Motioner

Läs fullständiga beslutsunderlag här. Välj Kommunfullmäktige och år.

Pågående


Motion – Att införa huskurage i de kommunala fastighetsbolagen
Inskickad: 2018-01-18


Motion – Att utreda uppstart av en egnahemsrörelse
Inskickad: 2017-11-23


Motion – Minskade byggkostnader
Inskickad: 2017-05-18

Besvarade och behandlade


Motion – Utflyttning av kommunala verksamheter
Inskickad: 2016-08-29
Besvarad: 2017-04-20 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Kommunens budgetprocess
Inskickad: 2016-09-08
Besvarad: 2017-03-16 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Ostindiefararen Götheborg
Inskickad: 2016-06-02
Besvarad: 2017-03-16 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Om att bygga cykelöverfarter i Göteborg
Inskickad: 2016-06-02
Besvarad: 2016-11-10 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Återställ färjeleden Rosenlund-Lindholmen
Inskickad: 2015-09-28
Besvarad: 2016-11-10 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Nya riktlinjer för att förenkla utlämning av allmänna handlingar
Inskickad: 2016-03-17
Besvarad: 2016-10-13 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Inför en central skolförvaltning
Inskickad: 2016-04-21
Besvarad: 2016-09-08 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Skapa ett maritimt centrum i Frihamnen
Inskickad: 2015-09-10
Besvarad: 2016-06-02 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Följ folkomröstningen, ta bort trängselskatten och omförhandla det Västsvenska paketet
Inskickad: 2015-02-24
Besvarad: 2015-09-10 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Göteborgs konsertfestival – en mötesplats genom kultur och gastronomi
Inskickad: 2013-08-23
Besvarad: 2014-02-27 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Avveckla Parkeringsbolaget AB
Inskickad: 2012-09-28
Besvarad: 2013-09-05 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – En vattensäker kommun och livräddare/badvärdar
Inskickad: 2012-08-15
Besvarad: 2013-09-05 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Återinför en normal budgethantering
Inskickad: 2012-06-05
Besvarad: 2013-02-21 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Utred Västlänk2021
Bilaga – Västlänk2021 – Lösning baserad på en ”Slinga” ovan markplan vid Centralen
Inskickad: 2012-01-03
Besvarad: 2013-02-21 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här

Motion – Låt Göteborg Stad blir initiativtagare och ekonomisk garant för nybyggnation av studentbostäder utanför de centrala delarna av staden
Inskickad: 2011-10-15
Besvarad: 2012-11-08 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – “Göta Ringen” – Göteborgs nya ringled
Bilaga – Göta Ringen – Göteborgs nya ringled

Inskickad: 2011-10-08
Besvarad: 2012-11-08 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här


Motion – Tillsätt en extern kommission för granskning av Göteborgs Stad och dess bolag
Inskickad: 2011-09-05
Besvarad: 2012-09-06 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här.


Motion – Lyft fram det förstärkta folkinitiativet
Inskickad: 2011-01-24
Besvarad: 2012-01-26 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här.


Vägvalets nomineringsbrev gällande Stadens Förtjänsttecken till Karin Törnqvist
Inskickad: 2011-02-10
Besvarad: 2011-05-30. Karin Törnqvist fick tyvärr inget förtjänsttecken trots sitt mod att avslöja missförhållandena på Göteborg Energi.


Motion – Genomför folkomröstning angående införande av trängselskatt i Göteborg
Inskickad: 2010-12-09
Besvarad: 2011-04-14 på kommunfullmäktiges sammanträde

Läs tjänsteutlåtandet här och lyssna på debatten här.