Missnöje inom Socialdemokraterna

Det visar sig nu mer och mer att det finns missnöje med beslutet inom Socialdemokraterna, men partipiskan håller alla medlemmar i disciplin.

Christer Westberg (S) ordförande i Backa SDN säger följande i lokaltidningen Backa/Kärra:

“Förslaget är orättvist och att det går fortfarande att påverka, det är inte hugget i sten.”

Men om det går att påverka beslutet, varför råder det ingen debatt?

Pierre Hallberg var tidigare medlem i Socialdemokraterna, men har nu lämnat för att bli medlem i Vägvalet. Han säger:

“För den lokala delen så har vi en Socialdemokratisk styrelse i Göteborg som helt saknar självkritik, demokratiska värderingar samt saknar fullständig kompetens för att se till kommuninvånarnas bästa. Man är flata när det gäller att bevaka pågående projekt, att följa upp desamma och man underlåter sig att ställa människor som utnyttjar kommuninvånarnas pengar till svars.”

Vidare säger Pierre Hallberg: 

“Jag har haft en dialog med kommunstyrelsen, som idag utmynnat i en monolog. Så mycket för öppenhet i partiet. Man skall inte kritisera ledningen, ej ens internt. Personligen skulle jag uppskatta om någon hyste tvivel kring projekt som Västlänken, Gamla Ullevi och Götatunneln. Projekt som blivit rejält fördyrade, samt ett som man inte har en aning om vad den kommer att kosta. Minsta ifrågasättande, så locket på. Och så är det inom hela (S) inom Göteborg.”

Avslutningsvis säger Pierre Hallberg:

“Jag kommer troligtvis komma tillbaka till Socialdemokratin, men med den besättning som besitter ledande poster, både lokalt och nationellt, är det inte något jag strävar efter.”

Vi välkomnar Pierre Hallberg och hoppas att detta ger lite inspiration för de som inte vågar yttra sina åsikter inom de etablerade partierna.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Undrar om Pierre Hallberg har läst pressmeddelandet från Carl Ek(f.d. sjukvårdspartist). Han stod som nummer två på Vägvalets lista till fullmäktige. Han lämnar sjukvårdspartiet i protest mot deras “utveckling i en alltför tydlig högerriktning, vilken är omöjlig för honom som vänsterliberal”. Han är också kritisk mot att Vägvalet “ställt sig till höger på den poltiska skalan”. Undrar om Vägvalets ev. väljare känner till att röst på dem inte bara handlar om nej till trängselskatt utan även en röst på alliansen? Carls avhopp från Vägvalets lista förklaras på deras hemsida med att han pga ändrade personliga förhållanden valt att avsäga sin plats. Finst sätt att beskriva ett avhopp.

 • Eva: I mitten av maj kallade respektive styrelser till ett möte med Carl Ek, då det framkommit oredovisade uppgifter om att han hade skulder hos kronofogden. Carl Ek valde då istället att avgå och lämna partierna. Carl Eks påstående om att anledningen till hans avhopp handlar om högerriktning inom partierna är helt oriktig. Vägvalet står helt fria från höger- och vänsterblocken och de frågor som Vägvalet driver är att stoppa trängselskatten i Göteborg, krav på folkomröstning och slopa Västlänken.

 • Eva tycker alltså att krav på en folkomröstning, slopande av trängselskatten och Västlänken är högerfrågor! Märkligt! Ännu konstigare är att du tidigare kritiserat oss för att vara ett enfrågeparti. Hur skall du ha det?

  Kommer det någonsin svar på mina frågor, Eva?

 • Jag kan bara hänvisa till det pressmeddelande jag läst. Huruvida det är osant eller inte får Carl Ek stå för.

 • Håkan: Det är inte jag som påstår att trängselskatt är högerfrågor. Jag citerar ett pressmeddelande från Carl Ek. Var ni står på höger/vänsterskalan har jag ingen aning om eftersom ni ännu inte ens antytt var ni står i andra frågor.

 • Eva: Trots det var du väldigt villig att sprida påståendet vidare och det är inte svårt att förstå varför. Vi går bara till val på dessa frågor, alltså är Vägvalet varken höger eller vänster.

  Hur gick det med frågorna jag ställde, Eva?

 • Eva: Om du sett notisen med pressmeddelandet så är det ju anmärkningsvärt att du missat den stora artikeln i GP någon vecka innan där man tog upp Carl Eks skulder till kronofogden.

  Sedan förstår jag inte varför du pratar om höger/vänster-skalor när blocken är överens angående trängselskatten.

 • Theo: Jag läste artikeln om politikers skulder till kronofogden, vad har det med saken att göra? I pressmeddelandet anger inte Carl det som skäl,förståeligt i och för sig, utan just att han inte gillar “högervridningen” i de partier han skulle representerat. Jag tycker att höger/vänster är väldigt relevant i just detta inlägg, som handlar om en socialdemokrat som bytt parti(om än tillfälligt)
  Håkan: Jag tycker att jag besvarat dina frågor ett antal gånger redan,därav tänker jag inte svara en gång till.

 • Eva: Du har lätt att påstå saker och avkräva svar av andra, men när det gäller dina egna svar är det betydligt klenare. Här är frågorna (igen) som du inte besvarat tidigare:

  a) Är befintliga orättvisor någon ursäkt för att instifta nya?
  b) Vilka orättvisor är mer slumpmässiga än trängselskatten?

  Ställer du fler frågor kanske jag också ska ta och hävda att du redan fått svar? Trodde i min enfald att du var intresserad att diskutera?

 • Håkan: Det jag svarat ett antal gånger tidigare är att jag inte tycker att den här frågan är speciellt viktig i förhållande till allt annat som den nuvarande regeringen ställt till(och kommer att fortsätta ställa till om de blir omvalda).
  Svar på dina frågor:
  a) Kort svar på den konkreta frågan: Nej.
  b) Jag förstår ärligt talat inte frågan. Om du med slumpmässig menar beroende på var du bor i förhållande till stationerna så är svaret självfallet nej. Om du med slumpmässig menar om du haft möjlighet till en bra uppväxt, tvingats hit som flykting med traumatiska upplevelser i bagaget etc. så är svaret ja.

 • Eva: Fråga b) syftade på just det faktum (som du nämnde) att var man jobbar, bor och överhuvudtaget reser fram och tillbaka mellan är inte något man planerat utifrån en framtida trängselskatt. Folk drabbas helt enkelt väldigt olika. Det är orättvist. Det är en ny orättvisa.

  Socialdemokrater brukar ju argumentera för att minska orättvisor i samhället, men här har ditt parti röstat för att införa en ny sådan! Och eftersom du uttalat inte tycker att befintliga orättvisor är någon ursäkt att införa nya orättvisor, borde du därmed också vara kritisk till trängselskatten. De orättvisor du anser regeringen bär ansvaret för har helt enkelt inget med frågan om trängselskattens orättvisa att göra. Du kan däremot förstås anse att de orättvisor som regeringen skapar är mycket viktigare än trängselskattens, men det är en helt annan sak. Och då kan man som jag sagt tidigare rösta på ett annat parti. Innan Vägvalet dök upp fanns det bara (SD) att rösta på som alternativt om man ville stoppa trängselskatten. Kanske inte så optimalt, eller hur?

 • Det blev ett konstigt svar på fråga b) ser jag nu. Nytt försök: Ja, det kan bli orättvist, slumpmässigt vet jag inte om jag håller med om, beroende på vilken sida av staden, var’t du jobbar osv. med trängselskattsuttagen.
  Det finns, som jag skrev i mitt förra svar, stora slumpmässiga orättvisor, beroende på t.ex. var du är född, under vilka sociala och ekonomiska villkor du är uppväxt, om du blivit svårt sjuk, etc.

 • Jag tycker också att det bästa vore att slippa införa trängselskatt. Detta har jag framfört ett antal gånger tidigare. Dock kan jag tänka mig att acceptera den som en finansieringsform i det läge vi nu befinner oss i.

 • Om jag skulle försöka förtydliga/omformulera min fråga: Vilket annat politiskt beslut har lett till att bara vissa helt slumpmässigt får en skattehöjning med över 13000:- per år medan andra klarar sig undan utan att betala ett öre?

  När det gäller trängselskatten finns det inget samband mellan hur mycket man tjänar, inget absolut samband mellan hur lång sträcka man kör bil, inget koppling till hur mycket man förstör miljön, hur stor bil man kör m.m.

  Andra skatter (inkomstskatten, bensinskatt, kommunalskatten, moms, fastighetsavgift, trafikskatt) ökar/minskar mera “naturligt” beroende på vad du själv gör/tjänar. Tjänar du mer får du betala mer i statlig och kommunal skatt, åker du bil längre sträckor betalar du mer bensinskatt, kör du större bil betalar du högre trafikskatt, handlar du fler och dyrare varor får du betala mer i moms. Äger du ett hus får du betala fastighetsavgift, äger du inte något hus betalar du inte det.

  Men så fungerar inte trängselskatten. En får betala, en annan slipper undan – trots att de båda åker bil.

  Jag kan i alla fall inte komma på någon skatt eller annat politiskt beslut som drabbar folk så olika ekonomiskt helt oberoende av vad deras egna omständigheter är. Kan du, Eva?

 • Eva: Du skriver att du läst artikeln om politikernas skulder till kronofogden men det verkar inte som att du läst artikeln där Carl Ek erkänner detta.
  Om du läst mitt inlägg om hur vi hanterade situationen och läser det jag skriver så har avhoppet inte att göra med någon högervridning överhuvudtaget. Det som uttalas av Carl Ek stämmer helt enkelt inte. Med tanke på att vi hanterade situationen i maj innan tidningarna skrev om det torde ju visa på att notisen inte är sanningsenlig.

 • Theo: Även om Carl Ek hoppade av pga skulder hos kronofogden så har han ändå uttryckt att han är kritisk mot att ni och sjukvårdspartiet ställt er till höger på den politiska skalan. Den känslan har jag också fått, inte minst med tanke på hur många kritiska inlägg det är mot Annelie Hulthén kontra Jan Hallberg. Jag vet att hon är ks ordförande i Göteborg, men Jan Hallberg har en annan viktig post, ordförande i GR. Kritik mot övriga partiers företrädare finns inte alls.
  Håkan: Jag förstår fortfarande inte var’t du vill komma.

 • Eva: Vad är det du inte förstår i min fråga och mitt resonemang?

  Min poäng är att det finns ingen annan skatt eller något annat politiskt beslut som slår så slumpmässigt olika mot människor. Håller du med?

  Angående dina tröttsamma påståenden/insinuationer om att Vägvalet skulle vara “högervridet”: Vi sitter inte och räknar antalet blogginlägg där vi nämner Hulthén och Hallberg. Om du gör det och försöker dra någon slutsats av det, ja det är nog snarast ett problem som ligger hos dig själv. Vi har ett flertal gånger kritiserat Hallbergs blogginlägg på gt.se när han kommenterat trängselskatt eller frågor som rör infrastruktur. Hulthén skriver nästan aldrig om dessa saker (man kan ju undra varför?), så där har hon faktiskt kommit lindrigare undan i vår blogg. Du försöker förtvivlat få fram en poäng på något som inte existerar.

  Jag får väl inget svar, men berätta gärna istället hur de frågor vi driver ens skulle kunna vara högervridna? Eller för den delen vänstervridna?

  Och vi har dessutom kritiserat (V), (MP), (C) och (FP) (vad jag minns) både på lokal och riksnivå och vi kommer att fortsätta kritisera alla som med klena argument förordar trängselskatt, oavsett partifärg.

 • Eva: Du är inte seriös i din diskussion i det du påstår p.g.a. en persons uttalande som för den delen saknar total trovärdighet. Jag kan bara se att Vägvalet utgör ett hot mot din politiska bakgrund och nu famlar du runt med löjliga argument om att vi kritiserar det ena blocket mer än det andra.

  Förklara istället Anneli Hulthéns citat om att komma tillbaka med ett seriöst svar om varför folkomröstningen avslogs. Tomma ord som vanligt.

  Förklara istället varför en Socialdemokrat väljer att hoppa av. Det undviker du och börjar kasta osmakliga vridna argument.

  Förklara varför politikerna missat att kommunerna kommer att förlora skattepengar på trängselskatten.

  Var är demokratin i att några få personer ska bestämma och utöva uppfostringspolitik?

 • Eva: Det är väl inte så konstigt att (s) med Hultén i spetsen får mest kritik (om det nu är så). Det var ju de som bröt sitt löfte till medborgarna och sådant kommer man inte undan med. Löftesbrott väcker vrede.

 • Theo: Vägvalet är inte ett hot mot min politiska bakgrund. Jag har tvärtemot tidigare sagt att jag tycker det är bra att ni engagerar er, även om jag inte delar er åsikt. Huruvida jag är seriös eller ej får stå för dig. Jag kan bara konstatera att den person som “för den delen saknar total trovärdighet” för två månader sedan var andra namn på er kommunfullmäktigelista. Ibland går det fort i politiken. Om ni kommer in i fullmäktige så lär det visa sig ganska snabbt vilket block ni tillhör, om ni inte tänker avstå i alla frågor som inte gäller infrastruktur. Varför Anneli Hulthén säger som hon gör har jag ingen aning om.
  Varför en socialdemokrat väljer att hoppa av har du ju själv beskrivit ovan. Jag känner inte till Pierre Hallberg, så kan inte kommentera hans avhopp mer än så.
  “osmakliga vridna argument” Vad menar du? Ni har ett antal gånger kommenterat Anneli Hulthéns och Jan Hallbergs olika debattartiklar/utalanden på denna sidan och argumenterat för er sak utifrån det(och det skall ni självklart göra, skulle aldrig drömma om att kalla era argument för vare sig osmakliga eller vridna). Jag hittade Carl Eks pressmeddelande och har argumenterat utifrån det.
  “Förklara varför politikerna missat att kommunerna kommer att förlora skattepengar på trängselskatten.” Förstår inte påståendet riktigt ,menar du de som kommer att få höjda avdrag i sin deklaration och därmed betalar mindre kommunalskatt? Utan att veta så tror jag nog att politikerna är medvetna om detta och bedömer att nyttan med Marieholmstunnel, Västlänk och satsningar på kollektivtrafiken motiverar detta.
  “Var är demokratin i att några få personer ska bestämma och utöva uppfostringspolitik?” Uppfostringspolitik var ett nytt ord, jag antar att du menar den styrning man hoppas uppnå genom trängselskatterna?

 • Marie-Louise Bergström: Nej, det är inte konstigt att (s) får kritik men (m) har tidigare sagt sig vara helt emot trängselskatter och har också gått med på det här paketet. De har också fått kritik men inte lika ofta. Visst är det så att löftesbrott väcker vrede, dock bryts inte vallöften alls lika ofta som det framstår i debatten. Det har gjorts undersökningar på det som jag redovisat tidigare på denna sidan.

 • Håkan: Nej, jag håller inte med om att det inte finns andra politiska beslut som slår så slumpmässigt, även om jag inte kan komma på något konkret exempel just nu. Jag har ett antal gånger nu sagt att jag, trots att det slår orättvist, kan acceptera trängselskatter ändå, just för nyttan det här paketet gör.
  “Angående dina tröttsamma påståenden/insinuationer om att Vägvalet skulle vara ”högervridet”:” Det var er f.d. kommunfullmäktigekandidat Carl Eks pressmeddelande, där han skriver just det, som fick mig till att återigen skriva på er sida.
  “Jag får väl inget svar, men berätta gärna istället hur de frågor vi driver ens skulle kunna vara högervridna? Eller för den delen vänstervridna?” Nej, jag håller med dig om att just västlänk och trängselskatt inte är vare sig höger eller vänstervridna. Det är dock många andra frågor som hanteras av fullmäktige som är det. Om ni kommer in så lär ni behöva ta ställning till många frågor av mer ideologisk karaktär än infrastruktur, eller är det så att ni så fall tänker avstå?
  “Och vi har dessutom kritiserat (V), (MP), (C) och (FP) (vad jag minns) både på lokal och riksnivå och vi kommer att fortsätta kritisera alla som med klena argument förordar trängselskatt, oavsett partifärg.” Visst skall ni göra det och jag tar mig rätten att argumentera utifrån pressmeddelanden jag hittar.

 • Eva: Du påvisar igen att du är dåligt insatt i temat när du inte förstår påståendet om att kommunen förlorar pengar. Läs vår debattartikel så förstår du att politikerna i all hast missat att trängselskatten är avdragsgill och på så sätt tappar inte bara Göteborg utan även kranskommunerna kommunala skattemedel.

  Du kan välja att argumentera utifrån pressmeddelandet som du hittat men vi har också förklarat varför personen i fråga steg av. Du gör det osmakliga att istället för att läsa varför Pierre Hallberg hoppar av så kastar du argument omkring dig för att dölja debatten. Men till skillnad från dig så har vi en röd tråd igenom våra argument när politikerna uttalar sig och det är att vi håller oss till det som sägs inom infrastrukturen och trängselskatten.

  Du har från första början försökt styra undan den riktiga debatten genom att börja diskutera vilket block vi tillhör och hur vi ska hantera de andra frågorna. Om vi inte hade uppstått så hade det inte funnits alternativ att rösta på. Nu finns det alternativ för att rösta nej till trängselskatten, må så vara ett enfrågeparti. Men detta ökar den demokratiska andan. En mer städad protest får man leta efter.

 • Eva: OK, du håller inte med om min beskrivning, men kan inte komma på något konkret exempel just nu, vilket ju i sig är lite talande. Säg till om och när när du gör det, så kan vi diskutera det! Till dess står jag fast vid min ståndpunkt.

  Det är ju kul för dig att du kan “acceptera trängselskatter ändå”, men alla andra som har betydligt mycket mer att invända har inte något annat parti än Vägvalet och SD att vända sig till. Det är en tråkig utveckling när etablerade partier gaddar sig samman mot medborgarna för att med alla till buds stående medel driva igenom ett impopulärt beslut och bryta tidigare löften.

  “Det var er f.d. kommunfullmäktigekandidat som fick mig till att återigen skriva på er sida.”
  Jo, vi har förstått det. Och du har ändå fått mycket tydliga svar från både Theo och mig om detta. Ändå låtsas du påskina att det som stod i tidningen är det som gäller och lyfter fram det gång på gång som en sanning. Då blir det i längden tröttsamt och uppenbart att du inte är intresserad av våra svar. Det som påstås i notisen är helt enkelt inte sant.

  “Nej, jag håller med dig om att just västlänk och trängselskatt inte är vare sig höger eller vänstervridna.”
  Bra, då är vi ense om det. Och vi driver inga andra frågor. Alltså stämde inte det som du sa.

  “Det är dock många andra frågor som hanteras av fullmäktige som är det. Om ni kommer in så lär ni behöva ta ställning till många frågor av mer ideologisk karaktär än infrastruktur, eller är det så att ni så fall tänker avstå?”

  Vi tar inte ut något i förskott och för oss är det viktigaste att stoppa trängselskatten & Västlänken och få till stånd den folkomröstning som (S) utlovade.

  “Visst skall ni göra det och jag tar mig rätten att argumentera utifrån pressmeddelanden jag hittar.”

  Jag skrev att vi kritiserat (V), (MP), (C) och (FP) för att visa på att det du påstod om att Vägvalet är “högervridet” inte stämmer. Vi kritiserar alla som är för trängselskatt och Västlänken eller tycker det är OK att bryta löftet om folkomröstning. Oavsett partifärg. Detta var alltså ett svar på ditt påstående om att vi var “högervridna” genom att kritisera (S) oftare än (M) och hade ingenting med notisen i GP att göra.

  “dock bryts inte vallöften alls lika ofta som det framstår i debatten”

  Ännu en gång lyfter du fram det här, jag förstår inte varför?
  Skulle löftesbrottet från (S) vara mindre betydelsefullt om det är som du påstår? Förstår inte relevansen? Ett löftesbrott är väl ett löftesbrott?

 • Eva: “Utan att veta så tror jag nog att politikerna är medvetna om detta och bedömer att nyttan med Marieholmstunnel, Västlänk och satsningar på kollektivtrafiken motiverar detta.”

  Och vem får betala detta inkomstbortfall för kommunerna? Det finns väl bara ett sätt: Höjd kommunalskatt!

  Det borde väl vara rätt unikt att ett beslut i Göteborg höjer skatten i kranskommunerna? Jo, jag vet att det finns beslut i regionen också, men demokratin är helt tydligt satt ur spel. Medborgarna i Mölndal, Partille eller Ale har inte fått ta ställning till om de vill ha höjd kommunalskatt pga trängselskatten. Ja, inte heller väljarna i Göteborg, för den delen. Helt plötsligt får alla som betalar skatt i kommunerna betala för trängselskattens följdverkningar. Men samtidigt var det helt omöjligt att ta ut pengarna för infrastruktsatsningar på just kommunalskatten.

 • Theo: Dåligt insatt i ärendet är jag inte. Jag tolkar ditt svar som att jag tolkat din fråga korrekt. Jag försöker inte dölja debatten, varför skriver jag i så fall på denna sidan? Slutligen, återigen, jag har framfört ett antal gånger att det är bra att ni engagagerar er,inte minst ur demokratisk synvinkel. Det är bättre att de som tycker att trängselskatten är den absolut viktigaste frågan i kommunalvalet röstar på er än SD.
  Håkan:Det är olyckligt att Carl Ek går ut med felaktiga uppgifter i ett pressmeddelande, eller hur? Jag hade inte skrivit som jag gjort om jag vetat det, oriktiga pressmeddelanden är inte så vanliga så vitt jag vet.
  I övrigt avstår jag från att kommentera dina svar. Vi har missförstått varandras inlägg/frågor och det blir för tidsödande att reda ut det.

 • Eva: “Det är olyckligt att Carl Ek går ut med felaktiga uppgifter i ett pressmeddelande, eller hur?”

  Man kan aldrig ha kontroll över vad folk säger till massmedia, eller hur det tolkas eller citeras. Eller vad den som uttalar sig har för motiv för att säga en viss sak. Man ska nog alltid ta allt man läser med en nypa salt.

 • Bra att några socialdemokrater är emot trängselskatten.
  En undran – vem är Eva som skriver som om hon vore anställd av sossarna?