MP syn på tillväxt hänger inte ihop med regionförstoringen

I dagens GP kan man läsa hur Kia Andreasson (MP) anser att Göteborg inte behöver växa så mycket som möjligt.

Kia Andreasson skriver:

“Det finns ingen anledning att ha som mål att Göteborg ska växa så mycket som möjligt. Vem får bättre livskvalitet av det? Låt i stället staden växa med förnuft.”

Men  samtidigt försvarar Kia Andreasson (MP) trängselskatten och det Västsvenska Paketet med argument som att detta måste ske för regionförstoringens skull. Göteborg ska växa till 1,5 miljoner människor och det är därför bråttom att genomföra dyra projekt som t.ex. Västlänken. Det ska enligt den rödgröna majoriteten också byggas mycket fler bostäder än tidigare och det fort.

Andreasson fortsätter med flera inkonsekventa ställningstagande:

“Miljöpartiet välkomnar förstås alla som vill bosätta sig i Göteborg. Staden kan ta emot fler. Men det finns ingen anledning att ha som mål att staden ska växa så mycket som möjligt. Vem får bättre livskvalitet av det? Vem blir lyckligare?”

“Låt därför Göteborg växa med förnuft så att vår stad fortsätter vara attraktiv för oss som bor i staden i dag – och för dem som flyttar hit.”

“Miljöpartiet vill ta ett bredare ansvar än kortsiktiga slogans om ökad tillväxt och befolkning.”

Den rödgröna majoriteten uttrycker klart och tydligt i sin rödgröna budget att Göteborg och dess arbetsmarknadsregion ska växa. Vad menar MP nu egentligen? Kan det vara en möjlig spricka i det rödgröna samarbetet där Socialdemokraterna ser mellan fingrarna? Det är ju viktigt att utåt visa en enighet som egentligen inte existerar i verkligheten.

Domedagsprofetior är Miljöpartiets “långsiktiga” slogan men allvarligt talat, när ska de också se att problemen inte endast ligger i stackars lilla Göteborg? Om vi överhuvudtaget ska ta miljön på allvar så måste de länder som verkligen är ett hot mot den globala uppvärmningen, som t.ex. USA, Indien och Kina, påverkas. Läste senast idag att Carlgren ser ett problem med nästa toppmöte om klimatet som kan bli ett fiasko igen.

Nej, majoriteter och maktfullkomlighet medför att agendorna för de olika partierna blir suddiga och än värre när utspel som detta görs. I trafiknämnden bordlades beslutet om dubbdäcksförbud trots att mätningarna av luftkvaliteten klart och tydligt visade på att ingen förbättring hade uppnåtts. Men ändå så ska den rödgröna majoriteten invänta miljönämndens utlåtande. Varför? Jovisst, där sitter ju Kia Andreasson (MP) som är en del av majoriteten som vill ha bort allt vad bilar heter och till varje pris.

Vad menar egentligen de rödgröna som en majoritet egentligen? Är det Västsvenska paketet ett steg mot regionförstoring eller inte? Jag tycker att göteborgarna förtjänar klara och raka svar och inte varje partis enskilda uppfattning i frågor.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar