Namnlistorna är nu överlämnade

Den 8 december 2010 kl. 12.00 på Börsen lämnades namnlistorna över till kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Lindén. Totalt lämnades 28 600 underskrifter varav 22 900 göteborgare. I samband med detta överlämnade även Vägvalet en motion med krav på folkomröstning om trängselskatten i Göteborg.

Läs och lyssna mer om Vägvalet i media:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar