Marie-Louise Bergström – kandidat #4

Trygghet

Många människor upplever otrygghet i Göteborg. Inte minst upplever man detta på spårvagnar och bussar, samt vid hållplatserna. I kollektivtrafiksystem, som är ett regionalt ansvar, finns redan övervakningskameror och Vägvalet ser gärna att även hållplatserna får detta. Vägvalet vill att polisen kan initiera övervakningskameror på allmän plats, som är särskilt utsatta.

Tiggeriet anses skapa otrygghetskänslor. Organiserat och aktivt tiggeri är redan förbjudet, även om polisen sällan lagför detta. Vägvalet vill inte förbjuda spontant tiggeri. Det ska inte var olagligt att vara fattig och spontant tvingas till att tigga. Frågan måste adresseras på en nationell och en europeisk nivå. Fokus måste ligga på personernas hemländer för att förmå alla EU länder att göra det möjligt för invånarna att få ett drägligt liv.

De som tigger är EU-medborgare som officiellt vistas i Göteborg som turister och det är inte kommunens ansvar ett ta hand om dem. Lokalt i Göteborg måste vi dock arbeta för att undvika nöd. Kommunen skulle kunna medverka till att anvisa platser där de kan övernatta, tex genom förslaget om att tillfälligt ställa upp boenden på kyrkans område och ta hjälp av frivilligorganisationer. Bostäder kan däremot inte anvisas, eftersom de inte bor i kommunen.

Vi glömmer ofta att trygghet kan skapas av oss alla och därför har Vägvalet föreslagit att vi inför Huskurage i Göteborg som syftar till att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.