Metros artikel byggde på en lögn

I Metros göteborgsupplaga kunde vi den 28 augusti läsa en artikel med rubriken “Svag majoritet mot skatten”.

I artikeln, signerad journalisten Peter Löwendahl, stod det: “Enligt beräkningar är det idag endast en svag majoritet emot trängselskatten“.

Eftersom jag inte kände igen dessa uppgifter, blev jag nyfiken på varifrån uppgiften härstammade.

Den senaste undersökning om attityderna till trängselskatt som fanns var den här som kom tidigare i år från samma institut som Metro hade kontaktat och refererade till i artikeln (SOM-institutet)

Enligt denna kan man tydligt (på sidan 16) avläsa att 61% av de boende i “Göteborgsregionen” anser trängselskatt är “dåligt” och endast 19% anser att det är “bra”. Det kändes konstigt att attityderna skulle ha förändrats så väldigt mycket på så kort tid som Metro påstod.

Därför kontaktade jag Peter Löwendahl och frågade varifrån hans uppgifter hade kommit. Ett par dagar senare fick jag följande svar:

“Uppgifterna kommer från den forskare jag citerar i texten, Andreas Nilsson. Exakt vad han och hans kollegor i gruppen från bland annat SOM-institutet, som tittat på just stödet för trängselskatten (i forskningsprojektet “Acceptansen för miljöpolitiska styrmedel”),  sa stannar som alltid hos mig, men vi landade gemensamt på redaktionen i denna tolkning.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.”

Jag skrev då tillbaka att jag inte förstod varför det skulle vara hemligt vad en forskare exakt hade sagt. Svaret från Löwendahl antyder att redaktionen helt i onödan suttit och “omtolkat” vad Andreas Nilsson egentligen hade sagt. Jag beslutade mig därför också för att själv kontakta Andreas Nilsson och fråga vad han hade för nya siffror om attityderna till trängselskatt och vad han egentligen hade sagt till Metro. Jag fick direkt följande svar via mejl:

Allt jag har sagt är att det finns en majoritet mot trängselskatten. Jag har varken sagt att den är svag eller stark. Jag har för tillfället inga nya siffror men vi kommer troligen att ha det under hösten. Återkom gärna om du undrar över någonting annat. Vänligen Andreas”

Andreas Nilsson dementerar därmed Löwendahls påstående. Rubriken på artikeln “Svag majoritet emot skatten” faller platt. Hela argumentationen i artikeln går ut på att visa att förespråkarna av trängselskatt egentligen är fler än man tidigare vetat om. Men stödet för detta påstående är obefintligt. Åtminstone hos den källa som Löwendahl pekat ut.

Någon dag senare fick jag nytt svar från Peter Löwendahl på Metro:

“Vad gäller vad Andreas Nilsson har sagt till oss så handlar det helt enkelt om vårt källskydd. Vi kan inte och ska inte berätta för dig, eller för någon annan, vad våra källor har sagt till oss. Och att vi tolkar vad han sagt? Naturligtvis. Det är det vi gör. Vi lyssnar, vi tolkar, vi skriver. Även Kia Andreasson har blivit tolkad i samma artikel. “Kia Andreasson (MP), kommunalråd, är beklämd.”

Till sist kan jag för en gångs skull rekommendera dagens GP, där bekräftas allt vi skrev”

Återigen ger Peter Löwendahl ett förvirrat svar. Är det inte stor skillnad mellan att “(fel)tolka” vad en person sagt och vilken sinnesstämning en person har?

Han verkar inte heller veta vad “källskydd” innebär. I själva verket har han redan brutit mot just källskyddet när han lämnat ut namnet till mig på den som påstods ha sagt en viss sak! Källskydd handlar inte alls om något slags “citatskydd”. Löwendahl använder sig därmed felaktigt av en lag för skydda sig själv, inte uppgiftslämnaren.

För det andra står det klart och tydligt i GP-artikeln han länkar till att:

“Motståndet mot trängselskatten håller i sig. Forskare vid Göteborgs universitet har i telefonintervjuer frågat 500 göteborgare om de är för eller emot. 55 procent svarar att de är emot, och lite mer än var tredje, 35 procent, är för en ny skatt.”

Och lite längre ner:

“Resultatet är i stort sett detsamma som i en GP-Sifo för nästan exakt två år sedan.”

Detta är alltså den undersökning som Andreas Nilsson deltagit i.

Ändå anser Peter Löwendahl att han fortfarande har stöd för tesen att det är en svag majoritet emot trängselskatten! 55% mot 35% är en mycket kraftig majoritet. Som jämförelse kan man ta resultatet i folkomröstningen om Euron 2003. Resultatet i den blev 55,9% mot 42% och det resultatet ansågs också vara en kraftig majoritet.

De två övriga undersökningarna som nämns i GP-artikeln har inte ett slumpvis urval svarat på, så resultaten i dessa kan man inte ta alltför allvarligt på, vilket också poängteras i artikeln.

Det finns förstås många som är positiva till trängselskatten, precis som det står i artikeln. Men det är inte det som detta handlar om.

Jag kontaktade Metros chefredaktör Mona Johansson, och frågade om hon stod för denna typ av journalistik som går ut på att medvetet försöka påvisa något som man inte har belägg för. Jag efterlyste också en rättelse i tidningen. Efter 7 veckor har Mona Johansson inte hört av sig.

Håkan Andersson
Vägvalet

 

Lägg till en kommentar

  • Men Metro hade väl rätt? Eller?

    Det är ju en övertygande majoritet av väljarna som är emot den, men pga att alla etablerade partier är för skatten så finns det bara en relativt svag politisk opposition i de beslutande organen…

    Så Metro kan nog slå sig för bröstet och säga att de inte alls ljög.

    Sedan är det just denna typ av journalistik som gör att jag inte läser Metro och inte heller läser Aftonbladet…

    Men efter nästa val, då kan nog inte ens Metro hävda att oppositionen mot trängselskatten är svag…