Motion: Fullfölj engagemanget i Ostindiefararen Götheborg

För ett par veckor sedan lämnade Vägvalet in en motion till Göteborgs kommunfullmäktige om att staden bör fullfölja engagemanget i Ostindiefararen Götheborg. Projektet, som drivs som en stiftelse, vilar för närvarande på skakig grund eftersom det saknas pengar till att driva verksamheten.

Göteborg stad var drivande när det gällde att genomföra bygget av skeppet och nu behövs aktiviteter för att fortsätta bevara och öka intresset för skeppet. Staden har därför ett fortsatt ansvar och kan inte bara överge skeppet.

Det stundar ett jubileumsår för Göteborg 2021 där vi anser att Ostindiefararen ska vara kvar i Göteborg för att visa på stadens historia men också visa på det engagemang som göteborgare kan åstadkomma tillsammans. Med resurser och rätt engagemang finns en framtid för skeppet i Göteborg.

Under tio år har skeppet gjort Göteborgs namn känt runt om i världen. Den uppmärksammade resan till Kina blev ett viktigt inslag i de svensk-kinesiska förbindelserna och ledde till ett statsbesök i Sverige något år senare. En ny resa till Kina fick ställas in 2014 på grund av uteblivna bidrag från sponsorer. Under 2015 genomfördes en begränsad resa till Vänern och Västeuropa. För 2016 finns ingen resa planerad. Nu har stiftelsen meddelat att skeppet är till försäljning.

Med bakgrund av ovanstående föreslår vi:

 • att staden fullföljer sitt engagemang för Ostindiefararen Götheborg
 • att stadsledningskontoret får till uppgift att se vilka möjligheter som finns till att finansiera skeppets framtid med inriktning på att skeppet finns kvar i Göteborg
 • att tillse så skeppet ingår i planen för jubileumsåret

Motionen kommer nu att beredas och beslut väntar på ett kommande möte för kommunfullmäktige.

Lägg till en kommentar

 • Bra!
  Om man hoppar av nu är ALLA pengar bildligt talat kastade i sjön!
  Om man FULLFÖLJER får man (åtminstone någon) nytta för pengarna!

 • Hur många miljoner slänger man i älven med det nya P huset under jord? Plus bostäder ovanpå?

 • Bra!
  Hur många av GBGs politiker bryr sig om GBGs historia? Ta hela hamnen som ex: kranar, dockor, varv, Kungsholm, allt bara försvinner. Men tunnlar/Västlänken som ingen vill ha, det satsas det på.