Nej, Anna Johansson, du har fel!

För en vecka sedan intervjuades infrastrukturminister Anna Johansson (S) i GP. Där målas en mycket märklig bild upp av vad som hänt i Göteborg de senaste dryga fem åren. Motståndet mot trängselskatt och Västlänken beskrivs av ministern som mer eller mindre ointressant (“det finns andra utmaningar i Göteborg än att man får betala när man kör bil genom stan som vi hellre ville prata om“), debattklimatet i dessa frågor skylls helt och hållet på hennes meningsmotståndare och hon försvarar alla beslut som tagits med att vara demokratiskt fattade. Dessutom tar hon till ett av Ja-partiernas favoritargument när hon inkorrekt påstår att motståndarna till Västlänken skulle stå för “det är bra som det är“, något som aldrig sagts av en enda person på nej-sidan.

Självkritiken är med andra ord mycket nära obefintlig. Anna Johansson erkänner visserligen att besluten “som togs gick ganska fort” och “vi hade nog vunnit på att vara mer ödmjuka inför hur människor känner inför det här“, men längre så kommer inte infrastrukturministern i sina funderingar. Det är tyvärr svårt att se “ödmjukhet” som en av Socialdemokraternas paradgren.

Samma dag, 19 mars, som kommunfullmäktige fattade beslut om att låtsas som om folkomröstningen om trängselskatt aldrig ägt rum, skrev Vägvalet en debattartikel där vi räknade upp de mest flagranta och vanligt förekommande lögnerna och löftesbrotten i debatten från maktpartierna. Om lögner numera är ett sanktionerat sätt från Socialdemokraterna att föra en debatt, vem bär då ansvaret för att sätta debattonen? Hur gör man sig hörd mot Anna Johanssons parti när “frågan var politisk avgjord” genom uppgörelser i slutna rum med den borgerliga så kallade oppositionen? Vägvalet bildades knappt en månad efter beslutet om att införa trängselskatt och redan från start möttes vi av argumentet “för sent”, trots att det var nästan tre år kvar till den skulle införas.

Nej, Anna Johansson, du driver debatten som det passar dig och du och andra S-företrädare, som Johan Nyhus och Anneli Hulthén, drar er inte för att svika löften och hitta på argument i flygande fläng som när de sedan avslöjas som lögner eller svikna löften förbigås med tystnad (läs citaten om Backa-utredningen i Vägvalets debattartikel!). Och tyvärr finns det inte längre någon från massmedia som konfronterar er med era motsägelsefulla påståenden. I den nu aktuella GP-intervjun av Arne Larsson ställs inte en enda kritisk fråga av den karaktären. Anna Johansson får istället brodera ut sig och kritisera ej namngivna personer/grupper och de naturliga kritiska följdfrågorna om hennes eget partis ansvar är utbytta mot frågor som “Vad tänker du på då?” och “Kunde ni gjort något annorlunda?”

Och Anna Johanssons åsikter om hur valda partier kan fatta vilka beslut som helst i demokratins goda namn ger jag inte mycket för. Det krävs numera mer än att konfronteras mot väljarna ett par veckor vart fjärde år för att folk ska vara nöjda. Det är en ny tid med sociala medier och direktkontakt via mejl. Då håller det inte med att låtsas stå oförstående när väl initierade väljare blir frustrerade över dåliga beslut som berör dem själva mycket, mycket mer än vad de drabbar de oförstående/okunniga politikerna som beslutat i frågorna. Det håller inte längre att peka med hela handen och säga att vi har redan bestämt detta.

Partierna har ett ansvar att vårda demokratin. De är inte valda för hitta kryphål, ljuga och förminska vanliga väljares demokratiska protester. Det finns inget som stöder påståendet att de vet bättre än alla andra. De är få och vi är många. De har ändå makten och tyvärr missbrukar de den.

Partierna, från Vänstern till Moderaterna, har haft snart sex år på sig att övertyga väljarna om trängselskattens och Västlänkens förträfflighet. Mångmiljonbelopp av skattemedel har lagts ut på propaganda, samtidigt som partierna själva duckat frågorna så mycket de kunnat. Misslyckandet för denna inslagna linje är monumental. Väljarna har inte låtit sig påverkats och det klena försvaret för fattade beslut har inte heller hjälpt. Då är det förstås praktisk att skylla sina egna tillkortakommanden på “personangrepp” och “obehaglig debatton“.

Men Anna Johanssons försök att framstå som ett offer lämnar en besk eftersmak i munnen. Det är inte henne och hennes kolleger det är synd om.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Givetvis går det inte att övertyga väljarna med sakargument om det nödvändiga med Västlänken via Haga eftersom det inte finns några sakargument som talar för Västlänken. Så snart man sätter sig in i argumenten och ev gräver lite (vilket ju nu är lätt med all info på nätet) ser man ju svagheterna med Västlänken och fördelarna med alternativen.
  Det är tråkigt att inte Anna Johansson tänker om i ett försök att rädda pappans eftermäle, så att det inte blir nedsvärtat av Västlänken.

 • Jag stör mig oerhört mycket på reklamkampanjen för Västlänken, den är så full av lögner. Dessutom går det inte att undvika den heller, den är ju på nätet, på stan, i tidningen osv…

  Den mest fantastiska lögnen såg jag dock på Korsvägen häromdagen då jag ser hur de på planscher återupprepar lögnen från propagandafilmen om att Korsvägen skall bli fri från bilar/trafik…

 • En till som har väldigt fel är Carin Hjulström i GP. Jag vet inte riktigt hur hon får ihop sitt resonemang, men alla de saker hon vill att man skall fokusera på istället för Västlänken behöver ju de pengar man kan spara in istället för att bygga densamma…

 • Och idag kom ytterligare en debattartikel från Anna Johansson i ämnet om Västlänken där hon hävdar att de invändningar som finns inte är sanna.

  Fortfarande finns frågan om hur pass bra utredningarna som ligger till grund för Västlänken egentligen är då de inte tar hänsyn till existensen av Hisingen. En utredning kan aldrig bli bättre än vad de begränsningar som beställningen ger, och i åtminstone ett fall har man tydligt angett att avgränsning görs av Göta Älv i norr.

 • Skrattretande (?) artikel idag i GP om att fördubbla kollektivtrafiken på tjugo år i Göteborg. Tyvärr fastnar skrattet i halsen då de antagligen tror på vad de själva driver…
  …artikeln finns på denna länk:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2723067-storsatsning-pa-kollektivtrafiken-planeras

  För att öka kollektivtrafikresorna i Göteborg så måste man förbättra kommunikationerna, detta vill man till stor del göra genom att öka kapaciteten på de befintliga linjerna (hur skall man annars tolka det när de skriver fler dubbelledade bussar och dubbeldäckade bussar). Men det förbättrar inte kollektivtrafiken, det ökar kapaciteten på kollektivtrafiken, men det är ju inte där problemet finns.

  Man tänker sig också att göra om ekrarna i kollektivtrafiken till ett spindelnät. Där är man lite närmare en lösning, men då man sedan läser om bytespunkterna mellan kollektivtrafiksystemen så inser man att Brunnsbo är den punkt man tänker sig för Bohusbanan, då gör man ju bort sig igen…
  …man inför en andra byteshållplats på Hisingen som kommer att ligga en kilometer bort, dvs för långt bort för att de skall kunna hanteras som en och samma hållplats, men tillräckligt nära för att förstöra för kollektivtrafiken i allmänhet genom att man sprider ut linjerna. I praktiken kommer en station i Brunnsbo inte att kunna erbjuda särskilt mycket förbättringar för tågpendlarna, då de linjer som passerar där inte täcker områden som man ändå inte snabbt och enkelt kan nå med bil norrifrån, alltså är enbart resande med Bohusbanan söderifrån de som i någon större utsträckning kan nyttja denna hållplats. Här gör man om misstaget med Lisebergsstationen igen. Utan att övrig kollektivtrafik anpassas så kommer inte många att använda hållplatsen. En direktbuss till Hjalmar Branting vidare till Lindholmen och till Eriksberg blir en nödvändighet för att kunna dra nytta av hållplatsen, men hållplatsen kommer med stor sannolikhet inte att få tillräckligt många resenärer från Bohusbanan för att bära en sådan linje, utan istället kommer det med stor sannolikhet att bli en mjölkbuss som kommer att serva stationen…

  Problemet för de som väljer bilen är att kollektivtrafiken är för långsam, då måste man se till att man får stora tåg/bussterminaler i ytterkant av staden och att det finns en bra infrastruktur därifrån för att ta sig vidare till andra ytterområden i staden. Det är ju inte särskilt många av bilisterna som skall till centrala delarna av staden, de skall förbi centrum (därav köerna på E6). Med ett bra nät av linjer som täcker målområdena, och som utgår ifrån yttre bytesplatser så kan man få upp effektiviteten i kollektivtrafiken. Mölndal och Gamlestadens stationer är bra exempel på sådana bytespunkter, men man hade behövt motsvarighet i Frölunda (varför prioriterar man inte en dragning av Västlänken via Frölunda istället, det borde bli bra mycket billigare än Korsvägen och ge mer nytta) och även en lösning på Hisingen. På Hisingen har man ju ställt till det rätt rejält för sig med placeringen av bytesplatsen vid Backaplans södra ände. Vill man få en effekt på Hisingen så borde egentligen all kollektivtrafik norrifrån gå via Brunnsbo och huvuddelen av trafiken på terminalen på Hjalmar Branting borde flyttas upp till Brunnsbo. Sedan skulle man behöva öppna upp Säve station också, men den skulle behöva flyttas en bit norrut så att den också kan fungera som terminal för resande mot exempelvis Volvo och hamnarna. Det sista hoppet om detta föll väl dock iom nedläggningen av Säve.

  Slutligen kan man ju också konstatera att lösningen med att kollektivtrafiken är för långsam är något man i artikeln också kan tänka sig att lösa genom att göra det svårare att komma fram med bil. Varför förvånas man inte över detta? Vill man ha en bra ekonomisk tillväxt i regionen så måste man satsa på att förbättra kommunikationerna, inte på att försämra dem…

 • “The King of Curruption” Sepp Blatter utmanar Titelhållerskan Anneli Hulthén “The Queen of Corruption” om Världsmästartiteln i Korruption. Matchen kommer att äga rum i Mästarinnans Hemstad Muteborg..Domare blir den tidigare Mästaren Silvio Berlusconi.

 • I Expressens ledare 30/5 så skriver Anna Dahlberg “I Sverige är vi rädda för sanningssägare”, och det är nog det som ligger bakom en hel del av låsningen på Västlänken.

  Och i dagens GP 31/5 så skriver Joakim Rosdahl (civilekonom och tidigare suppleant och ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige) om vad de verkliga problemen är i debattinlägget “Västlänken bromsar Göteborg i 30 år” när det gäller kollektivtrafiken – att allt skall koncentreras genom centrum. GP har givetvis lyckats klämma in tre andra debattartiklar samma dag som trycker ner denna artikel under horisonten för många läsare.