Nästan ingenting om Västlänken

Vet knappt var vi ska börja idag? Det är så mycket som händer som är värt att kommenteras.

Okej, vi betar av Västlänken först.

Kort sagt kan man säga: Det går inte så bra för Västlänken just nu!

I januari 2013 gick projektledaren Bo Larsson på Trafikverket ut och meddelade att Liseberg var räddat. “Inte en enda byggnad behöver rivas eller flyttas på Liseberg för vår skull“, sa Bo Larsson och menade att bygget skulle pågå under parken och dess verksamhet inte skulle påverkas. Så sent som 11 juli i år uppdaterade Trafikverket sidan 11 myter om Västlänken och där kan man än idag läsa:

riva LisebergMen nu skriver GP att Trafikverket redan i maj 2013 ändrade sig. “Lisebergshallen med dess sport- och musikevenemang måste bort – för att ge plats för ett öppet schakt som ska grävas genom nöjesparken.” Ett halvår senare, i november 2013 kom man på att även den gamla anrika huvudrestaurangen måste rivas. Och färska uppgifter säger att ytterligare en restaurang måste bort, samt Kaskaden från 1920-talet + diverse byggnader som används till kontor. Kostnaden för Liseberg uppgår i grova drag till 300-500 miljoner. Men Johan Nyhus (S) och Jonas Ransgård (M) satt i Västnytt igår och sade sig ändå inte känna till några ökade kostnader.

Det var i Västnytt Johan Nyhus förklarade att man inte överstiger budgeten så länge man drar ner på något annat som då förblir ogjort: “Man har en summa pengar. Pengarna har man inte gjort av med, men man har tagit bort en del saker. Då håller man ju pengabudgeten, men man genomför inte alla projekt.” Nej, Johan Nyhus, blir något dyrare än beräknat har man överstigit budgeten. Om man avstår från något annat kan man ju då ifrågasätta varför man överhuvudtaget ansåg denna åtgärd nödvändig. Vilken privat entreprenör hade kunnat resonera som Nyhus gör?

Men på Trafikverket sida står det att det är en myt att Liseberg ska rivas! De som inte tvivlade på att Trafikverket alltid ger en korrekt och sanningsenlig information inser nog att det är hög tid att göra så. Varför var Trafikverket så (felaktigt, som det visade sig) snabba med att gå ut dementera att Liseberg inte skulle drabbas alls, samtidigt som man helt undvek att informera när förhållanden ändrades till den motsatta situationen? Det krävdes alltså att GP:s journalist Daniel Olsson letade upp dokumenten och konfrontera myndigheten för att allmänheten skulle få reda på det. Läs hela GP-artikeln om hur Liseberg drabbas av rivning här.

Det är lika bra att fortsätta på temat Västlänken när vi ändå är igång. I en debattartikel i gårdagens GP med rubriken “Granska kalkylen för Västlänkens” skrev samhällsplaneraren Sten Jonson: “Alla med kompetens inom infrastrukturprojekt vet att politiskt styrda kalkyler kommer att spricka. Därför behövs en oberoende granskning av Trafikverkets kostnadsberäkningar för Västlänken.” Och han fortsätter: “För Västlänken som har extremt många svåra övergångar mellan lera och berg samt schakt på 30 meters djup i blålera bör en seriös kalkylingenjör lägga på 20 procent. Huruvida detta är gjort vet bara Bo Larsson på Trafikverket.

Jonson serverar oss följande kostnader för Västlänken:

 • Uppskrivning till 2014 års kostnadsnivå: 25,0 mdr
 • Fyrspår vid Haga och Korsvägen: 2,5 mdr
 • Intrångsersättningar: 2,5 mdr
 • Förlängda restiders kapitalvärde: 4,5 mdr
 • Trafikstörningar under byggtiden: 5,0 mdr
 • Miljöpåverkan: 2,0 mdr
 • Omläggning ledningar och kablar: 1,0 mdr
 • Bangårdsutbyggnad och planskildhet Olskroken: 2,5 mdr
 • Vändspår i Mölndal: 0,5 mdr
 • Ränta på nedlagt kapital: 4,5 mdr

Summa kostnad: 50,0 miljarder!

Oförutsedda utgifter på 20 procent blir 10 miljarder och ger en slutkostnad på 60 miljarder kronor.

Det måste vara väldigt svårt att komma runt de här kostnadsposterna för någon seriös debattör. Man kan alltid ifrågasätta någon miljard upp eller ner på flera av dem, men att den här typen av kostnader tillkommer torde vara rätt så säkerställt. Det ska bli intressant att se hur Trafikverket bemöter den här “myten”. Gissningsvis inte med några konkreta siffror alls.

Ni kan läsa hela Sten Jonsons debattartikel här.

Över till lokalkonkurrenten GT som i förrgår berättade att Västlänken kommer att leda till ökade utsläpp. GT skriver: “Byggandet av Västlänken kommer att leda till större mängder koldioxidutsläpp än vad det minskade bilåkandet kommer att spara in på de 60 år som är avskrivningstiden för Västlänken.” Detta är alltså Trafikverkets egna siffror och tills de blir avslöjade som en myt får vi väl tro dem. De som trodde att Västlänken räddar miljön, bör nog fundera ett varv till om det är den lösningen vi måste ha i Göteborg?

Mer anmärkningsvärt är kanske att Kia Andreasson enligt GT inte visste hur utsläppskalkylen för projektet såg ut. “Alltså, det kan jag inte säga direkt, vi hade en massa siffror. Du vet det kan man inte komma ihåg efter så lång tid men det visar ju på att det är det hållbara“, säger Kia Andreasson. GT skriver dock att projektets genomförande kommer att leda till koldioxidutsläpp på över 241 000 ton. Hållbart?

Läs hela GT-artikeln här.

Ni vet redan vad som krävs för att få stopp på Västlänken. Rösta Nej till trängselskatten för då stryps pengarna till tunneln.

Det var nog tur att vi började med Västlänken för nu har vi inte plats på internet för mer just nu. Vi får äska mer utrymme till i morgon. På gensyn då. (Synd att rubriken redan var satt på förhand.)

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Om man skall tolka Johan Nyhus så är det att Västlänken skall byggas till vilket pris som helst.

  Resultatet blir att Operationen var lyckad men patienten dog.

 • Några miljarder hit eller dit i projektkostnader och några miljoner hit eller dit i “smörjmedel” är småpotatis i sammanhanget “Vä(r)stlänken”!

  Någon annan samt våra barn och barnbarn får ta “springnotan”!

 • I dagens GP finns en debattartikel där man ytterligare påpekar den ekonomiska skönmålningen av Västlänken; http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2474394-grova-fel-i-kalkylen-av-vastlanken

  På väldigt få ställen så finns det inga uppgifter om att Västlänken försämrar för de som skall komma med anslutande kollektivtrafik till Hisingen där gångavståndet jämfört med idag ökar med cirka 50%. Det är som om Hisingen inte existerar i medvetandet hos de som driver Västlänken.

 • NH: just detta som de påpekar i denna debattartikeln är vi ju många som försökt föra fram i GP och på andra ställen tidigare. Det är bra att någon har satt sig och räknat på även detta.

  Få se nu, följande debattartiklar/artiklar har vi sett på sistone:
  – miljöpåverkan
  – upptagningsområdet för stationerna är överskattat
  – kostnaderna är underskattade i projektet Västlänken (Wannholts information mm)
  – VSP kastar ut projekt får att hålla budgeten
  – Delar av Liseberg skall rivas (men Liseberg vill ju tydligen inte behålla de delarna – det märks att Liseberg är politiskt styrt)
  – alternativa dragningar har bättre samhällsnytta
  – osv

  Jag saknar dock följande artiklar fortfarande:
  – trängselskatten har inte påverkat trafiken till Göteborg från kranskommunerna (jag har varit på journalister i både GT och GP om att skriva om detta, men ingen av dem har återkommit).
  – trängselskatten når inte målen ens vid tullarna (här har de skrivit lite i förbifarten, men ingen har målat upp hela bilden och slagit upp detta i en artikel)
  – snabbtågen på Boråsbanan kan inte köra i Västlänken, dvs i praktiken så är den utlovade satsningen på höghastighetståg från Stockholm via Jönköping och Borås ett bra argument för att inte bygga Västlänken. Dessa tåg måste nämligen köra via tunneln i Olskroken för att inte sinkas av pendeltågen. Detta kommer att kräva förbättringar av getingmidjan på stationen och i Olskroken ändå för att inte en relevant del av restiden skall hamna inom Göteborg (jämför exempelvis med att tågen idag tar fem-tio minuter från det att de kommer till staden till dess att de stannar på stationen).