Många kockar gällande Göta älvbron

I GP kan vi idag läsa om att Göta Älvbron skapar debatt.

Det mest anmärkningsvärda är dock att Bo Aronsson, projektledare för Centrala Älvstaden, påstår att man aldrig från projektets sida fört fram frågan om en bilfri Göta älvbro. Han tycker att det cirkulerar många rykten om vad gruppen har sagt. Han har också klargjort att visionsgruppen jobbar efter fullmäktiges beslut om en mellanhög bro, tio till tretton meter och att gruppen inte diskuterar några fler broar väster om operan.

Detta stämmer inte. Efter Trafiknämndens sammanträde 28 november skrev jag följande på bloggen:

Därför kanske det inte blev så konstigt när vi under vidare presentation av Göta Älvbron fick reda på att Trafikkontoret hade tankar om att utreda om bron skulle bli ”bilfri”. Detta skapade stora diskussioner i nämnden. Enligt Trafikkontoret bör detta utredas eftersom det på Hisingssidan är trångt och det måste göras plats för den ökande kollektivtrafiken. Jag påtalade att detta måste formaliseras som ett uppdrag innan utredningen görs då det strider mot kommunfullmäktiges beslut om utredning av ny Göta Älvbro.

Vidare den 14 december yrkade Vägvalet att om en utredning om en bilfri Göta Älv bro ska genomföras så ska det formaliseras i ett beslut som ska tas i nämnden. Centrala Älvstaden projektet kan inte komma med idéer om vad som borde göras då Göta Älvbrons utformning är beslutad i kommunfullmäktige.

Läs yrkandet här.

Och den 7 mars fick vi i Trafiknämnden genomgång om hur det skulle kunna se ut om man stängde av Göta Älvbron då projektet för Centrala Älvstaden begärt detta. Jag var noga med att påpeka att om detta skulle bli verklighet ska ärendet behandlas i Trafiknämnden.

Så jag kan konstatera att någon säger inte som det är.

För övrigt så bör vi nog bestämma oss om vi ska bygga en bro för Göteborg som länkar samman Hisingen eller för fyra passerande båtar per dag.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar

  • Idag medelade Kia Andreasson att trängselskatten var det sämsta beslut som hon någonsin har tagit (kan inte annat än hålla med) och hon skall med all sin kraft övertyga de andra partierna att riva upp beslutet.