Mindre inflytande för att påverka trängselskatten

Det har stormat rejält kring vårt val att diskutera en eventuell valteknisk samverkan med SD. Valteknisk samverkan innebär endast att man tillfälligt slår ihop sina mandat för att nå poster inom kommunen. Det är inget politiskt samarbete. Vägvalet delar inte på något sätt SD:s politik över huvudtaget. Men det svenska valsystemet fungerar på detta sätt och är en del av den demokratiska processen.

Valteknisk samverkan är något som alla partier gör och det bästa exemplet är att KD har fått en kommunalrådsplats trots bara 2 mandat i Kommunfullmäktige och den utsedde personen är inte ens är invald i Kommunfullmäktige. Vägvalet fick 5 mandat och står nu utan kommunalrådsplats, vilket är den tunga posten för att kunna påverka trängselskatten.

Att hålla SD utanför alla diskussioner och inflytande hjälper inte för att bromsa deras framfart och är alla partiers ansvar. Det är de etablerade partierna som är orsaken till SD:s framfart och hade det inte varit för Vägvalet så hade SD kanske haft fler mandat i Göteborg. Att inte ta debatten med dem och stoppa huvudet i sanden är inte rätt väg och kommer att resultera i att SD blir större. SD driver en martyrpolitik som går ut på att vinna sympatier av allmänheten. Detta är inte att förringa. Man kan inte blunda och hoppas att det “onda” försvinner med tiden, det är fruktansvärt naivt.

Kia Andreasson (MP) skriver i sin blogg:

Om de samverkar kan resultatet bli att Vägvalet får ett kommunalråd och Sverigedemokraterna en politisk sekreterare. Dessutom kommer Sverigedemokraterna att erhålla ledamöter i stadsdelsnämnderna. Om så sker är det Vägvalet som får stå upp och förklara för sina väljare samt ta ansvaret för sitt handlande. Det känns bra att S, MP och V har majoritet och inte påverkas av den oklara situationen.

Vad är det för inställning? Vadå, det känns bra att slippa ta ansvar för något som de själva har drivit fram genom tafatt politik? Här kan man prata om att gömma sig för de svåra frågorna precis som med trängselskatten.

Vi krävde i vår diskussion med SD att Vägvalet får kommunalrådsplatsen och de 3 sekreterare som utfaller med posten. SD valde istället att avstå och detta kan tolkas på flera sätt. Vägvalet har synat SD:s politik. De driver en martyrpolitik och är inte ett dugg intresserade av att ta arbetsbelastade poster i nämnder. SD väljer istället att vara ett parti som kan snyfta till sig röster genom att de är så utsatta.

Vägvalet kommer nu att med all kraft som finns att agera i trängselskattefrågan via Kommunfullmäktige vilket kommer att bli ett slitsamt arbete för de förtroendevalda men vi tar vårt ansvar gentemot de som röstat på oss. Vi har redan börjat gräva och ifrågasätta vissa delar av det nya trängselskatteförslaget som kommit i skymundan av osäkerheten efter valet om hur platserna i kommunen ska fördelas.

Vägvalet
Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Tom Heyman

Lägg till en kommentar