Vägvalet kräver folkomröstning med stöd av folket

Vägvalet har uppnått sitt mål och samlat in 22300 namnunderskrifter för att kräva folkomröstning om trängselskatten i Göteborg enligt kommunallagen 5 kap § 23, vilken säger att viss fråga får väckas i fullmäktige av minst fem procent av de röstberättigade i kommunen (5% är ca 20250). Vi tackar alla som skrivit på namnlistorna!

Antal insamlade namnunderskrifter:

  • Göteborg: 22300
  • Regionen: 5500
  • Totalt: 27800

Vägvalet uppfyller därmed sitt första åtagande som vi gick till val på; krav på folkomröstning.

Du som vill stödja oss i denna fråga inbjuds att närvara onsdagen den 8 december 2010 kl. 11.30 på Gustaf Adolfs Torg då namnlistorna kommer att överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén.

Press inbjuds också att närvara vid överlämnandet av namnlistorna.

Göteborgsposten skriver om namninsamlingen här och här. Man kan också rösta om man tycker det är “någon idé att folkomrösta om trängselskatten?”

Theo Papaioannou
Vägvalet
theo.papaioannou@vagvaletgbg.se
0734-42 45 42