna sedan, besluten fattas helt enkelt i fel ordning. Lyhördheten måste bli bättre, tycker Theo.”

Läs hela intervjun här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar