Missförstånd och billiga insinuationer från Miljöpartiet

Idag replikerade Miljöpartiets Ulf Kamne och Elisabeth Undén på Vägvalets debattartikel om Göteborgs stadsutveckling från i fredags. Deras svar och tyvärr en blandning av (medvetna?) missförstånd och mindre trevliga insinuationer. De skriver:

Helt tydligt har [Vägvalet] inga problem med att önska sig ett Göteborg utan nya invånare. Stoppad invandring känns igen från andra partier, men vilka av de som flyttar hit från andra delar av Sverige eller som föds här är inte välkomna?

Nej, kära Miljöpartiet, vi i Vägvalet är varken emot att Göteborg växer i antal invånare eller att personer från andra delar av Sverige flyttar hit. Vi är inte de “kommunrasister” som ni försöker få det till. Ert försök att koppla ihop oss med Sverigedemokraterna är rätt osmakligt och billigt. Det Vägvalet säger är att det inte är något självändamål för Göteborg att växa om man inte samtidigt kan göra något bra av det. Den styrande rödgröna majoriteten har bara en plan för hur många fler människor som ska bo i Göteborg i framtiden (det är skatteunderlaget man vill åt), men var de ska arbeta, hur de ska ta sig till sina arbeten och hur kollektivtrafiken inne i Göteborg ska mäkta med denna utmaning finns det få förklaringar till.

En sak har Miljöpartiet dock fattat rätt i dagens debattartikel i GP: “Namninsamlingen gäller trängselskatten.” Vi får se detta som ett framsteg för Miljöpartiet, vars lokala toppnamn Kia Andreasson gång på gång hävdat att det inte går att bryta ut den enskilda frågan om trängselskatten och bara folkomrösta den. Rimligtvis kommer därmed Miljöpartiet att arbeta för att frågan i folkomröstningen ställs om det som de nu själva insett namninsamlingen handlade om, dvs trängselskatt Ja/Nej.

Förhoppningsvis har MP nu alltså förstått att Andreasson hela tiden haft fel i sitt påstående, men konsekvensen av ett eventuellt Nej i en folkomröstning har inte riktigt sjunkit in hos MP eftersom de skriver: “Om [trängselskatten] tas bort måste satsningarna betalas på annat sätt och den nödvändiga övergången till mer kollektivtrafik skapas med andra medel. Det kommer ett bli tufft och dubbelt så dyrt, så vi säger ja till trängselskatt!

Eftersom cirka 25 % av intäkterna från trängselskatt försvinner i ren administration är det direkt osant att påstå att det skulle bli dubbelt så dyrt för medborgarna att finansiera “satsningarna” på annat sätt. Skulle man till exempel höja regionskatten i stället sparas kanske 7 miljarder av våra gemensamma pengar under 25 år – pengar som invånarna kanske delvis skulle lägga på att främja miljön? Men för Miljöpartiet verkar våra skattepengar vara en outsinlig källa som man bara vrider om kranen för att få mer. Men när brunnen sinat spelar det ingen roll hur mycket man än vrider.

Dessutom är det inte hugget i sten efter ett folkomröstnings-nej att nu gällande paket förblir oförändrat. Det kan både komma att krympas och omprioriteras efter den nya verklighet som då uppstår. Efter en folkomröstning kan det därför åter bli aktuellt för MP att revidera sina ståndpunkter. Bättre sent än aldrig.

Vidare resonerar MP om hur ett växande Göteborg gynnar både kärlek och nedlagda jordbruksbygder. Försvinner jobben på landsbygden är det bara att flytta till stan och i stället syssla med “stadsnära odling“, något som Miljöpartiet anser vara viktigt. Men vem ska hålla landskapet öppet i Miljöpartiets Sverige om före detta bonde söker fru i storstaden? Kamne och Undén hyllar ökad urbanisering som något oundvikligt och eftersträvansvärt ur alla synvinklar. Det är inte att undra på varför partiet har sitt svagaste stöd på just landsbygden som man inte tycks bry sig särskilt mycket om. Men “Flytta till stan och bli miljöpartist” kanske är en gångbar paroll?

Till sist slår MP tillbaka och försvarar Västlänken som lösningen på “att bygga ut kapaciteten för kollektivtrafik“. Att den inte hjälper ett dugg för de mer akuta behoven som fler älvförbindelser eller snabbare och bättre kollektivtrafik inom Göteborg får Miljöpartiets inställning att likna strutspolitik.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Tack för ett mycket bra svar på Miljöpartiets replik. Jag reagerade också på Ulf Kamnes och Elisabeth Undéns märkliga försök att koppla ihop Vägvalets debattartikel med stoppad invandring och Sverigedemokraterna. Fult gjort. Det är tydligt att ändamålen helgar medlen för Miljöpartiet.

 • Tack vare era frågor om finansieringen upptäcker jag att GP tagit bort några ord ur vår text. I det som skickades in står det “dubbelt så dyrt för göteborgarna” och i GP bara “dubbelt så dyrt”. Jag ska påpeka det för GP i morgon och be dem rätta. Tack för att ni uppmärksammade oss på det.

  Men det var ju bra att få klarlagt att ni gärna ser fler göteborgare. Det var lite svårt att läsa ut det ur det som Tom och Theo skrev. Men då återstår frågan, hur ska västsvenskarna som idag pendlar till jobbet med bil resa? Det är kärnfrågan och där har ni, vad jag uppfattat bara förslaget att bygga “Götaleden”. Tyvärr kommer det troligen innebära ökad biltrafik.

  När det gäller miljöpartiets syn på landsbygden skrev vi inget om det och era åsikter om det lämnar jag därhän liksom era funderingar på framtida ställningstaganden från miljöpartiet.

  Vänliga hälsningar
  Ulf Kamne

  • Ulf Kamne: Välkommen till bloggen!

   Theo och Tom skrev just följande i den ursprungliga debattartikeln: “Stadsutveckling är ingen Olympiad. Sveriges tre storstadsområden tävlar inte om någon förstaplats på prispallen, befolkningstillväxt är inget självändamål.” Alltså en ganska snarlik formulering som den jag använde. De förklarade också varför det är naturligt att både Stockholm och Malmö växer mer än Göteborg. Ingenstans stod det att Vägvalet inte ville att Göteborg ska växa.

   Angående frågan om hur västsvenskarna som idag pendlar till jobbet med bil ska resa: Du har felaktigt uppfattat att Vägvalet bara har föreslagit den halva ringleden med bil (Götaleden), du har tydligen glömt bort förlaget om Västlänk 2021 (eller pendeltågsslingan) som ditt parti röstade mot att utreda i kommunfullmäktige. Den kan du läsa mer om här. Den kostar betydligt mindre än Västlänken, har kortare byggtid och är ett avsevärt mindre riskprojekt.

   Angående de missade orden i GP: Ni hade alltså tänkt skrämmas med att finansieringen skulle bli dubbelt så dyr för göteborgarna att betala om trängselskatten föll bort. Vad finns det för relevans i ett sådant påstående? Som du ser av mitt exempel i blogginlägget, skulle man då t.ex. kunna höja landstingsskatten för att sprida ut finansieringen av pendeltågstunneln till Haga “mer rättvist”.

 • @Ulf Kamne Vi har skrivit otaliga debattartiklar som inte ändrats hur som helst av GP. Ni kanske har missat att korrläsa vad ni skrivit?

  Ni framstår väldigt oseriösa genom att komma med argumentet om att vi skulle vara främlingsfientliga. Det har ni själva skrivit och du vill gärna vifta bort det. Var någonstans i vår debattartikel har vi skrivit att “ingen” är välkommen?

  Som jag skrev till dig på Twitter så är jag 2:a generationens invandrare, uppvuxen i Angered och har levt hela mitt liv i Göteborg. Er insinuation är bara ett tecken på att ni inte har några vettiga argument kvar. Det är då man börjar smutskasta sina motståndare. Tyvärr tror jag att ni förlorar på det då de flesta ser detta. Göteborg är en segregerad stad med olika människor och ert sätt att formulera er hjälper inte att klippa barriärerna som till råga på allt uppstått under er rödgröna ledning. Du kanske skulle fundera på varför någon med min bakgrund valde att starta ett parti istället för att gå med ett av de etablerade.

  Du bör också revidera dina kunskaper om vad vi föreslagit genom åren istället för att räkna upp ett exempel. Även om du inte gillar våra förslag så har vi lämnat flera som en pendeltågsslinga, alternativt paket och ringled. Det är bara att läsa på igen på https://vagvaletgbg.se/budget-2014

  Och det du bör fundera på mest är att du själv går emot ditt partiprogram som är tillväxtkritiskt och för folkomröstningar. Är du kanske med i fel parti? Vad har egentligen dina väljare röstat på?

 • En MYCKET BILLIG retorik med typiska “Guil-By-Association” där man försöker koppla samman VägValet med Sverigedemokraternas motstånd till invandring..

  Tydligen börjar argumenten för en tågtunnel till Haga att sina ordentligt!

  Men planerna på att öka Göteborgs kommun folkmängd med 300 000 och hela Storgöteborg med totalt 600 000 gör att vi måste “tömma” hela Västra Götaland. Denna folkökning skall också ske på bara 15 år.

  På det galna 60-talet hade man ideer om att öka Göteborgs folkmängd med 150 000 invånare på 30 år. Ideer som valika vansinniga då som nu och dessa ideer blir INTE bättre bara för att de framförs 40 år senare av några som kallar sig för Miljö”partister!

 • Ser inte riktigt problemet med att i enskilda frågor associeras med SD även om ni inte delar deras politik för övrigt. Att inse att massinvadring från tredjevärlden inte leder till ökade intäkter utan enorma kostnader och att trafiken inte kommer öka alls på samma sätt som om staden växer naturligt via inflyttning är fakta. MP är inget miljöparti utan ett extremistiskt ”öppnagränser” parti.

  Befolkningsökningsekvationen går inte ihop.

 • ”den nödvändiga övergången till mer kollektivtrafik skapas med andra medel.”, säger vem?

  Jo Ecotalibanen som är pigg på att spendera andra pengar på vad de inte vill ha. Om alla vill åka bil så skall staten/kommunen se till att vägarna finns, inte hindra sina uppdragsgivare att göra sina egna val. I verkligheten kommer alltid både bil och kollektivtrafik behövas.

 • Det var ett fruktansvärt fult försök till svartmålning som Ulf och Elisabeth visar prov på i sin replik. Just när man trodde att man inte kunde tappa mer respekt för miljöpartiet, dyker det upp en vattenmelon eller två och spyr ut något som får mig att tycka ännu mer illa om dem. Imponerande.

 • I GP finns det nu ett inlägg av Gabriel Lindh och Jan Lenander som hänvisar till att Vägvalet saknar visioner.

  Min uppfattning är att det snarare är de som fokuserar på Centrum som saknar helhetsbild över vad som är vettigast och mest kostnadseffektivt för hela kommunen och hela regionen.

  Genom att koncentrera all trafik genom centrum får man dessutom en lösning som är väldigt känslig för störningar. Ett lokalt strömavbrott i Centrum kan stoppa närapå all kollektivtrafik.

 • Idag kom ännu en insändare med förespråkare för Västlänken; https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1874335-okat-valstand-forutsatter-fler-invanare

  Men fortfarande missar man målet att Göteborg faktiskt består till 1/3 av Hisingen, och att Västlänken är något som bara underlättar för ett fåtal samtidigt som den är en halvmesyr som dessutom innebär en omväg för många. Tillkommer också att det är på Hisingen som den stora tillväxten sker. I själva centrum finns det inte mycket utrymme att växa på om man inte först river. Men målet kanske är att riva dagens Haga och bygga höghus där?

  En sak som oroar mig en del är geologin i området. Ett tag hade man stängt av den yta som finns vid A Odhners gata i Högsbo vid Återvinningscentralen för att det fanns rasrisk från berget. Tittar man på den berggrund som kommer i dagen på olika ställen i Göteborg ser man att kvaliteten är varierande, vilket gör att risken för ett nytt Hallandsås-projekt känns som ganska stor. Kan bli “intressant” om Hagakyrkan eller Universitetet dräller ner i tunneln.

 • Hela repliken från Jan Lenander och Gabriel Lindh handlar om att de anser att Vägvalet låtsas som att de, Jan Lenander och Gabriel Lindh, är okunniga. Därefter inkompetensförklarar Jan Lenander Riksrevisionen på twitter genom att skriva att “det borde vara uppenbart att ett gäng revisiorer inte kan bedöma lönsamhet hos trafikinvesteringar”. Jag har svårt för att ta Jan Lenander på allvar.

  Det som däremot är allvarligt är att Miljöpartiet, genom Ulf Kamne och Elisabeth Undén, tar så lättvindigt på frågan om invandringsfientlighet att de använder den som ett billigt slagträ för att misskreditera en politisk motståndare. Viktigare än så är tydligen inte frågan för dem. Ett riktigt lågvattenmärke.

 • Susanna, Riksrevisionen har inte bedömt Västlänkens lönsamhet. Vilket är ett tecken om något om att de inte heller kan göra det. Vad Riksrevisionen gjorde var att ta Banverkets egna uppgifter om Västlänkens lönsamhet och vad Banverkets efterföljare Trafikverket anser om Västlänkens lönsamhet idag borde vara väl känt.

  Något Riksrevisionen gjorde var dock att genomföra alternativa trafiksimuleringar som de menar visar på behov av ytterligare satsningar på omkringliggande järnvägssträckor för att uppnå den kapacitet som de säger att Banverket räknade med i sina analyser. Denna kritik har delvis tillbakavisats och huruvida Riksrevisionen kan utföra sådana simuleringar på ett korrekt sätt är dessutom oklart.

  Det Banverket gjorde då, 2006, var dock inte oegentligt. Man utgick från lågtidsplanerna för järnvägsnätet och hur systmet då skulle se ut vid färdigställandet av tunneln. Bland annat bedrevs planeringsarbete för fyrspår Floda-Aspen och dubbelspår Göteborg-Trollhättan och man räknade med att båda skulle vara byggda och färdiga vid öppnandet. Trafiksituationen på det öveiga nätet vid denna tänkta tidpunkt för trafikstarten som då låg betydligt tidigare än 2026, beräknades inte heller en viadukt i Olskroken nödvändig. Trafikökningen har varit större än man då tänkte sig.

  Att tiden gått och satsningar man räknat med uteblivit har givetvis gjort de samhällsekonomiska beräkningarna obsoleta. Man har ju dessutom gjort om beräkningarna för att täcka in dessa förändringar nu i år. Det största problemet som Riksrevisionen påpekade och som fortfarande gäller är att dessa uppenbara brister inte påpekats i politikernas underlag för beslutet om byggande 2009. Vilket gjort att beslutet potentiellt om byggande potentiellt tagits på felaktiga grunder. För redan då borde felaktigheterna i de samhällsekonomiska beräkningarna varit kända för Banverket.