Maila krav om folkomröstning direkt till Anneli Hulthén

Anneli Hulthén (S) säger i GP:

”Ärendet är färdigbehandlat och vi kan inte folkomrösta om en del av infrastrukturpaketet. I så fall skall vi också folkomrösta om kollektivtrafikens utbyggnad, Marieholmstunneln och en ny Göta älvbro och det är ingen intresserad av. Trängselskatten är en del i paketet.”

Anneli Hulthéns inställning är klart provocerande mot stadens invånare då hon själv var för en folkomröstning. Påverka även du som enskild medborgare kommunstyrelsens ordförande genom att maila ditt krav på folkomröstning.

För Anneli Hulthéns kontaktuppgifter klicka här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Hej!

  Jag gjorde som ni uppmanade och skickade mail till samtliga i kommunfullmäktige. Hittils har jag bara fått in ett enda svar och det lyder så här (inklusive mitt mail till politikerna):

  ————————————————–

  Hej Fredrik!

  Tack för ditt mail angående folkomröstning i frågan om trängselavgifter.
  Anneli Hulthén har bett mig svara.

  Kommunfullmäktige i Göteborg har fått in namn insamlingar när det gäller folkomröstning i
  frågan om trängselskatter. Om namnen överstiger 5 % av stadens befolkning kommer
  frågan om folkomröstning väckas i kommunfullmäktige. Just nu görs en genomgång
  av samtliga listor för att säkerställa antalet namn och att de som skrivit på är kommuninvånare
  i Göteborg. Eftersom beslutet att införa trängselavgifter är fattat av sveriges riksdag kommer de juridiska experterna
  undersöka om Göteborg kommun enskilt kan genomföra en folkomröstning för att ändra ett beslut
  fattat i riksdagen. Om det visar sig att 5 % av göteborgarna har skrivit på och att det är rättsligt ok för
  Göteborg att genomföra en folkomröstning kommer kommunfullmäktige väcka frågan om
  en folkomröstning, och då får respektive parti ta ställning till frågan.

  Den Socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen har i enighet med samtliga andra
  partier i kommunstyrelsen kommit överens med regeringen om ett stort infrapaket som kommer ha stor
  betydelse för Göteborgs utveckling och konkurrenskraft.
  I detta paket ingår Trängselavgifterna som en viktig del av finansieringen, därför har vi ansett att bara bryta
  ut frågan om trängselavgifter i en folkomröstning blir svårt. Då borde borttagandet av trängselavgifterna
  ställas mot att inte genomföra infrapaketet, och i en sådan frågeställning väljer vi att prioritera infrastrukturen
  eftersom vi ser att behovet av både tåg, broar, kollektivtrafik, nya vägar är stort och viktigt för Göteborgs
  framtid.

  Med vänliga hälsningar
  Johan Nyhus
  ——————————–
  Hej Politiker!

  Jag delar åsikten att en folkomröstning skall hålla om trängselskatt
  och vill att ni politiker tar detta folkliga “uppror” på allvar och
  inte viftar bort det som det har gjorts tidigare. I enlighet med de
  inlämnade förslaget från Vägvalet, baserat på göteborgares
  namnunderskrifter, anser jag att kommunstyrelsen omedlbart bör
  bevilja detta önskemål.

  Lagen som möjliggör att krav på folkomröstning kan resas är
  instiftad för att ge “vanligt folk” en möjlighet att påverka, denna
  möjlighet måste tas på största allvar av er politiker för att
  demokratin skall kunna verka i vårt samhälle och för att få
  allmänheten inblandad i viktiga samhällsfrågor, för det vill ni väl?
  Eller är tanken att vi skall ha proffspolitiker som utan att lyssna
  och bry sig om medborgarna tar helt egna beslut? Sådana politiker
  vill i alla fall inte jag ha, förhoppningsvis inte ni heller.

  Med vänlig hälsning
  Fredrik

 • Fredrik: Du får ett väldigt intressant svar tillbaka som jag inte riktigt vet hur jag ska tolka.

  “Eftersom beslutet att införa trängselavgifter är fattat av sveriges riksdag kommer de juridiska experterna undersöka om Göteborg kommun enskilt kan genomföra en folkomröstning för att ändra ett beslut fattat i riksdagen.”

  Jag kan tolka detta svar som en justering av sanningen, rentav lögn, eftersom vi svart på vitt fått svar från Finansdepartementet att Göteborg själva och enbart själva äger frågan om trängselskatten. Riksdagen har INGET med detta att göra utan det är Socialdemokraternas sätt att visa sig oskyldiga. Antingen så gör dom detta medvetet eller så beror det på okunskap.

  “I detta paket ingår Trängselavgifterna som en viktig del av finansieringen, därför har vi ansett att bara bryta ut frågan om trängselavgifter i en folkomröstning blir svårt. Då borde borttagandet av trängselavgifterna ställas mot att inte genomföra infrapaketet, och i en sådan frågeställning väljer vi att prioritera infrastrukturen eftersom vi ser att behovet av både tåg, broar, kollektivtrafik, nya vägar är stort och viktigt för Göteborgs framtid. ”

  Detta påstående är typiskt för någon som det gungar för under fötterna. Debatten har varit stendöd hela tiden och nu när vi drar igång den ordentligt, ja då går det inte att bryta isär paketet för det är för sent. Hur kan man vara så låst vid detta paket? Det är väl självklart att det går att bryta ut delprojekt och diskutera finansiering på nytt, allt annat är struntprat.

 • Hej!

  Ja visst är det ett intressant svar, fullt med spännande kommentarer:

  – “Vi genomför kontrollräkning” – Varför lägga tid på det? De bryr ju sig ändå inte om vad folket vill utan kommer snabbt och enkelt att avslå förslaget.

  – “Beslutet är fattat av riksdagen” – Hel rätt, men det var Göteborgs kommun som släpade upp förslaget till riksdagen och “bönade och bad” att riksdagen beslutade att Göteborg skulle beläggas med trängselskatt (för det får ju inte kommunen göra själva). Ett klart bevis på att det går att ändra på förslaget är ju att kommunen själv reviderade förslaget med antalet tullar och placeringen på Hisingen och då gick det tydligen aldeles utmärkt att bestämma om det i riksdagen på nytt.

  – “Vi kan inte bryta ut frågan om tränsgselskatt och då har vi prioriterat infrastrukturen” – Jaha, det var ju bra att ni äntligen börjat titta på infrastruktur, hittils har ju socialdemokraterna under ca 40 års tid inte lyckats få till någon infrastruktursatsning i Göteborg i alla fall…

  – “Vi kan inte bryta ut frågan om tränsgselskatt och då har vi prioriterat infrastrukturen” – Folket uppror mot just trängselskatt borde kunna göra att man behåller paketet med OMPRIORITERAR. Man kan bygga en billigare Västlänk, skippa 2 hållplatser bara, eller bygg pendeltågslingan. Då spar man 10 Miljarder och behöver ingen trängselskatt. Resten som behövs (5 miljarder kanske) kan man ta in på skatthöjningar i REGIONEN (inte bara Göteborg) under 25 års tid. Eller kanske höjd P-avgift, höjd förmånsbeskattning på p-platser, eller något annat? Om nu näringslivet är så sugna på tränsgselskatt så kan väl de betala in lite cash oxå?

  Visst hade det sett väldigt snyggt ut om kommunen valde att säga: Vi ser att ni medborgare inte är riktigt nöjda med vårt förslag. Därför startar vi en översyn om hur vi kan revidera förslaget, bla genom att titta på vilka utgifter som kan minskas och vi utreder alternativa finansieringsmetoder. DÅ hade jag haft respekt för våra FOLKvalda!

  Nu pratar man mest massa smörja om att “folk skall engagera sig”, vi vill ha en “öppen dialog” med medborgarna. Nu är det hög tid att visa det med konkreta bevis!

  //

 • Jag delar Fredriks åsikter till fullo
  vi har väl demokrati där folk har rätt till
  en omröstning beträffande detta!
  Mvh
  Max i Lerum