Man har ingen aning om trängselskatten hjälper

Idag kan vi läsa i GP:s pappersutgåva om hur kollektivtrafiken byggs ut för att hantera den “så kallade” ökningen som kommer att ske när trängselskatten införs 1 januari 2013.

Leif Blomqvist (S) som är styrelseordförande i Västtrafik säger:

“Vi vet egentligen inte hur mycket bilkörningen minskar och resandet med kollektivtrafiken ökar när trängselskatten införs vid årsskiftet.”

“Men en rimlig bedömning är sju–åtta procent fler resor med bussar, spårvagnar och tåg. Det innebär en ökning till 850 000 resor.

Med andra ord så gör Västtrafik en satsning på vad man “tror” det kommer att innebära. Men i själva verket har de ingen aning.

Det vi har hört hittills är ju att trängselskatten ska hjälpa till att minska biltrafiken avsevärt. Vi vidhåller nog ändå att trängselskatten införs av ett enda skäl: pengar!

Enligt senaste årsrapporten från Trafikkontoret som behandlats i Trafiknämnden står det att biltrafiken har ökat marginellt med 0,3 procent över Götaälvsnittet vilket kan ses som oförändrad. Över kommungränssnittet har trafiken ökat med 0,7 procent. I det Centrala stadssnittet har det däremot minskat med -1,6 procent. Detta likt med Citysnittet med -1,5 procent.

Det står även att göteborgstrafikens klimatpåverkan minskade under 2011 jämfört med 2010 med ett utsläpp på ca 800 000 ton CO2. Enligt Trafikkontorets verksamhetsredovisning beror minskningen på att effekten av energieffektivare fordon är större än effekten av trafikökningen. Ett intressant påpekande då trängselskatten inte på något sätt kommer att påverka valet av energieffektivt fordon.

Enligt Västtrafik ökade kollektivtrafikresandet i stadstrafiken med över 20 procent jämfört med föregående år. Antalet resande bygger på stämplingsstatistiken och korrigeras för benägenheten att stämpla. Under året har undersökningar av stämplingsbenägenheten visat på att de resande stämplar i allt mindre grad. Jämförbarheten mellan år 2010 och 2011 är därmed osäker, och den reella trafikökningen är troligen närmare 10 procent.

Vidare säger Blomqvist:

“Flera nya linjer skall använda busskörfälten som byggs i centrala Göteborg. Med reserverade körfält kommer vi att kunna skapa snabb och effektiv busstrafik.”

Ja, vi kan ju skapa trängsel om vi vill, viket förmodligen kommer att ske på Övre Husargatan där ett bilfält tas i anspråk för bussfält som ska byggas i mitten av körbanan. Det råder dock osäkerhet hur trafiken kommer att minska och fördela sig på Linnégatan, Övre Husargatan och Per Dubbs gata. Beräkningar från Trafikverket vid ett eventuellt införande av trängselskatt 2013 visar på en minskad biltrafik in från Dag Hammarskjöldsleden med 10 %, men det är en grov uppskattning. Med andra ord så kan det lika gärna bli en minskning eller en ökning med t.ex. 5 %. Med så osäkra prognoser kan det innebära en trafikinfarkt på Övre Husargatan.

Sedan är det ju dieselbussar som ska trafikera gatorna. Om dessa går tomma så kan vi garantera att det inte är så värst miljövänligt.

Läs tidigare blogginlägg:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar